Wyznaczenie terenu Zieleni Publicznej ZP w Krakowie Podgórzu firmar ahora

Kraków, dnia 29.08.2012

PETYCJA


Adresat:
Rada Miasta Krakowa


My niżej podpisani opowiadamy się za wyznaczeniem terenu Zieleni Publicznej ZP w dotychczas niezabudowanej części terenu ograniczonego ulicami Krasickiego-Orawska-Spiska-Przedwiośnie-Długosza i utworzeniem na części tego terenu ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, z możliwością wspólnej uprawy warzyw i owoców przez mieszkańców. (Mowa o terenie obejmującym m.in. działki nr 120/20, 165/6, 165/13, 165/16,165/18, 165/20, 165/22, 178/13, 178/ 11, 178/15, 179,165/17, 165/14, 165/12, 178/14, 178/12, 516/18, 516/3, 520 obr 12 Podgórze).
Jednocześnie opowiadamy się za odrzuceniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska (który został przekazany pod obrady Rady Miasta Zarządzeniem Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012), w którym zaklasyfikowano ten teren jako teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej i usług.
Na terenie, o którym mowa, znajdowały się wcześniej ogrody działkowe mieszkańców i dla okolicznych mieszkańców jest to od lat teren służący rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało. Teren ten stanowi również korytarz ekologiczny Wilgi i Wisły umożliwiający migrację zwierząt i roślin. Ponadto teren o którym mowa jest terenem zalewowym i z tego powodu nie odpowiednim pod budownictwo mieszkalne i usługowe.
Wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu stoi w sprzeczności z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa, a w szczególności Celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza ważny korytarz ekologiczny, oraz Celem operacyjnym I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta, ponieważ okoliczni mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie składali uwagi do planu, opowiadając się za zachowaniem terenu zielonego na tym obszarze, a Rada Dzielnicy XIII postulowała powiększenie o ten obszar ogrodu publicznego – Plant im. Floriana Nowackiego. Zachowanie terenu zielonego na tym obszarze pozwoli zarówno na polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców, zachowanie ciągłości tradycji Podgórza jako „miasta-ogrodu” oraz utrzymanie ważnego korytarza ekologicznego, przyczyniając się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Radę Miasta Krakowa o odrzucenie w/w planu. Wierzymy, że Rada weźmie pod uwagę głos mieszkańców i długofalowe dobro miasta.

Z poważaniem, Obywatelki Mamy

Firma La Campaña

Firma con Facebook
O

Si ya tienes una cuenta de acceso, de otra manera proceder a la matriculación y llenar los campos de abajoo.
Nombre de usuario, e-mail y la contraseña será de su cuenta, por lo que pueden firmar campañas de otros después de registrar.

Privacidad en los motores de búsqueda? Puede utilizar un apodo:

Cuidado, el e-mail tiene que ser válido para poder convalidar tu firma, sino será anulada.

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Tablón De Anuncios

Quién ha firmado esta petición también ha visto estas campañas:

Firma La Campaña

Firma con Facebook
O

Si ya tienes una cuenta de acceso

Comment

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Objetivo de la campaña
491 / 5000

Firmas Recientes

 • 10 octubre 2017491. Joanna Bułka (no verificado)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 marzo 2014490. Anastazja Ferlińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 07 febrero 2013489. Anna Płonka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 06 noviembre 2012488. frenej
 • 24 octubre 2012487. Katja Michalska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 septiembre 2012486. magdalena29
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 septiembre 2012485. Ewa Bubeła (no verificado)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 septiembre 2012484. Katarzyna Hordyńska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 septiembre 2012483. Casey Jones
 • 12 septiembre 2012482. Ilona Sot
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 septiembre 2012481. Michał Biel
  Podpisuje się pod tą petycją. tadam.
 • 12 septiembre 2012480. hajstal (no verificado)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 septiembre 2012479. Wiola Mróz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012478. Jakub Sowiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012477. Alicja Fałek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012476. Anna Stawiarczyk
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012475. Anna Groblicka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012474. Beata Madej
 • 11 septiembre 2012473. frueik
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012472. Justyna Drath
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012471. Anna Teska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012470. Michal Kolek (no verificado)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012469. Kuba Misiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012468. Petre Sn
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012467. Aleksandra Głowacka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012466. Piotr Slawiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 septiembre 2012465. Ksenia Osowska
  Podpisuje się pod tą petycją

ver todas las firmas

Información

Etiquetas

Ninguna etiqueta

Comparte

Invita a los amigos de tu agenda

Códigos Para La Incorporación

URL directa

URL para html

URL para forum sin título

URL para forum con título

Widgets