Wyznaczenie terenu Zieleni Publicznej ZP w Krakowie Podgórzu firma ora

Kraków, dnia 29.08.2012

PETYCJA


Adresat:
Rada Miasta Krakowa


My niżej podpisani opowiadamy się za wyznaczeniem terenu Zieleni Publicznej ZP w dotychczas niezabudowanej części terenu ograniczonego ulicami Krasickiego-Orawska-Spiska-Przedwiośnie-Długosza i utworzeniem na części tego terenu ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, z możliwością wspólnej uprawy warzyw i owoców przez mieszkańców. (Mowa o terenie obejmującym m.in. działki nr 120/20, 165/6, 165/13, 165/16,165/18, 165/20, 165/22, 178/13, 178/ 11, 178/15, 179,165/17, 165/14, 165/12, 178/14, 178/12, 516/18, 516/3, 520 obr 12 Podgórze).
Jednocześnie opowiadamy się za odrzuceniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska (który został przekazany pod obrady Rady Miasta Zarządzeniem Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012), w którym zaklasyfikowano ten teren jako teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej i usług.
Na terenie, o którym mowa, znajdowały się wcześniej ogrody działkowe mieszkańców i dla okolicznych mieszkańców jest to od lat teren służący rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało. Teren ten stanowi również korytarz ekologiczny Wilgi i Wisły umożliwiający migrację zwierząt i roślin. Ponadto teren o którym mowa jest terenem zalewowym i z tego powodu nie odpowiednim pod budownictwo mieszkalne i usługowe.
Wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu stoi w sprzeczności z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa, a w szczególności Celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza ważny korytarz ekologiczny, oraz Celem operacyjnym I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta, ponieważ okoliczni mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie składali uwagi do planu, opowiadając się za zachowaniem terenu zielonego na tym obszarze, a Rada Dzielnicy XIII postulowała powiększenie o ten obszar ogrodu publicznego – Plant im. Floriana Nowackiego. Zachowanie terenu zielonego na tym obszarze pozwoli zarówno na polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców, zachowanie ciągłości tradycji Podgórza jako „miasta-ogrodu” oraz utrzymanie ważnego korytarza ekologicznego, przyczyniając się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Radę Miasta Krakowa o odrzucenie w/w planu. Wierzymy, że Rada weźmie pod uwagę głos mieszkańców i długofalowe dobro miasta.

Z poważaniem, Obywatelki Mamy

Firma La Petizione

Firma con Facebook
O

Se disponi già di un account esegui il login, altrimenti procedi alla registrazione e firma riempiendo i campi qua sotto.
Email e password saranno i tuoi dati account, potrai così firmare altre petizioni dopo aver eseguito il login.

Privacy nei motori di ricerca? Usa un soprannome:

Attenzione, l'email deve essere valida al fine di poter convalidare la tua firma, altrimenti verrà annullata.

Confermo la registrazione ed accetto Uso e limitazioni dei servizi

Confermo di aver preso visione della Privacy Policy

Acconsento al Trattamento dei dati personali

Bacheca

Chi ha firmato questa petizione ha visto anche queste campagne:

Firma La Petizione

Firma con Facebook
O

Se disponi già di un account esegui il login

Commento

Confermo la registrazione ed accetto Uso e limitazioni dei servizi

Confermo di aver preso visione della Privacy Policy

Acconsento al Trattamento dei dati personali

Obiettivo firme
491 / 5000

Firme Recenti

 • 10 ottobre 2017491. Joanna Bułka (non verificato)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 marzo 2014490. Anastazja Ferlińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 07 febbraio 2013489. Anna Płonka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 06 novembre 2012488. frenej
 • 24 ottobre 2012487. Katja Michalska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 settembre 2012486. magdalena29
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 settembre 2012485. Ewa Bubeła (non verificato)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 settembre 2012484. Katarzyna Hordyńska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 settembre 2012483. Casey Jones
 • 12 settembre 2012482. Ilona Sot
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 settembre 2012481. Michał Biel
  Podpisuje się pod tą petycją. tadam.
 • 12 settembre 2012480. hajstal (non verificato)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 settembre 2012479. Wiola Mróz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012478. Jakub Sowiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012477. Alicja Fałek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012476. Anna Stawiarczyk
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012475. Anna Groblicka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012474. Beata Madej
 • 11 settembre 2012473. frueik
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012472. Justyna Drath
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012471. Anna Teska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012470. Michal Kolek (non verificato)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012469. Kuba Misiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012468. Petre Sn
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012467. Aleksandra Głowacka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012466. Piotr Slawiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 settembre 2012465. Ksenia Osowska
  Podpisuje się pod tą petycją

vedi tutte le firme

Informazioni

Tags

Nessuna tag

Condividi

Invita amici dalla tua rubrica

Codici Per Incorporamento

URL diretto

URL per html

URL per forum senza titolo

URL per forum con titolo

Widgets