Zostawcie nam głosowanie korespondencyjne assine agora

Szanowny Panie Marszałku,

 

mimo wielu sprzeciwów, jakie wyrażaliśmy w mediach, kanałach społecznościowych wobec zmian w ordynacji wyborczej prowadzących do wykluczania osób z głęboką niepełnosprawnością, a także chorych i starszych są one dalej procedowane.

 

Dlatego dziś, jako osoby wywodzące się ze środowiska osób z niepełnosprawnością, apelujemy do Pana o podjęcie kroków i działań zapobiegających likwidacji głosowania korespondencyjnego.

 

Ta forma, o której wprowadzenie zabiegaliśmy, pozwalała wielu osobom samostanowić i wypełniać podstawowe prawo i obowiązek obywatelski. Niepełnosprawność nie była, dzięki głosowaniu korespondencyjnemu, przeszkodą w ważnym dla nas procesie!

 

Nie zgadzamy się na insynuację, że osoby z niepełnosprawnością dokonywały w ten sposób fałszerstw. Nie było takich sygnałów, nie poznaliśmy takich faktów. Jeśli jest inaczej, prosimy o przedstawienie informacji merytorycznych i użyć wszelkich środków, aby podobnym procederom zapobiec. Jeśli takie fakty nie miały miejsca, zwracamy się o wszczęcie działań, które zapobiegną stosowaniu takich oszczerstw wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami!

Ponadto proszę zwrócić uwagę na liczby: ile osób z niepełnosprawnością brało udział w wyborach - głosując korespondencyjnie i jaka to była skala pośród wszystkich oddanych głosów?

 

Dla nas to symbolika i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu otwartego kraju. Likwidacja głosowania korespondencyjnego doprowadzi do wykluczeń i jest sprzeczna z ideą i zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez Polskę w 2012 roku!

 

Głosowanie poprzez pełnomocnika nie jest alternatywą!

 

Osoby starsze, chore i z głęboką niepełnosprawnością - żyjące samotnie mogą nie mieć zaufanej osoby, którą wskazałyby na swojego pełnomocnika. Ponadto wymiar oddania samemu głosu jest dla naszej niezależności niezwykle ważny!

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że jeszcze nie jest za późno na refleksje. Że jeszcze można zatrzymać zmiany w ordynacji wyborczej, mające wykluczać na społeczny margines osoby z niepełnosprawnością!!

Assinam Petição

Facebook assinatura
OU

Se você já se dispõe de uma conta prossiga com o login, caso contrário proceda à inscrição e assinatura preenchendo os campos aqui embaixo.
Nome de usuário, e-mail e senha serão os seus dados da conta, poderá assim assinar outras petições depois de ter prosseguido com o login.

Privacidade nos motores de busca? Você pode usar um apelido:

Atenção o e-mail deve ser válido para que possa validar a sua assi natura, caso contrário será anulado.

Confirmo o registro e aceito Uso e Limitações de Serviços

Confirmo que li a Política de privacidade

Eu concordo com o Processamento de dados pessoais

Painel De Mensagens

Petições relacionadas

Assinam Petição

Facebook assinatura
OU

Se você já se dispõe de uma conta prossiga com o login

Comentário

Confirmo o registro e aceito Uso e Limitações de Serviços

Confirmo que li a Política de privacidade

Eu concordo com o Processamento de dados pessoais

Objetivo assinaturas
44 / 10000

Assinaturas Recentes

assine a petição

Informações

Jacek ZadrożnyDe:
Sprawiedliwości, prawa i porządku publicznegoIn:
Destinatário petição:
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Apoiadores oficiais da petição:
Petycję przygotowali Bartłomiej Skrzyński i Jacek Zadrożny

Tags

Nenhum tag

Compartilhe

Convide amigos da sua rubrica

Códigos Para A Incorporação De

URL direto

URL para html

URL para fórum sem título

URL para fórum com título

Widgets