Tiltakozunk a Mйcs Imrйt sajбt pбrtja йs pбrtjбnak elnцke rйszйrхl йrх politikai tбmadбsok йs felhбborнtу nyilatkozatok ellen! sign now
Felhбborнtу, hogy Mйcs Imrйt a liberбlis, az egyйn autonуmiбjбt йs felelхs dцntйsi kйpessйgйt hirdetх SZDSZ йs elnцke ki akarja szorнtani a politikai йletbхl!

Felhбborнtу, hogy Mйcs Imre, e nagy tudбsъ йs kйpessйgы ember, йvek уta nem kap kйpessйgeihez illх feladatot az SZDSZ-ben, йvek уta hбttйrbe van szorнtva, йs csak akkor van szьksйg rб, amikor az SZDSZ 56'-os legitimбciуjбt akarja demonstrбlni vele!

Felhбborнtу, hogy Mйcs Imrйt, orszбgosan ismert йs elismert politikust az SZDSZ nem akarja kйpviselхjelцltjekйnt indнtani az I. kerьletben!

Felhбborнtу Kuncze Gбbor nyilatkozata, mely szerint "Mйcs Imre az ablakon kidobta az elmъlt 50 йvet", tыrhetetlen, hogy Kuncze Gбbor pillanatnyi politikai йrdekbхl kйtsйgbe meri vonni Mйcs Imre, 56'-os halбlraнtйlt mъltjбt, eszmeisйgйt, indнttatбsбt йs meggyхzхdйsйt!

Mйcs Imre felelхs politikus, az aktuбlpolitikai vitбknak soha nem gerjesztхje, csak elszenvedхje, a mai magyar politikai kultъrбhoz kйpest х egy teljesen mбs dimenziуt kйpvisel. Eddig azt hittem, hogy a kцztisztelet, ami mйltбn kijбr neki, csak egyes szйlsхsйges erхk бltal kйrdхjelezхdik meg (teljesen igaztalanul йs alaptalanul), nem hittem volna, hogy Kuncze Gбbor a szйlsхjobboldali kifьtyьlхkkel egy szintre kйpes kerьlni!

Felhбborнtу, hogy az elvei feladбsбval vбdolja Kuncze Mйcs Imrйt az a Kuncze Gбbor, aki a 90-ben radikбlisan antikommunista, 94-ben pedig a kommunista utуdpбrttal koalнciуra lйpх SZDSZ elnцkйnek, Petх Ivбnnak a kreatъrбja!

Kuncze Gбbor kйrjen nyilvбnosan bocsбnatot nem csak Mйcs Imrйtхl, hanem mindenkitхl, akik szeretik йs tisztelik Mйcs Imrйt, йs nem tыrik, hogy ilyen felelхtlen, meggondolatlan йs sйrtх megynilatkozбsokra йs cselekedetekre ragadtassa el magбt az SZDSZ elnцke!

De legfхkйppen: Kuncze Gбbor kйrjen nyilvбnosan bocsбnatot Mйcs Imrйtхl, hagyjon fel eddigi magatartбsбval, ismerje el йs honorбlja Mйcs Imre kйpessйgeit, mъltjбt, йs jelenbeli politikusi kйpessйgeit! Amennyiben ez utуbbiakra nem kйpes, ъgy legalбbb ne tбmadja hбtba sem nyilatkozataival, sem politikai eszkцzцkkel Mйcs Imrйt, tartsa be az alapvetх emberi йs tбrsadalmi normбkat, sem mint sajбt pбrttбrsбt, sem mint kцztiszteletnek цrvendх embert ne becsmйrelje хt!

Kйrek mindenenkit, hogy alбнrбsбval tбmogassa ezt a petнciуt, hiszem, hogy ha sokan нrjuk alб, akkor komoly hatбsa lehet!

kцszцnettel:

Szabу Lбszlу, 56' йs цrцksйge irбnt elkцtelezett egyetemista fiatal

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Martin EricksonBy:
City LifeIn:
Petition target:
Kuncze Gбbor, SZDSZ

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets