Stop Rockwool! Save Istria! sign now

Ured predsjednika Vlade, dr. sc. Ivo Sanader
Ured predsjednika Republike, predsjednik Stjepan Mesiж
Ministarstvo pravosuрa, Ministrica Ana Lovrin, dipl. iur.
Dravno odvjetnitvo, Glavni dravni odvjetnik Mladen Bajiж
Ministarstvo zatite okolia, Ministrica Marina Matuloviж Dropuliж
Hrvatski Helinski Odbor, gosp. arko Puhovski
EU komisija za oиuvanje prirode, Bruxelles
Delegacija europske komisije u Hrvatskoj, gosp. Vincent Degert

ovom peticijom traimo Va glas za sprijeиavanje ekocida koji prijeti Istri dolaskom danskog proizvoрaиa kamene vune, Rockwool, u Piжan. Molimo Vas da nam se pridruite u protestu protiv dolaska tog ekoloki upitnog proizvoрaиa u jednu od najplodnijih istarskih dolina, koja je s jedne strane okruena zakonski zatiжenim krajolikom, povrine od 570 hektara, a s druge strane svjetski poznatim Parkom prirode Uиka - stanovitem brojnih rijetkih, endemskih i stenoendemskih primjeraka iz biljnog i ivotinjskog svijeta.
Ako tvornica, koja je trenutaиno u fazi izgradnje zapoиne iduжeg ljeta sa proizvodnjom, njezin жe proizvodni proces emitirati zabrinjavajuжe visoke koliиine raznovrsnih potencijalno kancerogenih иestica i plinova koje жe imati katastrofalne posljedice na okoli i ljudsko zdravlje. Poto жe tvornica biti smjetena iznad i pored nekih od najveжih podzemnih vodnih tokova kojima istarski Kras obiluje, postoji realna moguжnost kako жe emisije iz proizvodnog procesa trajno zagaditi ne samo lokalne vodotokove, nego i one ostatka Istre, poto se upravo iz te toиke vode slijevaju i spajaju u jednu cjelovitu hidrogeoloku cjelinu i ire na ostatak polutoka.
Taj katastrofalni scenario je jo okantniji, uzme li se u obzir иinjenica da Istra ima notorno lou kvalitetu vode, analitiиki rezultati koje se skrivaju od graрana i koji su иak u par navrata poиetkom 1990-ih godina bili falsificirani. Kroniиno zagaрenje istarskih voda i tla smatraju se glavnim uzroиnicima neobiиno visokog broja oboljelih od raka u Istri, koji je za 50\% vii od hrvatskog prosjeka!
Umjesto da se usredotoиe na rjeavanje tih, po zdravlje, gospodarstvo i image Istre, alarmantnih problema, upanijsko i dravno rukovodstvo raрe nameжu svojim graрanima jo jednu ekoloki upitnu industriju, i to u regiji koja ne samo da nije znaиajan potroaи njenog gotovog proizvoda, nego nije ni izvor sirovina! Rockwoolova proizvodna sirovina bazalt i dijabaz, dovoziti жe se u Istru iz Gline, Okuиana, BiH i Austrije, a gotov proizvod izvoziti na trita june Evrope. To жe rezultirati u prometovanju 252 kamiona dnevno, 333 dana godinje, 24 sata na dan (!) i odvijati жe se velikim dijelom na podruиju zakonom zatiжenog krajolika!
Potpisnici peticije mole gore navedene adresate da ne samo procesuiraju beskrupulozne poиinitelje kaznenih djela koji su donijeli odluku o dovoрenju Rockwooloa u Istru i koji svoj profit nadreрuju zdravlju ljudi i oиuvanju okolia, veж da svojom akcijom sprijeиe nepopravljive i dugoroиne posljedice koje жe, ukoliko se projekt realizira, determinirati buduжnost Istre u smjeru koji je neprihvatljiv za njene graрane.

ENLGISH:

with this petition we are asking for your support in preventing ecocide that threatens Istria with the arrival of the Danish producer of rock wool in Piжan. We ask you to join us in protesting the arrival of this ecologically questionable producer in one of the most fertile Istrian valleys. The proposed Rockwool site sits between a 1973 state-designated (570 hectare-wide) protected landscape area and the famous Nature Park Uиka the habitat of a number of rare endemic and steno endemic species from the flora and fauna world.

If the factory, which is currently under construction, starts operating next summer, its production process will emit alarmingly high levels of numerous potentially carcinogenic particles and gasses. These particles and gasses will have catastrophic effects on the environment and human health of the entire Istrian peninsula. Because of the location of the factory, above and next to some of the richest Istrian Karstic underground fresh water bodies, the regions entire hydrogeological system will be greatly affected.

This catastrophic scenario becomes even more shocking when it takes into consideration the fact that Istria has notoriously poor water quality, the analytical results of which are not accessible to its citizens, and which were at one point, in the early 1990s, even falsified. Chronically polluted waters and soil are believed to be the cause of an unusually high cancer rate in the region, which is 50\% higher than that of the rest of Croatia!

Instead of focusing on resolving these pressing problems, the Croatian regional and state administrations continue to impose on its citizens yet another ecologically questionable industry. In addition, they are imposing it on a region that is not a significant consumer of the finished product and even less the source of the raw material! The raw material will be transported to Istria from as far as Bosnia and Herzegovina and Austria. This will result in 252 trucks a day / 333 days a year / 24 hours a day, and a traveling route that will be passing through parts of some of most sensitive state protected landscape areas!

The signatories of the petition are asking the addressees not only to prosecute those who, by bringing Rockwool to Istria, are putting their profit above the health of the Istrian people and the preservation of Istrian environment. They are also asking the addressees to prevent the irreversible and long-lasting consequences which, in case the project comes to fruition, will determine the future of Istria in a direction that would be unacceptable to its citizens.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 15 January 20161000. Nevija Woods
  I support this petition
 • 13 January 2016999. Maja L
  I support this petition
 • 09 January 2016998. Milivoj
  I support this petition
 • 01 January 2016997. Dean
  I support this petition
 • 26 December 2015996. Luana Warner
  I support this petition
 • 25 December 2015995. Selma
  I support this petition
 • 14 December 2015994. Svjetlana B
  I support this petition
 • 13 December 2015993. Tanja N
  I support this petition
 • 11 December 2015992. Kristina James
  I support this petition
 • 07 December 2015991. Ivan R
  I support this petition
 • 02 December 2015990. Tomislav P
  I support this petition
 • 27 November 2015989. Jerko A
  I support this petition
 • 19 November 2015988. Jacopo P
  I support this petition
 • 18 November 2015987. Adriana Rios
  I support this petition
 • 12 November 2015986. Vlado B
  I support this petition
 • 11 November 2015985. Jelena Mcfarland
  I support this petition
 • 02 November 2015984. Sandro D
  I support this petition
 • 30 October 2015983. Martina M
  I support this petition
 • 21 October 2015982. Marko B
  I support this petition
 • 17 October 2015981. Ranko M
  I support this petition
 • 17 October 2015980. Saa R
  I support this petition
 • 13 October 2015979. Sally J
  I support this petition
 • 08 October 2015978. Ines S
  I support this petition
 • 06 October 2015977. Eliana D
  I support this petition
 • 02 October 2015976. Jugana S
  I support this petition
 • 19 September 2015975. Robert Montoya
  I support this petition
 • 19 September 2015974. Branko R
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Addie HouseBy:
City LifeIn:
Petition target:
Republika Hrvatska, EU

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets