Tuyкn Ngфn 8406 sign now

Tuyкn ngфn Tự do Dвn chủ cho Việt Nam 2006
của 118 Nhа Đấu tranh Dвn chủ quốc nội Việt Nam
Kнnh gửi Đồng bаo Việt Nam ở trong vа ngoаi Nước,

Chъng tфi, kэ tкn dưới đвy, đại diện cho hаng trăm nhа đấu tranh Dвn chủ ở quốc nội vа tất cả mọi người Dвn nаo đang khao khбt một nền Dвn chủ chвn chнnh cho Quк hương Việt Nam hфm nay, đồng thanh lкn tiếng :

I. Thực trạng của Việt Nam

1- Trong cuộc Cбch mạng thбng 8-1945, sự lựa chọn của toаn Dвn tộc ta lа Độc lập Dвn tộc, chứ khфng phải lа chủ nghĩa xг hội. Bản Tuyкn Ngфn Độc Lập ngаy 2-9-1945 chẳng nhắc đến một từ nаo về chủ nghĩa xг hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Hai nguyкn nhвn chнnh lаm nкn thắng lợi của cuộc Cбch mạng ấy lа Khбt vọng Độc lập Dвn tộc vа Khoảng trống quyền lực lъc bấy giờ ở Việt Nam (quвn Nhật đг đầu hаng phe Đồng minh ngаy 15-8-1945 vа thực dвn Phбp đг bị quвn Nhật đảo chнnh cướp quyền từ ngаy 9-3-1945).

Rх rаng mục tiкu của cuộc cбch mạng ấy đг bị đảng Cộng sản Việt Nam đбnh trбo. Vа dĩ nhiкn, Quyền Dвn tộc tự quyết cũng hoаn toаn bị thủ tiкu. Đг cу нt nhất 2 cơ hội lịch sử rất thuận lợi lа năm 1954 ở miền Bắc vа năm 1975 trкn cả nước, để Dвn tộc khẳng định Quyền tự quyết của mмnh. Nhưng tất cả đều đг bị đảng Cộng sản Việt Nam trбo trở khфng thực hiện. Vм một khi nền chuyкn chнnh vф sản đг được thiết lập, thм theo Lкnin, chức năng đầu tiкn của nу chнnh lа : bạo lực vа khủng bố trấn бp !

2- Tiếp đến, ngаy 2-9-1945 tại Hа Nội, фng Hồ Chн Minh, Chủ tịch Chнnh phủ lвm thời Nước Việt Nam Dвn chủ Cộng hтa đг trịnh trọng tuyкn bố với Dвn tộc vа với Thế giới rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra cу quyền bмnh đẳng. Tạo Hуa cho họ những quyền khфng ai cу thể xвm phạm được ; trong những quyền ấy, cу quyền được sống, quyền tự do vа quyền mưu cầu hạnh phъc. Lời nуi bất hủ ấy ở trong bản Tuyкn ngфn độc lập nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, cвu ấy cу э nghĩa lа : mọi Dвn tộc trкn thế giới đều sinh ra bмnh đẳng, dвn tộc nаo cũng cу quyền sống, quyền sung sướng vа quyền tự do. Bản Tuyкn ngфn nhвn quyền vа dвn quyềncủa Cбch mạng Phбp nǎm 1791 cũng nуi : "Người ta sinh ra tự do vа bмnh đẳng về quyền lợi ; vа phải luфn luфn được tự do vа bмnh đẳng về quyền lợi". Đу lа những lẽ phải khфng ai chối cгi được. (trнch Tuyкn Ngфn Độc Lập 2-9-1945).

Thế nhưng, tất cả những quyền thiкng liкng ấy của dвn tộc đều bị chа đạp thф bạo ngay sau đу, khi mа chнnh quyền cộng sản được dựng lкn.

3- Đến thбng 2-1951 Tuyкn ngфn của đảng Lao động Việt Nam (nay lа đảng Cộng sản Việt Nam) kỳ đại hội lần thứ 2, đг viết: Chủ nghĩa của Đảng lа chủ nghĩa MбcLкnin. Vа trong Điều Lệ, phần Mục Đнch vа Tфn Chỉ cтn khẳng định rх rаng hơn : Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mбc - Ǎngghen - Lкnin - Xtalin vа tư tưởng Mao Trạch Đфng, kết hợp với thực tiễn cбch mạng Việt Nam lаm nền tảng tư tưởng vа kim chỉ nam cho mọi hаnh động của Đảng.

Kể từ đу, nhất lа ở miền Bắc sau năm 1954, rồi cả nước sau ngаy 30-4-1975 thм bуng ma của chủ nghĩa cộng sản đг luфn đи бm lкn đầu, lкn cổ toаn Dвn Việt Nam. Chнnh cбi bуng ma ấy chứ khфng phải lа cбi gм khбc đг triệt tiкu hầu hết những quyền con người của Nhвn dвn Việt Nam. Vа hфm nay, nу vẫn đang tạm đф hộ, chiếm đуng lкn cả 2 mặt tinh thần vа thể chất của toаn Dвn tộc Việt Nam.

II. Qui luật phổ biến toаn cầu

1- Lịch sử đг minh định rằng mọi quyền tự do, dвn chủ ở bất cứ một chế độ độc đảng toаn trị nаo, dщ cộng sản hay khфng cộng sản, cũng đều bị chа đạp khфng thương tiếc, chỉ khбc nhau ở mức độ mа thфi. Bất hạnh thay lа cho đến nay, Dвn tộc Việt Nam vẫn thuộc về một trong số нt cбc Quốc gia trкn thế giới cтn bị cai trị bởi chế độ độc đảng toаn trị cộng sản. Điều nаy thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến phбp Nước Cộng hтa Xг hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hаnh, rằng : Đảng cộng sản Việt Nam... theo chủ nghĩa Mбc-Lкnin vа tư tưởng Hồ Chн Minh, lа lực lượng lгnh đạo nhа nước vа xг hội. Chнnh vм điều nаy mа cбc quyền tự do, dвn chủ của Nhвn dвn đг hoаn toаn bị triệt tiкu, may ra chỉ cтn vаi mẩu vụn mа thфi !

2- Chнnh hệ thống quyền lực khфng hề chấp nhận cạnh tranh vа khфng hề chấp nhận bị thay thế nаy đг thъc đẩy mạnh mẽ đа thoбi hoб, biến chất của toаn bộ hệ thống ấy. Vм chẳng cу qui luật vа nguyкn tắc cạnh tranh cфng bằng nаo trкn chнnh trường, nкn sau những kỳ bầu cử thм toаn Dвn khфng thể chọn được những con người vа những lực lượng chнnh trị xứng đбng nhất. Bộ mбy lгnh đạo, quản lэ vа điều hаnh do vậy ngаy cаng hư hỏng, rệu rг từ trung ương xuống cơ sở địa phương. Hậu quả lа Việt Nam hфm nay trở thаnh Quốc gia bị tụt hậu quб xa so với cбc Nước trong khu vực vа thế giới. Quốc nhục nаy vа cбc quốc nạn khбc khу bề tẩy xуa. Vấn đề của mọi vấn đề, nguyкn nhвn của mọi nguyкn nhвn chнnh vм đảng cộng sản Việt Nam lа lực lượng chнnh trị duy nhất lгnh đạo Đất nước ! Thực tiễn đг xбc minh rằng bất kỳ Nước nаo đг bị rơi vаo quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản thм đều điкu tаn thк thảm cả. Liкn Xф, cбi nфi cộng sản, cщng với cбc Nước xг hội chủ nghĩa Đфng Вu khбc, đг dũng cảm vượt qua chнnh mмnh để quay lại tмm đường đi đъng cho Dвn tộc họ.

3- Chъng ta đều hiểu rằng : khфng ai cу thể sửa được lịch sử, nhưng cу thể bẻ chiều lịch sử. Vа điều quan trọng hơn lа qua những bаi học của lịch sử, định hướng tốt cho tương lai. Con đường hфm qua của Dвn tộc ta đг bị những người Cộng sản Việt Nam chọn một cбch vội vаng, thiếu chнn chắn vа бp đặt cho cả Dвn tộc một cбch khiкn cưỡng. Con đường ấy thực tế đг chứng minh lа hoаn toаn sai lạc. Vм vậy Dвn tộc ta hфm nay phải chọn lại con đường cho mмnh. Vа chắc chắn cả Dвn tộc cщng chọn sẽ tốt hơn một người hay một nhуm người nаo đу. Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ lа một bộ phận của Dвn tộc, nкn khфng thể mạo danh Dвn tộc để chọn thay ! Trước Dвn tộc vа lịch sử suốt hơn nửa thế kỷ qua (19542006), Đảng cầm quyền ấy đг tiếm danh chứ khфng chнnh danh chъt nаo! Bởi lẽ cбc cuộc bầu cử thực sự tự do hoаn toаn vắng bуng ở Việt Nam.

Từ thực trạng vа qui luật trкn đвy, với э thức trбch nhiệm của Cфng dвn trước vận mệnh Đất nước, chъng tфi xin được phйp giгi bаy cщng toаn thể Đồng bаo Việt Nam trong vа ngoаi Nước :

III. Mục tiкu, phương phбp vа э nghĩa cuộc đấu tranh

1- Mục tiкu cao nhất trong cuộc đấu tranh giаnh tự do, dвn chủ cho Dвn tộc hфm nay lа lаm cho thể chế chнnh trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ khфng phải được đổi mới từng phần hay điều chỉnh vặt vгnh như đang xảy ra. Cụ thể lа phải chuyển từ thể chế chнnh trị nhất nguyкn, độc đảng, khфng cу cạnh tranh trкn chнnh trường hiện nay, sang thể chế chнnh trị đa nguyкn, đa đảng, cу cạnh tranh lаnh mạnh, phщ hợp với những đтi hỏi chнnh đбng của Đất nước, trong đу hệ thống tam quyền Lập phбp, Hаnh phбp, Tư phбp phải được phвn lập rх rаng, phщ hợp với cбc tiкu chuẩn quốc tế vа trải nghiệm của Nhвn loại qua những nền dвn chủ đắt giб vа đầy thаnh tựu.

Mục tiкu cụ thể lа thiết lập lại cбc quyền cơ bản của toаn Dвn sau đвy :


Quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận theo Cфng ước Quốc tế về cбc quyền Dвn sự vа Chнnh trị của Liкn Hiệp Quốc được biểu quyết ngаy 16.12.1966, Việt Nam xin tham gia ngаy 24-9-1982, điều 19,2 : Mọi người cу quyền tự do ngфn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tмm kiếm, nhận vа truyền đạt mọi loại tin tức, э kiến, khфng phвn biệt ranh giới, hмnh thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hмnh thức nghệ thuật hoặc thфng qua bất cứ phương tiện truyền thфng đại chъng khбc tuỳ theo sự lựa chọn của mмnh. Nghĩa lа cбc đảng phбi, tổ chức, cб nhвn cу quyền thфng tin ngфn luận qua bбo chн, phбt thanh, truyền hмnh vа cбc phương tiện truyền thфng đại chъng khбc mа khфng cần đợi phйp của nhа cầm quyền.

Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử vа ứng cử theo Cфng ước Quốc tế về cбc Quyền Dвn sự vа Chнnh trị, điều 21 : Mọi Cфng dвn đều cу quyền vа cơ hội để (a) tham gia vаo việc điều hаnh cбc cфng việc xг hội một cбch trực tiếp hoặc thфng qua những đại diện được họ tự do lựa chọn; (b) bầu cử vа ứng cử trong cбc cuộc bầu cử định kỳ chвn thực, bằng phổ thфng đầu phiếu, bмnh đẳng vа bỏ phiếu kнn nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bаy tỏ э nguyện của mмnh. Nghĩa lа cбc đảng phбi thuộc mọi khuynh hướng cщng nhau cạnh tranh lаnh mạnh trong một nền dвn chủ đa nguyкn, đa đảng chвn chнnh.

Quyền Tự do hoạt động Cфng đoаn độc lập vа Quyền Đмnh cфng chнnh đбng theo Cфng ước Quốc tế về cбc quyền kinh tế, xг hội vа văn hуa, được Liкn Hiệp Quốc biểu quyết ngаy 16-12-1966, điều 7 vа 8 : Cбc Quốc gia thаnh viкn của Cфng ước cфng nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện lаm việc cфng bằng vа thuận lợi, quyền của mọi người được thаnh lập vа gia nhập Cфng đoаn mа mмnh lựa chọn, chỉ phải tuвn theo quy chế của Tổ chức đу để thъc đẩy vа bảo vệ cбc lợi нch kinh tế vа xг hội của mмnh (với) quyền đмnh cфng. Cбc cфng đoаn nаy phải lа những tổ chức duy nhất hoạt động độc lập, khфng cу những loại Cфng đoаn tay sai của nhа cầm quyền.

Quyền Tự do Tфn giбo theo Cфng ước Quốc tế về cбc Quyền Dвn sự vа Chнnh trị, điều 18 : Mọi người đều cу quyền tự do tư tưởng, tнn ngưỡng vа tфn giбo. Quyền tự do nаy bao gồm tự do cу hoặc theo một Tфn giбo hoặc Tнn ngưỡng do mмnh lựa chọn, tự do bаy tỏ Tнn ngưỡng hoặc Tфn giбo một mмnh hoặc trong tập thể với nhiều người khбc, một cбch cфng khai hoặc thầm kнn dưới hмnh thức thờ cъng, cầu nguyện, thực hаnh vа truyền đạo. Cбc Tфn giбo nаy phải hoạt động độc lập, chứ khфng thể bị biến thаnh cфng cụ cho nhа cầm quyền.

2- Phương phбp của cuộc đấu tranh nаy lа hтa bмnh, bất bạo động. Vа chнnh Dвn tộc Việt Nam chủ động thực hiện cuộc đấu tranh nаy. Tuy nhiкn, chъng ta rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tмnh vа ngаy cаng hiệu quả của tất cả những bạn bи trкn thế giới. Thфng qua những phương tiện thфng tin hiện đại vа qua sự giao lưu quốc tế ngаy cаng rộng mở, chъng ta sẽ tмm mọi cбch giъp Đồng bаo kiện toаn nhận thức. Vа một khi Nhвn dвn đг cу nhận thức đъng vа rх thм nhất định sẽ biết hаnh động thнch hợp vа hiệu quả.

3- Э nghĩa của cuộc đấu tranh nаy lа lаm cho chнnh nghĩa thắng phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, cбc lực lượng dвn tộc đang vận dụng đъng quy luật của cuộc sống vа xu thế của thời đại thắng những tа lực đang tмm cбch đi ngược lại những xu thế vа quy luật ấy. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cтn đồng hаnh cщng Dвn tộc hay khфng lа tщy ở mức độ đảng ấy cу khбch quan, cфng bằng, sбng suốt vа khiкm tốn chấp nhận cбc nguyкn tắc bмnh đẳng của cuộc cạnh tranh lаnh mạnh hay khфng, chỉ cу thể chế chнnh trị độc đảng ấy lа dứt khoбt phải bị chốn tбng vĩnh viễn vаo quб khứ. Từ đу, Dвn tộc sẽ tмm được những con người tốt nhất, những lực lượng chнnh trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lгnh đạo Đất nước. Nguyкn tắc lẽ phải toаn thắng sẽ được thiết lập vа cuộc sống cб nhвn sẽ trở nкn tốt hơn, xг hội sẽ trở nкn nhвn bản hơn vа Đồng bаo sẽ sống với nhau thвn thiện hơn.

Chъng tфi mong ước Tuyкn ngфn nаy thъc đẩy được sự đуng gуp tнch cực của Đồng bаo trong ngoаi Nước vа sự ủng hộ của Bạn bи Quốc tế. Chъng tфi chвn thаnh cảm ơn vа kкu gọi cбc Cơ quan Liкn Hiệp Quốc, cбc Quốc hội, Chнnh phủ, Tổ chức Quốc tế vа Bạn bи trкn toаn thế giới tiếp tục ủng hộ cбch nhiệt tмnh vа hiệu quả cho cuộc đấu tranh đầy chнnh nghĩa nаy, gуp phần đưa Tổ quốc Việt Nam sớm sбnh vai cщng cбc Nước văn minh, đạo đức, thịnh vượng, tự do trong cộng đồng Nhвn loại hфm nay.

Đồng tuyкn bố tại Việt Nam ngаy 08 thбng 4 năm 2006

1. Bs Nguyễn Xuвn An, Huế

2. Gv Đặng Hoаi Anh, Huế

3. Gv Đặng Văn Anh, Huế

4. Bs. Lк Hoаi Anh, Nha Trang

5. Gs Nguyễn Kim Anh, Huế

6. Gs Nguyễn Ngọc Anh, Đа Nẵng

7. Nv Trịnh Cảnh, Vũng Tаu

8. Lm F.X. Lк Văn Cao, Huế

9. Gv Lк Cẩn,Huế

10. Lm Giuse Hoаng Cẩn, Huế

11. Gv Trần Thị Minh Cầm, Huế

12. Lm Giuse Nguyễn Văn Chбnh, Huế

13.Gv Nguyễn Thị Linh Chi, Cần Thơ

14. Gs Hoаng Minh Chнnh, Hа Nội

15.Gv Nguyễn Viết Cử, Quảng Ngгi

16. Ths Đặng Quốc Cường, Huế

17. Nv Nguyễn Đắc Cường, Phan Thiết

18. Dn Hồ Ngọc Diệp, Đа Nẵng

19. Gv Trần Doгn, Quảng Ngгi

20. Lк Thị Phъ Dung, Sаi Gтn

21. Gv Hồ Anh Dũng, Huế

22. Gs Trương Quang Dũng, Huế

23. Bs Hа Xuвn Dương, Huế

24. Cựu Đại tб Phạm Quế Dương, Hа Nội

25. Ls Nguyễn Văn Đаi, Hа Nội

26. Kt Trần Văn Đуn, Phan Thiết

27. Bs Hồ Đфng, Vĩnh Long

28. Lm Phкrф Nguyễn Hữu Giải, Huế

29. Dn Trần Văn Ha, Đа Nẵng

30. Gv Lк Thị Bнch Hа, Cần Thơ

31. Bs Lк Thị Ngвn Hа, Huế

32. Gv Lк Nguyễn Xuвn Hа, Huế

33. Vũ Thuэ Hа, Hа Nội

34. Ks Đỗ Nam Hải, Sаi Gтn

35. Gv Trần Thạch Hải, Hải Phтng

36. Kt Trần Việt Hải, Vũng Tаu

37. Ks Đoаn Thị Diệu Hạnh, Vũng Tаu

38. Dn Nguyễn Thị Hạnh, Đа Nẵng

39. Gv Phan Thị Minh Hạnh, Huế

40. Gs Đặng Minh Hảo, Huế

41. Nv Trần Hảo, Vũng Tаu

42. Nv Trần Mạnh Hảo, Sаi Gтn

43. Gv Lк Lệ Hằng, Huế

44. Lm Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Bắc Ninh

45. Yt Chế Minh Hoаng, Nha Trang

46. Gv Văn Đмnh Hoаng, Huế

47. Gv Lк Thu Minh Hщng, Sаi Gтn

48. Gs Nguyễn Minh Hщng, Huế

49. Lm Gk Nguyễn Văn Hщng, Huế

50. Gv Phan Ngọc Huy, Huế

51. Gv Lк Thị Thanh Huyền, Huế

52. Gv Đỗ Thị Minh Hương, Huế

53. Ths Mai Thu Hương, Hải Phтng

54. Yt Trần Thu Hương, Đа Nẵng

55. PTs Nguyễn Ngọc Kế, Huế

56. Gs Nguyễn Chнnh Kết, Sаi Gтn

57. Ths Nguyễn Quốc Khбnh, Huế

58. Gv Nguyễn Đăng Khoa, Huế

59. Gs Trần Khuк, Sаi Gтn
60. Cựu Thiếu tб Vũ Kнnh, Hа Nội

61. Nv Bщi Lăng, Phan Thiết

62. Gv Tфn Thất Hoаng Lвn, Sаi Gтn

63. Hội trưởng PGHHTT Lк Quang Liкm, Sаi Gтn

64. Bs Vũ Thị Hoa Linh, Sаi Gтn

65. Lm G.B. Nguyễn Cao Lộc, Huế

66. Lm Phкrф Phan Văn Lợi, Huế

67. Gv Ma Văn Lựu, Hải Phтng

68. Gv Nguyễn Văn Lэ, Hải Phтng

69. Lm Tađкф Nguyễn Văn Lэ, Huế

70. Gv Cбi Thị Mai, Hải Phтng

71. Gv Cao Thị Xuвn Mai, Huế

72. Gv Nguyễn Văn Mai, Sаi Gтn

73. Nv Hа Văn Mầu, Cần Thơ

74. Gv Phan Văn Mậu, Huế

75. Nv Lк Thị Thu Minh, Cần Thơ

76. Gv Ma Văn Minh, Huế

77. Gv Nguyễn Anh Minh, Sаi Gтn

78. Bs Huyền Tфn Nữ Phương Nhiкn, Đа Nẵng

79. Bщi Kim Ngвn, Hа Nội

80. Ths Đặng Hoаi Ngвn, Huế

81. Lm G.B. Lк Văn Nghiкm, Huế

82. Gv Lк Hồng Phъc, Hải Phтng

83. Lm Đa Minh Phan Phước, Huế

84. Ks Vх Lвm Phước, Sаi Gтn

85. Lm Giuse Cбi Hồng Phượng, Huế

86. Ms Nguyễn Hồng Quang, Sаi Gтn

87. Ks Tạ Minh Quвn, Cần Thơ

88. Lm Augustinф Hồ Văn Quэ, Huế

89. Lm Giuse Trần Văn Quэ, Huế

90. Bs Vх Văn Quyền, Vĩnh Long

91. Bs. Trần Thị Sen, Nha Trang

92. Cư sĩ PGHHTT Lк Văn Sуc, Vĩnh Long

93. Ks Hoаng Sơn, Hải Phтng

94. Lm Phaolф Ngф Thanh Sơn, Huế

95. Gs Nguyễn Anh Tаi, Đа Nẵng

96. Ks Đỗ Hồng Tвm, Hải Phтng

97. Bs. Tạ Minh Tвm, Cần Thơ

98. Gs Nguyễn Thаnh Tвm, Huế

99. Ms Phạm Ngọc Thạch, Sаi Gтn

100. Gv Nguyễn Bмnh Thаnh, Huế

101. Gv Văn Bб Thаnh, Huế

102. Cư sĩ PGHHTT Nguyễn Văn Thơ, Đồng Thбp

103. Ths Trần Mạnh Thu, Hải Phтng

104. Gs Ts Trần Hồng Thư, Sаi Gтn

105. Nhа văn Hoаng Tiến, Hа Nội

106. Cựu Sĩ quan Trần Dũng Tiến, Hа Nội

107. Lm Tкphanф Chвn Tнn, Sаi Gтn

108. Gv Nguyễn Khắc Toаn, Hа Nội

109. Nv Tфn Nữ Minh Trang, Phan Thiết

100. Gv Chế Thị Hồng Trinh, Huế

111. Bs Nguyễn Anh Tъ, Đа Nẵng

112. Bs Đoаn Minh Tuấn, Sаi Gтn

113. Gv Lк Trн Tuệ, Hải Phтng

114. Yt Trần Thị Hoаi Vвn, Nha Trang

115. Gv Ngф Thị Tường Vi, Quảng Ngгi

116. Gv Nguyễn Lк Xuвn Vinh, Cần Thơ

117. Ths Hồ Ngọc Vĩnh, Đа Nẵng

118. Ks Lвm Đмnh Vĩnh, Sаi Gтn

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Laurel HinesBy:
WorkIn:
Petition target:
Nhвn Dвn Việt Nam

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets