Запазете Центъра по Тракология "Проф. А. Фол"! Save the A. Fol Centre of Thracology! sign now

English text follows the Bulgarian


НЕ ОТСТЪПВАЙТЕ!

До
Министъра на образованието, младежта и науката на Република България
доц. д.и.н. Сергей Игнатов


П О Д П И С К А
в защита самостоятелността на Центъра по тракология Професор Александър Фол


Уважаеми господин Министър,

Чрез онлайн петиция и чрез мрежата Фейсбук се обръщаме към Вас с молба да направите всичко възможно да запазите Центъра по тракология Проф. Александър Фол като самостоятелна научна институция в рамките на Българската академия на науките. Световните научни постижения, международните проекти и многобройните публикации на членовете на Центъра по тракология, които са достатъчно известни, изведоха тракологията на световната сцена през 70-те години и доведоха до 10 световни конгреса по тракология като единадесетия е обявен през 2011 г. в Истамбул. Закриването на Центъра по Тракология не би било нищо повече от престъпление от страна на шепа самозабравили се хора, облечени с власт.

От наши приятели и колеги учени знаем, че Вие и Министерския съвет на България подкрепяте запазването на Центъра, както и на още няколко хуманитарни института, които ръководството на Българската академия на науките не желае да съхрани. След Вашата публична защита на тези институти по Българската национална телевизия е ясно, че ръководството на Българската академия на науките вече не може да оправдава обезличаването на българската хуманитарна наука с Вас, Министъра на финансите и Министерски съвет на България.

В глобализиращият се свят, в който живеем и който ни дава възможност да се обърнем към Вас, именно научни изследвания и популяризирането им като тези по тракология, етнография и редките езици, какъвто е българският, хуманизират ежедневието ни и обогатяват нашата духовност. Надяваме се, че ще Вие и останалите членове на Министески съвет ще намерите възможност да попречите на шепа хора, облечени във власт, да се разпореждат с културното наследство и изучаването му, което не принадлежи само на България, но и на света.


DO NOT SUCCUMB!

To the
Minister of education, youth and science of the Republic of Bulgaria, Assoc. Prof. Dr. Sergey Ignatov

PETITION
In defense of the independence of the Professor Alexander Fol Centre of Thracology

We address you via an online petition and via the social networking site facebook with request to make everything possible to preserve the Alexander Fol Centre of Thracology as an independent research institution within the Bulgarian Аcademy of Sciences. The world-renown scientific accomplishments, the international projects and the multiple publications of the members of the Centre of Thracology are well known and have lead to the emergence of Thracology on the international stage during the 70s and to the holding of 10 international congresses of Thracology with the eleventh one announced for 2011 is Istanbul. The closure of the Centre of Thracology would be nothing more than a criminal act on behalf of a couple of overweening people vested with power.

We know from our colleagues and friends that you and the Council of Ministers support the preservation of the Centre, as well as the preservation of some other humanitarian institutes which the Bulgarian Academy of Sciences wishes to close. After your public defense of these institutes on Bulgarian National Television it becomes clear that the Bulgarian Academy of Sciences cannot justify anymore the obliteration of Bulgarian Social Sciences with you, the Minister of Finance or the Council of Ministers.

In this globalized world which we inhabit and which gives us the opportunity to turn to you, it is the research popularization and knowledge of Thracology, Ethnology and rare languages such as Bulgarian! which enrich us spiritually and humanize our daily lives. We hope that you and the other members of the Council of Ministers will find the possibility to prevent a couple of people vested with power from the direction of the cultural heritage, which belongs not only to Bulgaria, but to the world.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 06 January 20161000. Emil B
  I support this petition
 • 03 January 2016999. Milena T
  Save the A. Fol Centre of Thracology!
 • 01 January 2016998. Akpani Richmond
  I support this petition
 • 31 December 2015997.
  I support this petition
 • 31 December 2015996. Desi R
  I support this petition
 • 31 December 2015995. Monica K
  В
 • 29 December 2015994. Desislava D
  I support this petition
 • 28 December 2015993.
  Смятам че държавата трябва да помага на науката и на такива знакови научни звена като Центъра по Тракология. Защото иначе се озличаваме като държава. Имам впечатление, че хората по света от нищо правят нещо а ние от нещо правим нищо.
 • 28 December 2015992. Cvetelina Boianovav
  I support this petition
 • 27 December 2015991. Rnedelcheva Sullivan
  В
 • 27 December 2015990.
  Още Платон е казал така: "Най-голямото и първо по място зло е вършещият несправедливост да не понася наказание". Когато го е писал или говорел, той не е знел, че в бъдещето ще има една държава, за която това твърдение ще остане невалидно - вовеки.
 • 24 December 2015989. Galiana Kirk
  I support this petition
 • 23 December 2015988. Krasimir Olson
  I support this petition
 • 23 December 2015987. Plamen P
  I support this petition
 • 20 December 2015986. Tatiana D
  I support this petition
 • 16 December 2015985.
  I support this petition
 • 16 December 2015984. Emil S
  I support this petition
 • 14 December 2015983. D M
  I support this petition
 • 13 December 2015982. Nikolai C
  da spasim
 • 11 December 2015981. Emil M
  I support this petition
 • 11 December 2015980. Dimitar H
  I support this petition
 • 10 December 2015979. Emiliq S
  Az sam tvardo PROTIV
 • 07 December 2015978. Pavlina Ivanovak
  I support this petition
 • 07 December 2015977.
  I support this petition
 • 06 December 2015976. Kolyo D
  I support this petition
 • 05 December 2015975. Dobrinka F
  I support this petition
 • 05 December 2015974. Christine F
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Brittney CooperBy:
Business and CompaniesIn:
Petition target:
Minister of Education, Youth and Science of the Republic of Bulgaria

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets