Tьrkiyenin Lekelenmesine Hayэr sign now

TЬRK TELEKOM GENEL MЬDЬRLЬРЬNEANKARABen Internet'e Tьrk Telekom ьzerinden baрlanan bir kullanэcэyэm.http://nilaydonmez91nilay.spaces.msn.com/photosadresindeki denizle ilgili bцlьmdeki fotoрraflardan bir bцlьmьnьn aюaрэdaki sebeplerle yayэndan kaldэrэlmasэ gerektiрini dьюьnьyorum. Gereрinin yapэlmasэnэ arz ederim.Sebepler:1- Bazэ fotoрraflar 13 yaюэndan kьзьk зocuklarэn cinsel geliюimini olumsuz yцnde etkileme potansiyeline sahip. Цzellikle "зэtэrlar" baюlэрэ altэndaki fotoрrafэn toplumda aseksьaliteyi artэrarak nьfus artэю hэzэnэ olumsuz etkilemesi mьmkьn.2- MSN ьzerinden bu fotoрraflarэn bir зok kiюiye ulaюacaрэ aюikardэr. Bu fotoрraflarэn yayэlmasэ sonucu gцrьlecek kabuslar neticesinde (insomnia) adэ verilen ve uykusuzluk hastalэрэ olarak bilinen rahatsэzlэрэn yayэlmasэ mьmkьndьr.3- Зeюitli fotoрraflarda, 18 yaюэndan kьзьk зocuklarэn cinsel duygularэnэn sцmьrьlmesi iзerikli зeюitli юeyler var. Bu fotoрraflar toplumdaki esmer ve gцzlьklь insanlara цnyargэlэ yaklaюэlmasэna sebep olarak toplumun refah dьzeyi ьzerinde olumsuz etki yaratabilir.4- MSN ьzerindeki bu юeyler Internet ьzerinden tьm dьnyaya ulaюmaktadэr. Hala, laik Tьrkiye Cumhuriyeti'nde зok eюlilik, юeriat kurallarэ gibi юeylerin geзerli olduрunu dьюьnen dьnyada tonla insan varken bu fotoрraflarэn ve altэndaki Tьrkзe aзэklamalarэn okunmasэ yabancэlarэn Tьrklere "tipe bak lan uahuahu" юeklinde yaklaюmasэna sebep olup эrklararasэ gerginlik yaratabileceрi gibi Tьrkiye Cumhuriyeti'nin dьnyadaki itibarэnэ sarsacaktэr.5- Sigaranэn kцtь bir alэюkanlэk olduрu ve dьnya зapэnda sigarayla savaю derneklerinin bulunduрu bilinmektedir. Fakat, 2 sigara birden iзilmesi ve aynэ fotoрraftaki surat ifadesiyle MSN kullanэmэnэn yaygэn olduрu genз nьfusa sigaranэn yararlэ bir юey olduрu mesajэ verilmeye зalэюэlmaktadэr. Bununla beraber, sigaraya sarэlэp yatэlmasэ da dьnyada Tьrklerde yaygэn olduрuna inanэlan cinsel aзlэрэ simgeleyerek Tьrklerin dьnyadaki imajэnэ lekelemektedir.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Stacy PrattBy:
FoodIn:
Petition target:
Turk Telekom

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets