Spopielarnia na Podgórkach Tynieckich w Krakowie podpisać teraz

Prosimy o ratowanie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie, naszego narodowego skarbu i podpisywanie się pod listem do Prezydenta Krakowa.

Społeczny Komitet Protestacyjny Przeciw Budowie Spopielarni Zwłok na Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3
KrakówDotyczy: prośby o odstąpienie od realizacji budowy spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich.

Widąc zagrożenie wynikające z planowanej inwestycję spopielarni zwłok na Podgórkach Tynieckich w Krakowie stanowczo sprzeciwiamy się tej lokalizacji. Uważamy, że taka spopielarnia nie powinna powstać w sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz najcenniejszego ze względów przyrodniczo-kulturowych obszaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Istnieje już w Krakowie nieczynna spopielarnia na terenie szpitala, przy ul. Żeromskiego. Została ona zamknięta z powodów psychologicznych. Jeżeli zostanie wybudowana spopielarnia na Podgórkach Tynieckich to Sanepid będzie miał takie same podstawy, jak nie większe, do zamknięcia jej z powodów psychologicznych. Będzie ona bowiem sąsiadowała z domami mieszkalnymi i osiedlami. Do domów nie tylko będą dostawały się śmiercionośne opary często niewidocznych dla oczu gazów, jak tlenek węgla, priony czy dioksyny, ale także sam widok i świadomość tysięcy spalanych ciał będzie jednoznacznie kojarzył się sąsiadom z krematoriami w Oświęcimiu. Będzie to bardzo źle wpływało na psychikę mieszkańców i ich zdrowie.

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy jest rezerwatem przyrody stanowiącym najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar w Krakowie, gdzie nie powinny być budowane żadne budynki a na pewno nie takie jak spopielarnia zwłok. Inwestycja ta zagraża jednej z ostatnich oaz dzikiej przyrody w Krakowie, którą dr Kazimierz Walasz zakwalifikował jako obszar, który powinien być otoczony specjalną ochroną w planach zagospodarowania miasta w pierwszej kolejności. Przyjeżdżają tu mieszkańcy całego Krakowa na przejażdżki rowerowe, spacery i rekreację w idealnej ciszy wśród śpiewu rzadkich ptaków, jak na przykład derkacze, bażanty, sójki, kwiczoły, bączki, słowiki czy sikorki modre. Łąki w Kostrzu mają 16 000 siedlisk. Dla unikalnego w skali europejskiej motyla modraszka telejus utworzono specjalnie Skawiński oraz Tyniecki Obszar Łąkowy Natura 2000. W Tyńcu występuje chroniony obligatoryjnie wąż gniewosz. Są też chronione gatunki roślin oraz liczne gatunki zwierząt jak jeże, kuny, dziki czy sarny. Mamy tu także stanowiska archeologiczne z prehistorycznymi grodziskami oraz wykopaliskami z okresu mezolitu (8000-4800r. p.n.e.). Wielu mieszkańców Krakowa przyjeżdża, aby w ciszy pomodlić się w miejscu objawień przed figurą Matki Bożej Pośredniczki Łask czy stanąć w zadumie nad grobami żołnierzy czy 500 Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Widok krematorium w tym miejscu będzie przypominał jakże bolesny okres holocaustu dla odwiedzających groby rodzin pomordowanych.

Krematorium będzie także zagrożeniem dla perły naszej architektury jaką jest Opactwo Tynieckie, gdyż tlenki azotu wydobywające się z niego połączą się z parą wodną w chmurach tworząc kwas azotowy spadający na ziemię w postaci kwaśnego deszczu. Spopielarnia nie będzie źródłem świeżego powietrza, ale ogromnych zanieczyszczeń, a wśród nich śmiertelnie trującego tlenku węgla oraz związków chloru, które w ciągu kilku lat zniszczą lasy. Cmentarz razem ze spopielarnią będzie graniczył z obszarami Natura 2000 zagrażając gniazdującym tam ptakom oraz 500 gatunkom rzadkich, chronionych motyli i błonkówek. Kwaśne deszcze oraz wydzielający się w wyniku spalania dwutlenek siarki spadając z deszczem spowoduje zniszczenie chronionych prawnie lasów sosnowo-jodłowo-bukowych oraz rzadko spotykanej roślinności kserotermicznej porastającej obszar Rezerwatu Skołczanka.

