APEL w sprawie publicznej debaty nad programem wydatkowania w latach 2013 – 2020 środków z aukcji w ramach EU-ETS. podpisać teraz

W imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych, biznesu, stowarzyszeń branżowych, władz regionalnych, instytutów badawczych i innych, zwracamy się do Pana Ministra w sprawie publicznych konsultacji programu wydatkowania środków z aukcji
w ramach EU-ETS.

Szacuje się, ze wpływy z aukcji w ramach Europejskiego Handlu Emisjami (EU-ETS), przekroczą już 3,5 mld PLN w 2013 roku, a kwota ta będzie sukcesywnie rosła do roku 2020. Zgodnie z artykułem 10 Dyrektywy ETS 2003/87/EC, co najmniej 50% zysków z praw do emisji CO2, powinno być przeznaczonych na przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony klimatu. Autorzy niniejszego apelu są przekonani, że plany Polskiego Rządu w zakresie wydatkowania środków z aukcji powinny zostać skonsultowane z szerokim gronem zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, biznesu, władz regionalnych i i wielu innych.

Debata publiczna powinna być punktem wyjścia dla opracowania programu wsparcia inwestycji i działań pro-klimatycznych, realizowanego z wpływów w ramach EU-ETS. Konsultacje powinny nie tylko pomóc w określeniu potrzeb, ale również wypracowaniu priorytetów i identyfikacji najbardziej efektywnych oraz korzystnych gospodarczo rozwiązań.

Widząc potrzebę strategicznego spojrzenia na kwestię budowania podstaw gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, niżej podpisani, deklarują gotowość do uczestniczenia w debacie publicznej w sprawie alokacji środków z wpływów w ramach EU-ETS.

Mamy nadzieje, że ministerstwa odpowiedzialne za przygotowanie programu wydatkowania tych środków zorganizują, i to jak najszybciej, oraz zaproszą do dyskusji szerokie grono organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców, nauki i samorządu terytorialnego.


Warszawa, dn. 2 kwietnia 2012 roku

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
4 / 50

Ostatnie Podpisy

Informacje

Tagi

energia, fundusze, klimat, środowisko

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets