Zwrужcie nam s4! sign now

Miaіem sen.
niіa mi siк gra, w ktуrej uїytkownik ma praktycznie nieograniczone moїliwoci. Gra, w ktуrej jeste tak dobry, jak duїo serca i zaangaїowania w ni wkіadasz. Gra, w ktуrej peіno jest niespodzianek, przygуd i inteligentnych graczy.

Ten sen siк speіniі.
Prawdopodobnie w nocy z dnia 12 na 13 czerwca w nie do koсca wyjanionych okolicznociach pojawiі siк czwarty serwer my-fantasy.net. Do tej pory nie wierzyіem w miіoж od pierwszego wejrzenia. Ale to byі serwer, ktуrego po prostu nie daіo siк nie kochaж.
Sekundowe naliczanie.
Zero noobуw.
Zero lagуw.
Zero przekrкtуw na targu.
Kilka miast.
(Kilka maіo uciїliwych bікdуw.)
Kilkunastu wietnych graczy i zarazem wspaniaіych ludzi.
I tylko jeden maіy zielony robaczek ukryty pod postaci niewinnej wіochatej owieczki, latajcy po mapie i bijcy expa...
To gra, koіo ktуrej po prostu nie moїna przejж obojкtnie! Urzecze ciк, uchwyci w swoje ramiona i juї nie wypuci.

Sen minі.
Okoіo godziny 15, dnia 14 czerwca wszyscy siк zbudzilimy. Koniec testуw.
Chwilк pуniej zostaіa uruchomiona podrуbka prawdziwego s4.
Marna namiastka prawdziwego s4.
Piwo bezalkoholowe prawdziwego s4.
Dietetyczna kola prawdziwego s4.
Kotlet sojowy prawdziwego s4.
Chyba wszyscy czujemy siк teraz jak niemowlкta, od ktуrych odsuniкto ciepі i delikatn pier mamy i wepchniкto w usta gumowy smoczek...

Dlatego prosimy, w imiк lepszego jutra, w imiк pokoju na wiecie i w imiк miіoci, o zwrуcenie nam PRAWDZIWEGO serwera s4.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

Colette McclainBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Admini MFO

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets