TRAIMO OBNOVU SUDSKOG KAZNENOG POSTUPKA VOРENOG PROTIV ZAGREBAИKOG NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA sign now

TRAIMO OBNOVU SUDSKOG KAZNENOG POSTUPKA VOРENOG PROTIV ZAGREBAИKOG NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA

Hrvatski uljudbeni pokret pridruuje se svim hrvatskim domoljubima, u zemlji i u svijetu, koji uporno godinama trae obnovu sudskog kaznenog postupka kojeg su partizanske vlasti Josipa Broza Tita vodile protiv zagrebaиkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, te ga 11. listopada 1946. godine osudile na 16 godina strogog zatvora.

U tu svrhu istiиemo JAVNI POZIV, dotiиno pokreжemo PETICIJU na temelju rezultata koje жemo od Hrvatskog sabora i Dravnog odvjetnitva RH zatraiti obnovu toga monstruoznog sudskog kaznenog postupka i punu graрansku rehabilitaciju blaenog kardinala Alojzija Stepinca.

Pridruite nam se!

Svoju potporu ovoj PETICIJI moe izraziti preko internetskog portala www.hrvatskauljudba.hr, odnosno preko drugih hrvatskih internetskih portala koji ju prenose.

Molimo upisati kuжnu i e-mail adresu kako bi nam se Va potpis priznao kao istinit.


ZA OBNOVU POSTUPKA NADBISKUPU STEPINCU!
http://www.hdpz.htnet.hr/broj201/stepinac.htm
U organizaciji Varadinske biskupije i upe Lepoglava, u Lepoglavi je 5. prosinca 2008. odran znanstveni skup pod naslovom Kardinal Alojzije Stepinac, svjedok vremena i vizionar za treжe tisuжljeжe. Osim obraжanja biskupa varadinskog mons. Josipa Mrzljaka i podpredsjednika Sabora Vladimira eksa te drugih uglednih uzvanika, sudionici su imali prigodu иuti vie od petnaest referata, koje su odrali: prof. dr. sc. eljko Horvatiж (Kaznenopravna neodrivost presude protiv Alojzija Stepinca), Josip Kustiж (Moguжnosti obrane nadbiskupa Alojzija Stepinca), Tomislav Jonjiж (Kako je stvarana negativna slika o nadbiskupu Stepincu i Crkvi), prof. dr. sc. Miroslav Akmada (Komunistiиke vlasti prema nadbiskupu Stepincu nakon presude i poslije smrti), dr. sc. Josip Jurиeviж (Kardinal Stepinac u identitetu suvremenoga hrvatskog drutva), mons. Vladimir Stankoviж (Doprinos hrvatskog iseljenitva promociji Alojzija Stepinca), dr. sc. Vladimir Horvat D. I. (Komentari izjava crkvenih dostojanstvenika uz beatifikaciju), preи. Andrija Kiiиek (Blaeni kardinal Alojzije Stepinac i Lepoglava: od zatvora do hodoиasniиkog mjesta), vlи. Andrija Lukinoviж (Zapisi mons. Svetozara Rittiga o blaenom Alojziju Stepincu), fra Ljudevit Maraиiж (Pisani radovi Celestina Tomiжa u promicanju i poznavanja i tovanja bl. Alojzija Stepinca, dr. sc. Bonaventura Duda (Jedinstveni istup nadbiskupa Stepinca u biografiji fra Alekse Benigara), dr. sc. Nataa Baiж (Kardinal Stepinca u Hrvatskoj reviji Vinka Nikoliжa), akademik Vladimir Paar (Suvremenost Stepinиevih pogleda na odnos znanosti i vjere), mr. sc. Jure Vujiж (Uloga Alojzija Stepinca u razvoju suvremene politiиke filozofije), doc. dr. sc. Danijel Miиin (Kardinal Alojzije Stepinac u kontekstu suvremenih diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Svete Stolice), prof. dr. sc. Josip Sabol (Aktualnost ivotnog djela nadbiskupa Stepinca u dijalogu s modernim historijsko-filozofskim relativizmom i globalizmom). Svi ti radovi bi u dogledno vrijeme trebali osvanuti u posebnom zborniku.
Skup je zavrio apelom sudionika, da Hrvatski sabor izmjenama i dopunama kaznenog zakonodavstva omoguжi obnovu procesa nadbiskupu Stepincu i drugim nevinim osuрenicima jugoslavenskoga komunistiиkog reima. U odnosu na one koji su pobijeni bez suda, jedini pravni put jest pokretanje postupka protiv njihovih ubojica, za to je oиito potrebno vie politiиke volje, nego to je u Hrvatskoj ima od 1990. naovamo... (L. K.)

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
150 / 1000

Latest Signatures

 • 15 December 2015150. Zoran P
  I support this petition
 • 09 December 2015149. Marko K
  I support this petition
 • 07 December 2015148. Ivan B
  I support this petition
 • 21 November 2015147. Gabrijela Sparks
  I support this petition
 • 07 November 2015146. Hrvoje M
  I support this petition
 • 31 October 2015145. Andrija B
  I support this petition
 • 29 October 2015144. Lucijana A
  I support this petition
 • 05 October 2015143. Branimir H
  I support this petition
 • 26 September 2015142. Smiljana J
  I support this petition
 • 10 September 2015141. Zoran V
  I support this petition
 • 09 September 2015140. Duje A
  I support this petition
 • 16 June 2015139. Ivan S
  I support this petition
 • 07 June 2015138. Hrvoje P
  I support this petition
 • 01 June 2015137. Ivica G
  I support this petition
 • 25 May 2015136. Kazimir K
  I support this petition
 • 21 May 2015135. Tomislav Rush
  I support this petition
 • 16 May 2015134. Ante K
  I support this petition
 • 05 May 2015133. Nadica K
  I support this petition
 • 12 April 2015132. Tomislav Sanchez
  I support this petition
 • 05 March 2015131. Silvio R
  I support this petition
 • 10 February 2015130. Mihavec V
  I support this petition
 • 03 January 2015129. Ivanka Rivers
  I support this petition
 • 01 December 2014128. Virginia K
  I support this petition
 • 19 November 2014127. Ante Flores
  I support this petition
 • 06 November 2014126. Kreimir L
  I support this petition
 • 05 November 2014125. Ivan R
  I support this petition
 • 04 November 2014124. Matej M
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Eleanor RochaBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Hrvatski sabor i Dravno odvjetnitvo RH

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets