Za profesora. sign now

Dobrэ deт.

Mnohн zatia o niиom nepoиuli, ale vyzerб to tak, e uиite DVK, pбn profesor Jankoviи nбs v auguste opustн. Preиo? Nevieme.

Istй nie je niи a nemбme v umэsle нri iadne neopodstatnene fбmy.
Ale urиite nechceme aby odiiel.

Podaktorн naтho myslia s takэm srdcom, keп otvбrajъ skriptб aby sa douиili na komisionбlky, alebo poopravovali nazbieranй pдky, ale vetci vieme, e bol k nбm vdy fйr. Tэm, e je prнsny, nбm dбva najlepiu kolu do ivota, od prvйho roиnнka sa s nami nemaznal.
Poиas tъdia na tejto kole sme si zvykli na vysokэ tandard, ktorэ od nбs vyaduje a preto chceme, aby to tak aj zostalo a mohli sme to uplatni.

Aby sme, budъci maturanti, mohli zmaturova a s hrdosou si poveda: "Preiel som u Jankoviиa. To je vec. Vetko to uиenie sa za to stбlo."

Aby sme si, budъci tretiaci, nemuseli zvyka na kompletne inэ systйm nejakйho vystraenйho pedagogickйho absolventa (keп vфbec niekoho zoenъ), ktorэ nбm akurбt narobн neporiadok v hlavбch.

Aby sme si, пalн druhбci zaslъili cestu do tretieho roиnнka.

A v neposlednom rade, aby sme, prvбci, dostali rovnakъ ancu ako ostatnн.

My, dolupodpнsanн iaci Sъkromnej strednej umeleckej koly animovanej tvorby.
Mono s aj s podporou иerstvэch maturantov.
udia, podpнte sa celэmi menami, iadne sprostosti, a doplтte aj triedu, ktorъ ste prбve skonиili, aby sa vedelo, e sme vetci z UATu.
Chce to aj e-mail, ale nebude zverejnenэ.


Пaia vec, pohnite s tэm zhruba do konca jъla. Poleme to do koly.Nenechбme Jankoviиa vyhodi!PS. Dole je moje meno ako autor petнcie, ale nepнem to ako jednotlivec, ale preto, e viem s touto strбnkou narбba. :D

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Roxie DaughertyBy:
WorkIn:
Petition target:
SSUAT Bratislava

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets