Till Jordbruksminister sign now

1) Jag anser att fцrebyggande еtgдrder fцr att hindra konflikt mellan tamdjur och rovdjur mеste prioriteras hеrdare och inte minst lagstadgas. Exempel pе sеdana еtgдrder дr stдngsel, boskapsvakthundar, radiosдndare pе lцsgеende tamdjur, anvдndande av pingla pе jakthundar, dressyr av hundarna sеdan att de inte uppsцker varg samt fцrbud mot anvдndande av vissa jakthundraser inom kдnda vargrevirs kдrnomrеden.

2) Jag anser att en дndring av 28 sеdan att vargen kan skjutas innan ett angrepp pе tamdjur och hundar utanfцr inhдgnade omrеden kommer att medfцra ett utbrett missbruk och resultera i att дn fler jдgare frestas att skjuta vargar som de ser pе sina jaktmarker utan att dessa ens дr nдra hunden. Jag anser дven att en sеdan дndring avsevдrt цkar risken fцr att andra hundar blir skjutna nдr de tillsammans med sina дgare rцr sig i skog och mark, nеgot som redan oroar mеnga hundдgare.

3) Jag anser att det mеste finnas kvalitetskrav pе stдngsel som skyddar boskap i de fall dдr man еberopar skyddsjakt inom inhдgnat omrеde enligt den nyligen дndrade 28. Jag anser dessutom att inhдgnadens kvalitet och skyddsfunktion ska vara avgцrande fцr storleken pе de ersдttningar som utbetalas. Sеdana ersдttningar mеste vara generцsa och utbetalas snarast mцjligt efter angreppet.

4) Jag anser att de avtal som Sverige ingеtt med EU och andra internationella organ gдllande skydd av hotade djurarter mеste respekteras och inte urholkas genom kreativa omskrivningar av svenska lagar och fцrordningar, sе som exempelvis har skett gдllande skyddsjakt pе lodjur efter kraftiga pеtryckningar frеn bland andra Jдgarefцrbundet.

5) Jag anser att en stцrre del av viltvеrdsfondens medel mеste satsas pе arbetet fцr att fе bort de tvе stora hoten mot den skandinaviska vargstammen: den genetiska utarmningen och den omfattande tjuvjakten. En eventuell import av finska eller ryska vargar fцr att klara de akuta problemen som finns med inavel inom vargpopulationen, fеr inte pе nеgot sдtt pеverka Sveriges ambitioner om en lеngsiktigt livskraftig skandinavisk vargpopulation.

6) Jag anser att straffsatsen fцr grovt jaktbrott mot rovdjur mеste vara tillrдcklig fцr att utgцra ett preventivt skydd fцr vargstammen, och i stцrre grad rikta sig mot mцjligheten att bedriva eller pе annat sдtt delta i jakt samt inneha jaktvapen fцr de som blivit dцmda fцr sеdana brott. Detta fцr att inte undergrдvande rдttsmedvetandet hos allmдnheten genom straffsatser som vid jдmfцrelse med andra brott kan kдnnas stцtande. Jag tycker дven att liknande еtgдrder borde kunna sдttas in mot personer som fцrsvеrar utredningen av eller hjдlper till att dцlja sеdana jaktbrott.

7) Jag anser att medbestдmmande i rovdjursfrеgor mеste utgе ifrеn hela befolkningen och inte bara de smе grupper som anser sig ha problem med rovdjuren. Jag anser att dagens situation med regionala rovdjursrеd inte pе nеgot sдtt representerar befolkningen i dessa omrеden, dе dessa rеd till stora delar bestеr av personer med jaktintressen, vare sig de sitter med i rеdet som representant fцr skogsnдringen, rдttsvдsendet, kommunerna eller nеgon annan aktцr.

8) Jag anser att de hobbybetonade jaktformer som anvдnds i Sverige i dag med lцshundar som jobbar lеngt frеn fцraren inte дr fцrsvarbara ur etiskt perspektiv, dе dessa utsдtter jakthundarna fцr stora risker och viltet fцr stora pеfrestningar. Hundarna riskerar inte bara att skadas eller dцdas av varg utan lцper ocksе en avsevдrt stцrre risk att dцdas i trafiken, sparkas ihjдl av дlg, rivas ihjдl av vildsvin, gе genom isen och drunkna. Denna jaktform utsдtter ocksе viltet fцr en oerhцrd stress och pе senvintern stora pеfrestningar, dе det дr som mest sеrbart.

(Skriv ditt korrekt namn och efternamn! Insamlade underskrifter ska цverlдmnas till Jordbruksminister.)

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 10 January 20161000. Dorothy K
  I support this petition
 • 10 January 2016999. Anita O
  lеt inte hдxjakten pе vеra vargar resultera i utrotning. Postnummer/Zip Code 860 33
 • 09 January 2016998. Pernilla H
  I support this petition
 • 09 January 2016997. Sara Archer
  Rдds ej vargen rдdda den! fцrbjud nцjesjakt Postnummer/Zip Code 46493
 • 08 January 2016996. Connie Burton
  I support this petition
 • 08 January 2016995. Kl C
  I support this petition
 • 04 January 2016994. Bjorn L
  I support this petition
 • 04 January 2016993. Korrine K
  I support this petition
 • 04 January 2016992. Perarne P
  I support this petition
 • 04 January 2016991. Milla K
  В Postnummer/Zip Code 65230
 • 03 January 2016990. N Vanb
  I support this petition
 • 03 January 2016989. Ingrid A
  I support this petition
 • 02 January 2016988. Dag E
  В Postnummer/Zip Code 793 91 Leksand
 • 02 January 2016987. Meeri K
  В Postnummer/Zip Code 01370
 • 01 January 2016986. Alicia C
  I support this petition
 • 30 December 2015985. Testelin M
  I support this petition
 • 30 December 2015984. Jeremy Turner
  i want the wolves to be protected Postnummer/Zip Code P2A 2G1
 • 29 December 2015983. Joni K
  В Postnummer/Zip Code 00790
 • 28 December 2015982. Magdalena F
  I support this petition
 • 28 December 2015981. Catherine L
  vдnershцjd 24 Postnummer/Zip Code 66236 Amal
 • 26 December 2015980. Michael R
  I support this petition
 • 25 December 2015979. Elisabeth B
  I support this petition
 • 22 December 2015978. Ella V
  I support this petition
 • 22 December 2015977. Vesna B
  В Postnummer/Zip Code L-1420 Luksembuorg
 • 21 December 2015976. Adrian W
  save wildlife, keep our planet safe for future generations Postnummer/Zip Code RG30 2EJ
 • 21 December 2015975. Ekian J
  you have no right to kill wolves Postnummer/Zip Code n7g1y8
 • 18 December 2015974. Carlerik L
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Shelia SellersBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Nordulv

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets