Zabicie wilków w Drawieńskim Parku Narodowym podpisać teraz

Prokuratura Rejonowa w Choszcznie
Niedziałkowskiego 16, 66-200 Choszczno
tel ++48 957659100 fax ++ 48 957659102
e-mail: pr_choszczno@szczecin.po.gov.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
tel.: ++48 914305200 fax.: ++48 914305229
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie
ul. Słowackiego 2, 70-965 Szczecin,
tel.: (+48 )91 43-28-700, fax.: (+48 ) 91 42-25-313
e-mail: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko
Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
tel. ++48 957613822, 7613801 ,7613803 ,7611914
e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl


W sobotę, 10 grudnia 2011 r., belgijscy myśliwi przebywający w Polsce na polowaniu zorganizowanym przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Głusko, zastrzelili dwa wilki (basiora i waderę) - zwierzęta chronione w Polsce. Zdarzenie miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Głusko, w województwie zachodniopomorskim – w Puszczy Drawskiej, wyznaczonej jako obszar Natura 2000 PLH320046 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” jako obszar ochrony m. in. wilka.

Chcemy wyrazić swoje oburzenie.

Strata przyrodnicza, spowodowana przez to przestępstwo, jest niepowetowana i nieodwracalna.
Od kilku lat w Puszczy Drawskiej pojawiła się i utrzymywała wataha wilków złożona z kilku osobników. Ta grupa była częścią wspólnej zachodniopolsko-niemieckiej populacji wilków, uważanej za krytycznie zagrożoną, liczącej zaledwie kilkadziesiąt osobników, choć ostatnio powoli poprawiającej swój stan. Wszyscy mieli nadzieję, że wilki tu pozostaną.
Zastrzelone wilki to para rodzicielska tej grupy. Popełnione przestępstwo polega na zabiciu dwóch osobników chronionego gatunku, ale skutkować będzie całkowitym zniszczeniem tej małej, lecz mającej nadzieję na rozwój populacji. Tym samym, jest ciosem w całą krytycznie zagrożoną populację zachodniopolską i w jej odbudowę. Musi więc być rozpatrzone w tym kontekście, a nie tylko w kontekście ogólnej liczebności wilków w Polsce.
W naszej ocenie, to co się stało, jest więcej niż tylko „istotną szkodą”. Spowodowana została „strata w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach” .
Żądamy, by sprawcy przestępstwa ponieśli za nie adekwatną karę.

Ale to nie wszystko.

To przestępstwo mogło się zdarzyć dlatego, że Lasy Państwowe – działając dla zysku – zorganizowały belgijskim myśliwym – dla ich przyjemności – komercyjne, zbiorowe polowanie w obszarze chronionym, który był wyznaczony m. in. dla ochrony wilków i ich odbudowującej się populacji. Choć brzmi to jak paradoks, ten fakt nie naruszał prawa. Ale to znaczy tylko, że to prawo jest złe.
Panowie Dyrektorzy, Panie Nadleśniczy - chyba trzeba Wam przypomnieć: Lasy Państwowe zarządzają lasami w imieniu Państwa Polskiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem Państwa, odpowiedzialnym na swoim terenie za ochronę przyrody. Państwo Polskie zobowiązane było zapewnić, że wilków w wyznaczonym dla nich obszarze Natura 2000 nie spotka żadna krzywda.
Nie naruszyliście prawa. Ale to co się stało, znaczy że zawiedliście. Nie wypełniliście swojego obowiązku. Was też, a nie tylko belgijskich myśliwych, powinien dziś palić wstyd.
Żądamy skutecznej ochrony obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Żądamy, byście zrobili teraz wszystko, by wilki chciały do Puszczy Drawskiej powrócić i by mogły w niej bezpiecznie żyć.

Kodeks Karny, Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
81 / 100000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Informacje

Tagi

drawieński park narodowy, polowanie, wilk

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets