Zahteva za sprejem Ustavnega zakona o izbrisanih sign now

Dravnemu zboru

Podpisniki zahtevamo sprejem Ustavnega zakona o izbrisanih, saj se le s sprejemom ustavnega zakona lahko konиajo vse manipulacije politikov levice in posameznikov, ki zahtevajo priznanje pravic tudi za ljudi, ki v иasu izbrisa niso bili v Sloveniji.


Obrazloitev :

Ustavno sodiиe je v obrazloitvi odloиbe samo zapisalo, da gre pri izbrisanih za ljudi, ki so bili v иasu izbrisa stalno prijavljeni v Sloveniji in v njej tudi dejansko iveli.

Zato je vsaka zahteva za priznanje pravic ljudem, ki so se izselili iz Slovenije pred samim izbrisom v nasprotju s samo odloиbo Ustavnega sodiиa. Zaradi izselitve jim je stalno prebivaliиe prenehalo takoj in to po 20. иlenu Zakona o tujcih iz leta 1991. Ker to ni izrecno zapisano v samem izreku odloиbe ustavnega sodiиa o izbrisanih, posamezniki manipulirajo z odloиbo Ustavnega sodiиa in zahtevajo pravice tudi za tiste, ki so se izselili. Tu predvsem mislimo JA pripadnike, ki so se iz Slovenije preselili na hrvaka pozneje pa na bosanska bojiиa.Sama izdaja neresniиnih potrdil o stalnem prebivaliиu v Sloveniji za nazaj bi za JA pripadnikom dejansko pomenila alibi za иas vojskovanja v Bosni in zaиito dobitnikov takih potrdil pred kazensko odgovornostjo za zloиine storjene v Bosni. Saj bi jim drava Slovenija dala potrdilo, da so bivali v Sloveniji tudi v иasu zloиinov, ki so se dogajali v Bosni.

Takno neresniиno potrjevanje bivanja bi pomenilo prikrivanje odgovornosti posameznikov za zloиine v Bosni. To pa je vsekakor v nasprotju z mednarodnim pravom.

Zraven vsega pa bi tako izdana potrdila brez ugotavljanja resniиnih upraviиencev do poprave krivic imela katastrofalne ekonomske posledice za Slovenijo, saj bi vsem omogoиila vlaganje odkodninskih zahtevkov in to ne glede na to ali jim je bila storjena krivica ali ne.

Zato je nujno, da Dravni zbor Republike Slovenije sprejme Ustavni zakon in popravi nedoreиenost Odloиbe Ustavnega sodiиa, ki sicer v obrazloitvi navaja, da pri izbrisanih ne gre za JA pripadnike, ki so Slovenijo zapustili pred izbrisom. V sami odloиitvi pa jih ne izkljuиuje in tako omogoиa posameznikom, da manipulirajo z odloиbo ustavnega sodiиa in postavljajo neupraviиene zahteve.

S samim zakonom naj Dravni zbor tudi doloиi pogoje za samo ugotavljanje upraviиencev do poprave krivic. Krivica naj se popravi le ljudem, ki so jim resniиno bile krene pravice. Samo z posamiиnim preverjanjem upraviиencev do poprave krivic je mono izkljuиiti vse pekulante, ki bi se kljub izselitvi iz Slovenije pod krinko izbrisanih radi neupraviиeno obogateli na kodo slovenskih dravljanov.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
100 / 100

Latest Signatures

 • 30 December 2015100. Polona K
  I support this petition
 • 29 December 201599. Mateja Graves
  sploh nimam komentarja, vsak komentar je odveи, sramota....
 • 27 December 201598. Lori F
  /
 • 12 December 201597. Matej C
  I support this petition
 • 01 December 201596. Robi Pham
  I support this petition
 • 30 October 201595. Joe K
  Podpiram peticijo
 • 28 October 201594. Joe T
  I support this petition
 • 28 October 201593. Miran V
  I support this petition
 • 27 October 201592. Miha K
  I support this petition
 • 22 October 201591. Janez K
  I support this petition
 • 16 October 201590. Beki K
  samo tak dalje franca..........idi proti mariboru.pri hrastovcu pa zavij levo.ima rezervirano!
 • 02 October 201589. Jure
  I support this petition
 • 21 September 201588. Primo P
  I support this petition
 • 07 September 201587. Albina M
  I support this petition
 • 02 September 201586. Tanja P
  Le s sprejemom Ustavnega zakona se lahko konиajo vse manipulacije pekulantov, ki se pod krinko izbrisanih hoиejo okoristiti na raиun in v kodo slovenskih dravlиjanov !
 • 10 August 201585. Suzana French
  I support this petition
 • 09 August 201584. Urka S
  I support this petition
 • 05 August 201583. Jolanda King
  I support this petition
 • 17 July 201582. Marija M
  I support this petition
 • 16 July 201581. Miha M
  I support this petition
 • 15 July 201580. Gregor Hendrix
  Za obstoj slovenskega naroda!
 • 30 June 201579. Damjan Richard
  I support this petition
 • 23 May 201578. Lap S
  I support this petition
 • 18 May 201577. Katarina Peters
  skrajni иas za tole!
 • 11 May 201576. Marija M
  I support this petition
 • 04 May 201575. Erif Rambob
  kako ste glupi ovi slovenci...tu sam veж 19 godina,a jo niste nauжili moj jezik...ccc...
 • 24 April 201574. Arli M
  ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

browse all the signatures

Information

Misty BurnettBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Dravni zbor Republike Slovenije

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets