Zoper iracionalno kadrovsko politiko na Fakulteti za humanistiДne Еtudije Koper sign now

PETICIJA ZOPER IRACACIONALNO KADROVSKO POLITIKO NA FAKULTETI ZA HUMANISTIДNE ЕTUDIJE KOPER, UNIVERZE NA PRIMORSKEM

(Koper, 8. julij 2009)

Nasprotujemo kadrovskim Дistkam na podlagi zasebnih simpatij ali antipatij. Edino merilo za sodelovanje v pedagoЕkem procesu neke univerze sta lahko le pedagoЕka in znanstvena performanca in izpriДana kompetentnost. To velja tudi za rednega profesorja dr. Igorja Е. Еagarja, in to tem bolj, ker je eden od redkih slovenskih lingvistov, ki je tudi mednarodno uveljavljen na
zelo visoki znanstveni ravni.

Prepoditi tak kader z univerze ali ga zamenjati za povpreДneЕa bi pomenilo prikrajЕati Еtudente in Еtudentke za vrhunsko znanje in odliДnega predavatelja, univerzo pa za duha avtonomije in akademske svobode.

Za tiste, ki se Дutite ogroЕene pri solidariziranju, pa je na voljo tudi moЕnost za anonimno izraЕanje soglasja s peticijo. V tem primeru se v okvirДek podpiЕite s psevdonimom.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Goldie RiversBy:
ReligionIn:
Petition target:
Fakulteta za humanistiДne Еtudije Koper, Univerza na Primorskem

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets