TPD yцnetiminin Dr. Behnke konusundaki tavrı kabul edilemez sign now

Tьrk Psikologlar Derneği yцnetimine, tьm meslekdaşlarımıza ve kamuoyuna,

Amerikan Psikologlar Birliği (APA) Etik Ofisi Yцneticisi Dr. Stephen Behnke, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi kapsamında 2 Eylьl 2008 tarihinde, PSİKOLOJİDE ETİK: Sorunlara ve Uygulamalara Karşılaştırmalı Yaklaşımlar başlıklı bir зalışma grubu dьzenlemek ьzere Tьrk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi tarafından İstanbula davet edilmiştir.

Dr. Behnke ve başında bulunduğu APA Etik Ofisi, Guantanamo başta olmak ьzere tutuklulara işkence ve kцtь muamele uygulanan ABD Ordusu veya Gizli Servisi kontrolьndeki birзok resmi ve gayri resmi hapishanede psikologların sorgulara katılmasını ve sorguculara danışmanlık yapmasını olumlayan bir tutumun kararlı savunucusudur. APA, ABDdeki diğer mesleki цrgьtlerin işkence karşıtı tutumlarının зok gerisinde kalan tutumu nedeniyle uzun sьredir gerek ABDde gerekse dьnya зapında demokratik gьзlerin eleştirilerine hedef olmaktadır.

Etik yцnetmeliklerinde işkenceye kesinlikle karşı olduğunu belirtmesine karşın APA yцnetimi, psikologların da katıldığı işkence uygulamalarıyla ilgili olarak bugьne kadar herhangi bir adım atmayarak ve hiзbir takipte bulunmayarak hem işkenceli sorgu yцntemlerini, hem de uluslararası hukuku ve insan haklarını hiзe sayan Bush yцnetimini ve işkencehanelerini de onaylamış olmaktadır.

Etik konulu bir зalışma grubu iзin, etik aзıdan kabul edilemez tutumunu sьrdьren APAden bir temsilcinin, hem de bu konuyla ilişkili en цnemli ofisin başındaki yetkilinin, Tьrkiyeye davet edilmesini; kongre dьzenleme kurulu başkanının verdiği tepki neticesinde ve bir protesto ihtimalinden de зekinilerek, зalışma grubunun TPD İstanbul Şubesine kaydırılarak, orada gizlice gerзekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.

Bu tutum TPD yцnetiminin gerek Dr. Behnke gerekse APA hakkındaki gцrьş ve tepkilerden haberdar olduğunu ve buna rağmen зalışma grubunu gerзekleştirmekte ısrar ettiğini gцstermektedir. Bu aynı zamanda TPD yцnetiminin APA yцnetiminin işkenceli sorgulara psikologların katkısı ile ilgili kabul edilemez tutumunu onaylaması anlamına gelmektedir.
Biz aşağıda imzası bulunanlar, psikologların işkence ve her tьrlь kцtь muamelenin hazırlanması, uygulanması ve gizlenmesi aşamalarının herhangi birisinde yer almalarının, işkenceli sorguları ve işkencehaneleri meşrulaştıracak tutumlarda bulunmalarının meslek etiği dışında olduğunu dьşьnьyor; gerek APA yцnetiminin ısrarlı tutumunun, gerekse de TPD yцnetiminin bu onaylayıcı yaklaşımının kabul edilemez olduğunu savunuyoruz.

TPD yцnetimi bir an цnce psikologların işkenceli sorgulara katılması konusunda tutumunu netleştirmeli ve Tьrkiyedekiler başta olmak ьzere psikologların insan hakkı ihlallerine katkıda bulundukları ileri sьrьlen vakalarla ilgili olarak hiзbir ertelemeye başvurmadan anlamlı ve ciddi adımlar atmalıdır.

Saygılarımızla,

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
100 / 1000

Latest Signatures

 • 12 December 2015100. Gke S
  I support this petition
 • 11 December 201599. Bra Y
  I support this petition
 • 09 November 201598. Tuba K
  I support this petition
 • 08 October 201597. Lker D
  I support this petition
 • 14 September 201596. Asl E
  I support this petition
 • 13 September 201595. Hakan K
  I support this petition
 • 29 July 201594. Sinem
  I support this petition
 • 08 May 201593. Gamze D
  I support this petition
 • 31 March 201592. Burak Hill
  I support this petition
 • 12 February 201591. Adnan E
  I support this petition
 • 02 February 201590. Fatos Zeynepc
  I support this petition
 • 02 February 201589. Arzu U
  I support this petition
 • 27 December 201488. Erdal Y
  I support this petition
 • 28 October 201487. Egemen C
  I support this petition
 • 13 September 201486. Nazan
  I support this petition
 • 24 May 201485. Handan E
  I support this petition
 • 14 May 201484. Bilge T
  I support this petition
 • 27 April 201483. Burcu O
  I support this petition
 • 17 April 201482. Gzde K
  I support this petition
 • 02 March 201481. Aynur Ahina
  I support this petition
 • 01 February 201480. Glsme O
  I support this petition
 • 06 December 201379. Iskender
  I support this petition
 • 02 November 201378. Zehra T
  I support this petition
 • 03 September 201377. Ayda E
  I support this petition
 • 15 August 201376. Can E
  I support this petition
 • 03 June 201375. Eda E
  I support this petition
 • 19 May 201374. Igal G
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Isabelle FitzpatrickBy:
LGTBIn:
Petition target:
Tьrk Psikologlar Derneği Yцnetimine

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets