Together for a New Egyptian Constitution гЪЬЗ гд ГМб ПУКжС гХСн МПнП sign now


гХСнжд гЪЗр гд ГМб ПУКжС МПнП*

ЕР дФЗСЯ ФЪИдЗ ЗбгХСн ВгЗбе ЗбгФСжЪЙ Эм ЗбгФЗСЯЙ Эн ЕПЗСЙ ГНжЗб ЗбжШд ЯгжЗШднд ГНСЗС Эн Щб дЩЗг ИСбгЗдн ПнгжЮСЗШн дНд ЗбгжЮЪжд Ъбм еРе ЗбжЛнЮЙ дЪбд Ъд:

 КСНнИдЗ ИЪгбнЙ ЗбКЫннС жЗбЕХбЗН ЗбУнЗУм ЗбКн ИПГК Эм гХС гДОСЗр.
 КЦЗгддЗ гЪ гДУУЗК ЗбгМКгЪ ЗбгПдм ЗбУЗЪнЙ дНж ЕЮЗгЙ ПжбЙ ПнгжЮСЗШнЙ жЗбНЯг ЗбХЗбН Эм Щб ПУКжС МПнП.
 ЯРбЯ ждЩСЗ ббжЦЪ ЗбгМКгЪн ЗбНЗбм Эм гХС жгЗ нЯКдЭе гд гХЗЪИ Эм Щб дЩЗг НТИн ЪЗМТ жПУКжС гЪнИ жгЗ ЮП ндКМ Ъде гд КНПнЗК гУКЮИбнЙ ГЯЛС ОШжСЙ Эм гНнШ ЕЮбнгн гЦШСИ нСЭЪ ЗбгжЮЪжд ГПдЗе ЗбКжХнЗК ЗбВКнЙ Эм ЦжБ ЗбЕЮКСЗНЗК ЗбКн дХ ЪбнеЗ КЮСнС ЗбКдгнЙ ЗбИФСнЙ ЗбСЗИЪ жЗбХЗПС Ъд гдЩгЙ ЗбГгг ЗбгКНПЙ жгЮКСНЗК гДУУЗК ЗбгМКгЪ ЗбгПдн Эм гХС Ебм Яб гд:

ЗбУнП ЗбСЖнУ/ гНгП НУдн гИЗСЯ СЖнУ МгежСнЙ гХС ЗбЪСИнЙ
ЗбУнП ЗбПЯКжС/ ГНгП дЩнЭ СЖнУ гМбУ ЗбжТСЗБ
ЗбУЗПЙ/ СДУЗБ жГЪЦЗБ гМбУн ЗбФЪИ жЗбФжСм
ЗбУнП/ СЖнУ ЗбгНЯгЙ ЗбПУКжСнЙ ЗбЪбнЗ
ЗбУЗПЙ/ СДУЗБ ГНТЗИ ЗбгЪЗСЦЙ ЗбгХСнЙ
ЗбУЗПЙ/ СДУЗБ гдЩгЗК НЮжЮ ЗбЕдУЗд ЗбгХСнЙ
ЗбУЗПЙ/ СДУЗБ ГЪЦЗБ гМбУ жКНСнС ЗбХНЭ ЗбгХСнЙ

1. ЭнгЗ нКЪбЮ ИШИнЪЙ ЗбПжбЙ ждЩЗгеЗ ЗбУнЗУм:
 Гд нЯжд ЗбПУКжС ЫнС гдНЗТ ГнПнжбжМнЗ жГд нДЯП Ъбм ЭХб ЗбПнд Ъд ЗбПжбЙ жнхЪбн гд гИПГ ЗбгжЗШдЙ НнЛ ЗбгУЗжЗЙ ЗбКЗгЙ Эм ЗбНЮжЮ жЗбжЗМИЗК бЯб ЗбгХСннд ГЭСЗПЗ жМгЗЪЗК.
 ЕЮЗгЙ дЩЗг НТИн ЭЗЪб нУгН ИКПЗжб ЗбУбШЙ ИФЯб ПнгжЮСЗШн жКФЗСЯ Эне Яб ЭЖЗК ЗбФЪИ ЗбгХСн.
 ЕЮЗгЙ дЩЗг ИСбгЗдм КЯжд Эне ЗбУбШЙ ЗбКФСнЪнЙ гд гМбУнд: гМбУ ЗбФЪИ жгМбУ ЗбФжСм (ЗбФнжО) жнЯжд бЯб гдегЗ РЗК ЗбЕОКХЗХ.

2. ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбУбШЙ ЗбКдЭнРнЬЙ:
 ЗбСИШ Инд гИПГн ЗбУбШЙ жЗбгУЖжбнЙ жЭХб УбШЙ СЖнУ ЗбМгежСнЙ (СгТ ЗбПжбЙ) Ъд УбШЙ ЗбНЯжгЙ. жИЗбКЗбн нКНгшб гМбУ ЗбжТСЗБ ЗбгУЖжбнЙ ГгЗг ЗбгМбУ ЗбКФСнЪм ЯСЮнИ Ъбм ГПЗБ ЗбНЯжгЙ ИжМе ЪЗг.
 нЮжг ЗбгМбУ ЗбКФСнЪн (ЗбФЪИ жЗбФнжО) ИгТЗжбЙ ХбЗНнЗКе ИЗбЯЗгб жОХжХЗ ЭнгЗ нКЪбЮ ИУнЗУЙ ЗбНЯжгЙ ЗбгЗбнЙ ЭндЗЮФ гнТЗднЙ ЗбПжбЙ жнЪПб ЭнеЗ Гж нСЭЦеЗ ИЗбЯЗгб ЕРЗ бТг ЗбГгС Гж нжЗЭЮ ЪбнеЗ ИЪП гдЗЮФКеЗ жнЯжд бе НЮ УНИ ЗбЛЮЙ гд ЗбНЯжгЙ ЕРЗ бТг ЗбГгС.
 ПЪЬг УбШЙ ЗбНЯг ЗбгНбн Ъбм Яб ЗбгУКжнЗК гд ЗбгНЗЭЩЗК Ебм ЗбИбПнЗК ИгдНеЗ гТнПЗ гд ЗбЕУКЮбЗб Эм ЕКОЗР ЗбЮСЗС жГд ККФЯб гМЗбУ ЗбгНбнЗК Ъд ШСнЮ ЗбЕдКОЗИ ЗбЪЗг ПЪгЗ жКГХнбЗ ббггЗСУЙ ЗбПнгжЮСЗШнЙ жКНЮнЮЗ бгУЗБбЙ ЗбЮЗЖгнд Ъбм ЕПЗСЙ ГМеТЙ ЗбНЯг ИгУКжнЗКеЗ ЗбгОКбЭЙ.

3. ЭнгЗ нКЪбЮ ИСЖнУ ЗбМгежСнЙ ждЗЖИе:
 ЕдКОЗИ ЗбСЖнУ ждЗЖИе гд Инд ГЯЛС гд гСФН ИЗбЕЮКСЗЪ ЗбЪЗг жКНПнП гПЙ жбЗнКегЗ ИОгУ УджЗК нгЯд КМПнПеЗ гСЙ жЗНПЙ.
 бЗ нНЮ ббСЖнУ ЗбгдКОИ Гж дЗЖИе ЗбЕНКЭЗЩ ИГн гдХИ ЮнЗПн НТИн.

4. ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбУбШЙ ЗбЮЦЗЖнЙ:
 Зд ндХ ЗбПУКжС ХСЗНЙ Ъбм ЕУКЮбЗб ЗбУбШЙ ЗбЮЦЗЖнЙ жКгКЪ ЗбЮЦЗЙ ИЗбНХЗдЙ жгдЪ Гн КГЛнС ббУбШКнд ЗбКдЭнРнЙ жЗбКФСнЪнЙ ЪбнегЗ. ЯгЗ ндИЫм ГнЦЗ Гд ндХ ЗбПУКжС Ъбм НХЗдЙ ГЪЦЗБ гЯКИ ЗбдЗЖИ ЗбЪЗг.
 Гд нЯжд КЪннд ЗбЮЦЗЙ жКСЮнКег Гж гЗ нКЪбЮ ИгУЗБбКег гд ЕОКХЗХ ЗбУбШЙ ЗбЮЦЗЖнЙ.
 Гд нЯжд ббУбШЙ ЗбЮЦЗЖнЙ жНПеЗ ЗбНЮ Эм дЩС ЗбПЪЗжм жЗбгдЗТЪЗК жЗбНЯг ЭнеЗ ИгЗ ЭнеЗ ЕУКЖдЗЭ ЗбГНЯЗг жРбЯ ЭнгЗ нКЪбЮ ИФСЪнЙ ГЪЦЗБ гМбУн ЗбФЪИ жЗбФжСм (ЗбФнжО).

5. ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбГНТЗИ ЗбУнЗУнЙ жЗбгМКгЪ ЗбгПдм:
 Гд нЯжд ЕдФЗБ ЗбГНТЗИ ИгМСП ЗбЕОШЗС ИЗбгжЗЭЮЙ ЗбЮЗджднЙ жГд КОЦЪ ЗбГНТЗИ бСЮЗИЙ ЗбЮЦЗБ ЗбШИнЪм жРбЯ Эм НПжП ЗбдЩЗг ЗбЪЗг жШИЮЗ бгИЗПЖ ЗбПнгжЮСЗШнЙ жЗбПжбЙ ЗбгПднЙ.
 ЗбЕбКТЗг ИгЪЗгбЙ ЗбГНТЗИ Ъбм ЮПг ЗбгУЗжЗЙ ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбОПгЗК жЗбПЪг ЗбгЮПг гд ЗбПжбЙ.
 Гд ККЗН ЪЦжнЙ ЗбГНТЗИ бМгнЪ ЗбгХСннд ИХСЭ ЗбдЩС Ъд ЗбМдУ Гж ЗбГХб ГжЗббжд Гж ЗббЫЙ Гж ЗбПнд Гж ЗбЪЮнПЙ ЯгЗ нМИ Гд КУКдП ЗбЪЦжнЙ Ъбм ЮжЗЪП ЗбЪгб ЗбПнгжЮСЗШм.
 ббгжЗШднд ЗбНЮ ЗбПУКжСм Эн ЕдФЗБ ЗбМгЪнЗК жгДУУЗК ЗбгМКгЪ ЗбгПдм Пжд ГнЙ ЮнжП. жнНЩС ЕдФЗБ енЖЗК Гж гдЩгЗК КУЪм Ебм КНЮнЮ ГеПЗЭ Гж КУКОПг жУЗЖб ЫнС ЮЗджднЙ КдПСМ Цгд ЗбГЪгЗб ЗбЕМСЗгнЙ Гж КНЦ Ъбм ЗбЯСЗенЙ. ЯгЗ нНЩС КЯжнд ЗбгдЩгЗК ЗбУСнЙ жЗбЕСеЗИнЙ жЗбЪУЯСнЙ.

6. ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбгФЗСЯЙ ЗбУнЗУнЙ жКЭЪнбеЗ жУШ Яб ЗбгХСннд:
 ЕдФЗБ енЖЙ ЕдКОЗИнЙ ЮЦЗЖнЙ гУКЮбЙ ККжбм Яб ЕМСЗБЗК ЗбЪгбнЙ ЗбЕдКОЗИнЙ жгСЗЮИКеЗ КЯжд гУЖжбЙ Ъд ЗбЕдКОЗИЗК ЗбКФСнЪнЙ жЕдКОЗИЗК СЖЗУЙ ЗбМгежСнЙ жЗбЕдКОЗИЗК ЗбгНбнЙ. жКОЦЪ еРе ЗбенЖЙ ббгНЯгЙ ЗбПУКжСнЙ ЗбЪбнЗ.
 КЯЭб ЗбПжбЙ жКФМЪ Яб ЭЖЗК ЗбгМКгЪ Ъбм ЗбгФЗСЯЙ Эм ЗбНнЗЙ ЗбЪЗгЙ жЗбУнЗУнЙ. жбКНЮнЮ РбЯ КЯжд ЕдКОЗИЗК ЗбгМЗбУ ЗбКФСнЪнЙ жЗбКгЛнбнЙ гд ОбЗб гТнМ гд ЮжЗЖг гСФНм ЗбГНТЗИ ИШСнЮ ЗбКгЛнб ЗбдУИн гЪ ЗбУгЗН ИКСФнН ЗбгУКЮбнд.
 бКгЯнд ЗбМгЗЪЗК ЗбгегФЙ ЯЗбгСГЙ жЗбГЮбнЗК гд ггЗСУЙ НЮжЮ ЗбгжЗШдЙ ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбКгЛнб Эн ЗбгМЗбУ ЗбКФСнЪнЙ жЫнСеЗ ндИЫн ЕКОЗР ЕМСЗБЗК ЪгбнЙ КхЭЪшб ЗбггЗСУЙ ЗбПнгжЮСЗШнЙ жРбЯ Ъбм УИнб ЗбгЛЗб гд ОбЗб ЦгЗд НП ГПдм бКгЛнбег жИЗУКОПЗг ВбнЙ "ЗбКгннТ ЗбЕнМЗИм" бЦгЗд гФЗСЯКег Эм ЗбЪгб ЗбЪЗг жЗбгдЗХИ ЗбгНСжгнд гдеЗ Ъбм ЫнС УдП ЮЗдждм жРбЯ ЕЪгЗбЗ ббПУКжС жЮжЗднд НЮжЮ ЗбЕдУЗд ЗбПжбнЙ.
 ббгжЗШднд ЗбгХСннд ЗбгЮнгнд ИЗбОЗСМ ЗбНЮ Эм ЗбЕПбЗБ ИГХжЗКег Эм ЗбЕдКОЗИЗК ЗбСЖЗУнЙ жЗбКФСнЪнЙ.

7. ЭнгЗ нКЪбЮ ИЗбНЮжЮ жЗбНСнЗК:
 ЗбЕбЫЗБ ЗбЭжСм бНЗбЙ ЗбШжЗСмБ ЗбгЪбдЙ Эм гХС гдР ЪЗг 1981 жгдЪ ЭСЦеЗ ЕбЗ Эн ЗбНЗбЗК ЗбЕУКЛдЗЖнЙ гЛб ЗбНСИ Гж ЗбЯжЗСЛ. жЭн гЛб еРе ЗбНЗбЗК нЯжд ЭСЦеЗ Эн ГЦнЮ ЗбНПжП ЗббЗТгЙ жбгПЙ гНППЙ нхжЗЭЮ ЪбнеЗ жнгЯд КМПнПеЗ ИгжЗЭЮЙ ГЫбИнЙ ГЪЦЗБ ЗбгМбУ ЗбКФСнЪм. Ъбм Гд ндФГ беРЗ ЗбЫСЦ МеЗТ СЮЗИЙ ЮЦЗЖнЙ ббКНЮЮ гд гПм ЮЗджднЙ ЭСЦ НЗбЙ ЗбШжЗСЖ жЮЗджднЙ Яб ЗбЮСЗСЗК ЗбХЗПСЙ Ъд ЗбУбШЙ ЗбгОжбЙ.
 ЕбЫЗБ Яб ЗбЮжЗднд жЗбгжЗП ЗбПУКжСнЙ ЗбгКЪЗСЦЙ гЪ ЗбНСнЗК ЗбЪЗгЙ жЗбНЮжЮ ЗбЕУЗУнЙ ЗбгКЪЗСЭ ЪбнеЗ ПжбнЗ.
 ЗбдХ Эм ЗбПУКжС Ъбм ЯЭЗбЙ Яб ЗбНЮжЮ ЗбгПднЙ жЗбУнЗУнЙ жЗбЕЮКХЗПнЙ жЗбЕМКгЗЪнЙ жЗбЛЮЗЭнЙ жЗбНСнЗК ЗбЪЗгЙ УжЗБ ббГЭСЗП Гж ЗбМгЗЪЗК жЗбГЮбнЗК ШИЮЗ бФСЪЙ НЮжЮ ЗбЕдУЗд ЗбПжбнЙ жЕЪбЗд НЩС КЮннП еРе ЗбНЮжЮ ИГнЙ ЕПЗЙ КФСнЪнЙ ГЮб ПСМЙ гд ЗбПУКжС.
 ЗбНЮжЮ жЗбНСнЗК ЗбжЗСПЙ ИЗбПУКжС ЗбгХСм нМИ ГбЗ КубЫн Гж КхЮнП ГнЗ гд ЗбНСнЗК жЗбНЮжЮ ЗбгКЪЗСЭ ЪбнеЗ ПжбнЗ. ЯгЗ Гд Гн гФСжЪ ЮЗджд нКЪЗСЦ гЪ ФСЪЙ НЮжЮ ЗбЕдУЗд ЗбПжбнЙ бЗнМИ ЗбКХПнЮ Ъбне.
 ЗбдХ ХСЗНЙ Ъбм Гд НСнЗК ЗбСГн жЗбКЪИнС жЗбЕМКгЗЪ жОЗХЙ ЗбдФС ЯбеЗ гхХЗдЙ жбЗ КхЮнП жбЗ КОЦЪ бСЮЗИЙ гхУИЮЙ Гж бГн КПОб ЭнгЗ нКЪбЮ ИдФЗШ еРе ЗбгДУУЗК жЗбНЮ Эм ЕдФЗЖеЗ. ЯгЗ нНЩС ЗбНЯг ИЪЮжИЙ ЗбУМд Эм ЮЦЗнЗ ЗбдФС Гж ЗбКЪИнС Ъд ЗбСГн.
 ЗбдХ ХСЗНЙ Ъбм Гд НСнЙ ЗбЪЮнПЙ гШбЮЙ жНСнЙ ггЗСУЙ ЗбПнд гЯЭжбЙ бЯб ЗбгДгднд.
 ЗбдХ Ъбм ЯЭЗбЙ НСнЙ ЕХПЗС ЗбХНЭ ЗбГебнЙ жНЮ ЗбГЭСЗП Эн гбЯнЙ жУЗЖб ЗбЕЪбЗг.
 КМСнг ЗбКгннТ ЦП Гн гжЗШд Гж МгЗЪЙ жШднЙ Ъбм ГУЗУ ЗбМдУ Гж Зббжд Гж ЗбЪСЮ Гж ЗбПнд Гж ЗббЫЙ ГжЗбЪЮнПЙ Гж ЗбСГн ЗбУнЗУм.
 КУенб ЕМСЗБЗК СЭЪ гЩЗбг ЗбгжЗШднд бПм ЗбгНЯгЙ ЗбПУКжСнЙ ЗбЪбнЗ жОХжХЗ гЗ нКЪбЮ гдеЗ ИЕдКеЗЯЗК НЮжЮ ЗбЕдУЗд жНСнЗКе.
 ЗбКГЯннП Ъбм НЮ ЗбЭСП Эн ЗбНХжб Ъбм КЪжнЦ гЮЗИб Гн ОУЗЖС дКМК Ъд НСгЗде гд НСнКе ИУИИ УМде Гж ЕНКМЗТе ИЪП ЗбНЯг Ъбне ИМСЗЖг ЛИКК ИСЗБКе гдеЗ ЭнгЗ ИЪП.
 бЗ ндИЫн гНЗЯгЙ Гн ФОХ ЕбЗ ГгЗг ЮЗЦне ЗбШИнЪм. жнНЩС ЕдФЗБ ЗбгНЗЯг ЗбОЗХЙ Гж ЗбЕУКЛдЗЖнЙ ЯгЗ нхНЩС гНЗЯгЙ ЗбгПдннд ГгЗг ЗбгНЗЯг ЗбЪУЯСнЙ.
ХПС Эм ЗбОЗгУ жЗбЪФСнд гд ФеС ПнУгИС 2006
________________________________

(*)ХПСК еРе ЗбжЛнЮЙ Ъд гДКгС ЯЗдК ЗбгдЩгЙ ЗбЯдПнЙ ЗбгХСнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд ИЗбКЪЗжд гЪ гдЩгЙ НЮжЮ жПнгжЮСЗШнЙ ИгждКСнЗб ЮП ЪЮПКЗе ИКЗСнО 12- 14 нжднж 2005 КНК ЪджЗд "ПУКжС гХСм МПнП бПжбЙ ПнгжЮСЗШнЙ" ФЗСЯК Эне гМгжЪЙ гд ГУЗКРЙ ЗбЮЗджд ЗбПУКжСм жЗбЪбжг ЗбУнЗУнЙ жНЮжЮ ЗбЕдУЗд гд ЗбМЗгЪЗК жгСЗЯТ ЗбИНЛ ЗбгХСнЙ гЪ ИЪЦ ЗбгЛЮЭнд ЗбгХСннд ЗбгЮнгнд Эм ЗбОЗСМ жЦгК гМгжЪЙ ЗбгКНПЛнд ЗбПЯЗКСЙ/ гНгП джС ЭСНЗК жгНгжП ЯИнФ жМжСМ ФЭнЮ УЗСн жгЗнУЙ ЗбМгб жСФЗП ГдШжднжУ жЗбГУЗКРе/ дИнб ЪИП ЗбгбЯ жЪЗПб МдПн жгМПн Обнб. ЯгЗ УЗег Яб гд ЗбГУКЗР ЗбПЯКжС/ нНн ЗбМгб жЗбГУКЗР/ дИнб ЪИП ЗбЭКЗН ИГжСЗЮ ИНЛнЙ Эм ЗбЮЗджд ЗбПУКжСн.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Ronda GregoryBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Egypt's National Assembly

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets