Rezygnacja z wypłat odpraw posłom i senatorom kończącym kadencję, którzy nie zostaną wybrani w nowych wyborach

Zaproś kontakty z Twojej rubryki do Petycje Online!

Adresy e-mail odbiorcy (jednym w każdym wierszu)

Import odbiorców z książki adresowej

Twoje imię lub przezwisko

Operacja zakończona !