Divest UvA/HvA teken hier

 

Ja, ik onderteken de brief die op 2 mei is overhandigd aan Paul Doop van het College van Bestuur waarin aan hem gevraagd wordt meer transparantie te bieden wat betreft de investeringen van de UvA en de HvA! Ook wordt er in deze brief gevraagd of de UvA en de HvA haar mogelijk directe en indirecte investeringen in de Fossiele Brandstoffen industrie terug te trekken. Daarnaast vraagt deze brief het College van Bestuur om in gesprek te gaan met de pensioensfondsen van de UvA en de HvA om ervoor te zorgen dat de Universiteit en Hogeschool ook indirect niet in de Fossiele Brandstoffen industrie investeren.

 

 

 

 

De brief is als volgt:

http://www.hva.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brief-UvA-HvA-Divest.pdf 

Amsterdam, 2 mei 2013.

 

Geacht College van Bestuur,

 

Mevr. prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, dhr. drs. P.W. Doop, mevr. Prof. dr. D.C. van den Boom en dhr. prof. mr. H.M. de Jong.

 

Talloze voorbeelden, zoals de Warmte-Koude opslag en afvalscheiding, geven aan dat de UvA en HvA bezig zijn met duurzaamheid. Een van de doelstellingen van de UvA en HvA is om randvoorwaarden te creëren waarmee de CO2 uitstoot verminderd wordt. Als studenten bieden wij hierbij een uitgelezen kans om deze ambitie kracht bij te zetten door een oproep tot desinvesteren in fossiele brandstoffen. In deze brief vragen wij, bezorgde UvA en HvA- studenten, De UvA en HvA om naar de toekomst te kijken en daarin een leidende rol te gaan spelen.

 

Onze bezorgdheid

Het klimaat verandert in hoog tempo. Op basis van wetenschappelijke input van duizenden wetenschappers is door meer dan 180 landen het VN Klimaatverdrag ondertekend en besloten dat we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen. Dit is gedefinieerd als het voorkomen van een gemiddelde opwarming van de aarde met 2 graden t.o.v. het pre-industriële niveau. Die 2 graden temperatuurstijging zullen we zeker niet voorkomen met de huidige maatregelen. Sterker nog, de fossiele industrie heeft nog zeer veel olie-, gas- en kolenvoorraden op de balans staan, hun winbare reserves die uit de grond gehaald worden en verbrand. Deze leveren samen 2795 gigaton CO2 uitstoot op. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat er nog maar 565 gigaton CO2 uitgestoten kan worden om binnen de kritieke grens van 2 graden te blijven.1 Om de planeet leefbaar te houden voor onze en volgende generaties, betekent dit dat er slechts 1/5e van deze voorraden verbrand kan worden. De andere 4/5 zou in de grond moeten blijven zitten en kan dus niet meer op de balans blijven staan van deze maatschappijen. Investeren in deze bedrijven, is dus investeren in een “carbon bubble”, die weinig waard zal blijken te zijn. Geen goede investering dus: financieel een slechte keuze en ook maatschappelijk onverantwoord.

Universiteiten, pensioenfondsen en religieuze instellingen over de hele wereld investeren in grote beursgenoteerde bedrijven, waaronder vooral veel olie-, gas- en kolenbedrijven. Met deze kennis in ons achterhoofd hebben wij toenemende zorgen dat ook de UvA en HvA belangen hebben in de fossiele brandstof industrie.

 

Desinvesteren

Wij zijn van mening dat het tijd is voor de UvA en HvA om zich aan te sluiten bij het groeiende aantal universiteiten en hogescholen die actief hun belangen in de fossiele industrie aan het afbouwen zijn. Deze beweging, “Go Fossil Free”, is gestart in Amerika en wij brengen deze beweging naar Nederland. Onder de naam “Divest UvA” willen wij jullie, het College van Bestuur van een van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland, aansporen om actie te ondernemen.

 

Wij vragen de UvA en HvA om zo snel mogelijk inzicht te geven in de financiën van onze onderwijsinstelling. Wij willen graag precies weten wat de HvA en UvA met haar budgetten doet en zien of deze al dan niet in de fossiele industrie worden geïnvesteerd. Daarnaast vragen wij aan jullie om als HvA en UvA aan te sluiten bij deze beweging en met ons het gesprek aan te gaan met de pensioenfondsen over dit onderwerp.

 

De UvA en HvA als duurzaamheidsleider

Dit is een unieke kans voor de UvA en HvA om een echte duurzame reputatie te neer te zetten en leiderschap te tonen door proactief mee te doen met deze beweging. Door te inzicht te bieden in de financiën en zo nodig te desinvesteren zouden de UvA en HvA een duidelijk publiek signaal afgeven dat wij, als maatschappij, werk moeten maken van de noodzakelijke transitie om een klimaatcrisis te voorkomen.

 

Graag zouden wij de ernst van de zaak en suggesties voor een plan van aanpak verder willen toelichten in een gesprek.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Laurie van der Burg, AUC-Student, bestuurslid Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)

Jesse Hettema, AUC-Student, bestuurslid Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)

Dax Boot, AUC-Student, bestuurslid Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)

Gaby Langendijk, student Aardwetenschappen, bestuurslid Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)

Barbara Koole, student Politicologie, oud-voorzitter Students for Sustainability Amsterdam (SFSA)

Michiel Stapper, student Sociale Geografie en Filosofie, bestuurslid ASVA Farah Slahouaoui, student Culturele Anthropologie, bestuurslid CSR Liset Meddens, Urgenda. Lisa Olsthoorn, Studenten voor Morgen

Jelle Hordijk, Studenten voor Morgen

cc: mr. drs. Marjan Minnesma MBA, Directeur Stichting Urgenda cc: Lisa Olsthoorn, Chairperson Studenten voor Morgen

 

 

 

Petitie Tekenen

Handtekening Facebook
OF

Als je een account hebt, log dan in, of registreer je anders door de velden hieronder in te vullen.
E-mail en wachtwoord zijn je inloggegevens om andere petities te kunnen ondertekenen nadat je hebt ingelogd.

Persoonlijke levenssfeer in de zoekmachines? U kunt gebruik maken van een nickname:

Je moet een correct e-mailadres invoeren om je handtekening te kunnen bevestigen, anders wordt deze verwijderd.

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Reactielijst

Verwante petities

Petitie Tekenen

Handtekening Facebook
OF

Als je een account hebt, log dan in

Reactie

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de actie
1 / 100

Laatste Handtekeningen

Gegeven

Laurie van der BurgDoor:
DuurzaamheidIn:
Voor wie de petitie bestemd is:
Voor studenten, medewerkers en docenten van de Universiteit van Amsterdam en van de Hogeschool van Amsterdam

Officiële ondersteuners petitie:
SFSA, de ASVA, de CSR, Studenten voor Morgen, Urgenda

Tags

abp, desinvesteren, divestment, fossil free, hogeschool van amsterdam, klimaatverandering, medewerkers, studenten

Delen

Vrienden uit je adresboek uitnodigen

Codes Om Link Te Delen

directe link

html link

link voor forum zonder titel

link voor forum met titel

Widgets