Spopielarnia jest wielkim zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców a także dla mieszkańców całego Krakowa, gdyż bezwonne i bezbarwne gazy będą unosiły się w powietrzu całego miasta i tak już 400% przekraczającym normy zanieczyszczeń. W naszej dzielnicy tak, jak w całym Krakowie mieszka bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi, które często są chore na alergię i astmę. Następne źródło alergenów i zanieczyszczeń będzie dla nich dodatkowym powodem chorób i cierpień. Przecież nasza dzielnica i tak już jest bardzo obciążona zanieczyszczeniami z Huty Skawina, elektrociepłowni oraz obwodnicy Krakowa, która oprócz spalin z przejeżdżających masowo samochodów powoduje trudny do zniesienia hałas. Oprócz zanieczyszczeń plany budowy spopielarni zwłok już spowodowały spadek wartości naszych nieruchomości o 25% a co będzie, gdy już powstanie? Będziemy żądać odszkodowań za poniesione straty.

Uspokajano nas, że będzie to spopielarnia bez dymu, ale przecież śmiercionośny bezwonny i bezbarwny gaz, tlenek węgla, będzie emitowany w wielkich ilościach. Jak podał inwestor przy 2 piecach i 16 spopieleniach dziennie będzie to 18 kg gazu dziennie. Można sobie wyobrazić ile to m3, gdyż gazy są bardzo lekkie. Piece będą także emitowały 2,5 kg substancji trwałych (np. pył) na dobę. Poza tym będziemy musieli wdychać 5 kg tlenków azotu dziennie, który powoduje sinicę u niemowląt, osłabienie pamięci, osłabienie serca oraz psychozy. Emitowany będzie także bardzo niebezpieczny dla drzew, roślin i człowieka chlor w ilości 1,5 kg na dobę, który powoduje zapalenie gardła, tchawicy, oskrzeli i płuc a łącząc się z wilgocią błon śluzowych tworzy chlorowodór działający parząco. Ocenia się, że jedno krematorium może wydzielać rocznie kilka ton rtęci pochodzącej z plomb amalgamatowych. Badania przeprowadzone przez Brytyjczyków wskazują, że ta emisja zwiększy się o 2/3 do 2020r. Niedawno też dowiedzieliśmy się, że zamówione są 4 a nie 2 piece i dziennie będzie spalanych 48 lub więcej ciał, więc będzie to prawdziwa fabryka. Nie można mówić, że będzie to bezpieczna i ekologiczna, nieszkodząca nikomu spopielarnia.

Mieszkańców bulwersuje także sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych, a właściwie ich brak. Pierwsze i ostatnie spotkanie odbyło się 15.02.2011r w Krakowie-Sidzinie. Na tym spotkaniu powiadomiono nas, że wszystko jest już przesądzone, a jest ono potrzebne tylko do tego, aby w dokumentacji wpisać, że się odbyło. Nie przedstawiono żadnych pewnych danych. Nie było też niezależnych ekspertów.

Wysyłaliśmy dużo wcześniej protesty do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Często dowiadywaliśmy się, że wysyłane drogą mailową opinie ginęły. Ci, którzy się o tym dowiedzieli wypełniali formularze jeszcze raz, ale przecież wielu nie dopytywało się myśląc, że ich głos dotarł do Urzędu Miasta. Informowaliśmy także Pana Prezydenta o naszym proteście przeciw budowie spopielarni wielokrotnie. Nie rozumiemy więc zarzutów stawianych pod naszym adresem, że wcześniej nie protestowaliśmy.

Mieszkańcy są zdesperowani i zdeterminowani do walki w obronie nie tylko naszego osiedla ale też Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, który jest częścią dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego całego społeczeństwa polskiego.

Prosimy więc o odstąpienie od realizacji budowy spopielarni zwłok na Podgórkach Tynieckich. Jeżeli brakuje miejsc na cmentarzach komunalnych, to my zgodzimy się na utworzenie cmentarza, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego dla mieszkańców. U nas bowiem poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki a w zeszłym roku od wiosny do jesieni woda stała mieszkańcom w ogródkach, więc nie jest to dobre miejsce na lokalizację cmentarza i spopielarni.

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
198 / 5000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Informacje

Tagi

Ŝaden tag

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets