Russian Loclization of The Wither 2 sign now

We are Russian fan community of The Witcher write this letter in order to express our dissatisfaction with the work made by Snowball Studios on the localization of The Witcher 2 game. This company seems to be totally unaware of players opinion. The fact is that (Убран артикль, ИМХО, не нужен тут) official election of the voiceactor of Geralt was made via Internet in autumn 2010. The results were absolutely clear(about 90\%): Vladimir Zaycev (Владимир Зайцев), Geralts voice in the original The Witcher, won the election.

http://www.kaermorhen.ru/modules.php?name=News&file=view&sid=1059
http://www.gamer.ru/vedmak-2/golos-vedmaka-chast-vtoraya-razdacha-mumakov

Zaycev`s voice gave a lot of positive experience to the The Witcher game for Russian players. (Предложение слегка переделал. Не думаю, что вариант правильный, но предыдущий совсем звучал смешно). His voice suits Geralt perfectly and we can`t see any other actor in this role. It may not be out of place to say that the majority of players and the press considered the Russian localization of The Witcher game to be the best one after the Polish original version. You can imagine our disappointment when almost a month before the release date the publisher introduced a new Geralt`s voiceactor who was not even a competitor in the previously mentioned election. We can`t say anything bad about the professionalism of Vsevolod Kuznetsov (Всеволод Кузнецов). But there is only one issue he was Velerad in The Witcher. We don`t think that the actor good at the role of burgomeister will be also good as the monster slayer. The localizator explained that there were negotiations with Vladimir Zaycev, but by the decision of their sound director Vsevolod Kuznetsov was selected.

http://forum.softclub.ru/topics/view.aspx?postid=37283#37283

Some people among us are afraid that because of some tiresome fans like we are there might be a delay in the release of the game or even CD Project Red might not want to localize their future games in Russia at all. We think that those speculations has no relation to reality. We also clearly understand that nothing can be changed already. We just don`t want to sit down and watch how the atmosphere of the long-awaited game is ruined by inappropriate localization.Piszemy do Pana w imeniu rosyjskiej społeczności Wiedźmina, ponieważ chcemy wyrazić niezadowolenie z rosyjskiej lokalizacji gry Wiedźmin 2 przez Snowball Studios. Ludzie, ktόrzy pracują w tej spόłce, nie chcą przysłuchiwać się opinii fanόw gry. Chodzi o to, że jesienią 2010 roku odbyło się głosowanie z celą wyjaśnić, kogo wielbiciele gry wolą słyszeć w charakterze głosu Geralta. Większością głosόw (około 90\%) był wybrany Władimir Zajcew.

Władimir Zajcew to świetny aktor i człowiek, ktόry podarował głos Geraltowi w pierwszej części gry. Większość graczy byli zachwyceni tą lokalizacją, wiele czasopism nazywały ją najlepszą lokalizacją Wiedźmina (po polskiej lokalizacji). Jednak teraz zmienił się wydawca gry. Zmienił się rόwnież głos Geralta. Teraz to Wsewołod Kuzniecow, ktόry nawet nie był w liście kandydatόw na rolę Geralta. Oczywiście, Wsewołod Kuzniecow jest dobrym aktorem głosowym, ale jego głos nie pasuje Geraltowi. Starczy powiedzieć, że ten człowiek udźwiękawiał Velerada w pierwszej części.

Geralt, jak znamy z książek Andrzeja Sapkowskiego, nie jest klasycznym bohaterem, to skomplikowana natura z nieprostym charakterem. Żeby przekazać to w grze jest potrzebne właściwe pojednanie wyglądu zewnętrznego i głosu, które sprzyja jeszcze większemu zanurzeniu w atmosferze gry. Uważamy, że to pojednanie było idealnym w pierwszej części. Co właściwie potwierdziło głosowanie.

Swego czasu, głos Zajcewa tak pasował do charakteru Geralta, że gra wyglądała jako organiczna całość, ona stała się godną kontynuacją książek Andrzeja Sapkowskiego. W ją chciało się grać znów i znów.

Zachowanie obecnego lokalizatora jest oburzające. Niestety, niewłaściwe udźwiękowanie może zepsuć wrażenie od kontynuacji gry. Swoją decyzją lokaliztor sprowadził do zera sens głosowania, które sam organizował, poszedł przeciwko opinii większości fanów.

Chcemy tylko jednego - zachować atmosferę pierwszej części gry. Lokalizator dał nam na to nadzieję, ale potem bezceromonialnie zabrał ją nie wskazawszy jakichkolwiek przyczyn.

Rozumiemy, że teraz zmienić sytuację już praktycznie niemożliwie, ale spodziewamy się na to, że w dalszym ciągu Państwo będą współpracować z bardziej pewnymi, odpowiedzialnymi i wykwalifikowanymi partnerami.Мы пишем Вам от лица российского сообщества Ведьмака, потому что хотим выразить недовольство российской локализацией игры Ведьмак 2 студией Snowball Studios. Люди, работающие в этой компании, не хотят прислушиваться к мнению фанатов игры. Дело в том, что осенью 2010 года было проведено голосование с целью выяснить, кого поклонники игры хотят слышать в качестве голоса Геральта. Подавляющим числом голосов (порядка 90\%) был выбран Владимир Зайцев.

Владимир Зайцев - блестящий актёр и человек, подаривший голос Геральту в первой части игры. Большинство игроков было в восторге от той локализации, многие игровые журналы называли её лучшей локализацией Ведьмака после польской. Однако, теперь у игры сменился издатель. Сменился и голос Геральта. Теперь это Всеволод Кузнецов который к слову не был в списке/числе кандидатов/претиндентов на роль Геральта. Безусловно, Всеволод Кузнецов хороший актёр дубляжа, но его голос не подходит для Геральта. Достаточно сказать, что этот человек озвучивал ипата Велерада в первой части.

Геральт, как мы знаем по книгам пана Сапковского, не является классическим героем, это сложная натура с непростым характером. Всё это ясно по книгам, но чтобы передать это в игре нужно правильное сочетание внешности и голоса которое способствует еще большему погружению в атмосферу игры. И мы считаем, что это сочетание было идеальным в первой части.Что собственно и подтвердило голосование.
В своё время, голос Зайцева настолько подошёл к характеру Геральта, что игра смотрелась органичным целым, она стала достойным продолжением книг пана Сапковского. В неё хотелось играть снова и снова.
Поведение же теперешнего локализатора критике поддаётся слабо и к сожалению, плохая озвучка может испортить впечатление от продолжения игры.Cвоим решением локализатор перечёркнул весь смысл проводимого им же голосования, пошел против мнения подавляющего большинства фанатов.

Мы хотели лишь одного - сохранить атмосферу первой части игры.Локализатор дал нам на это надежду, но потом бесцеремонно забрал ее не указав каких либо весомых причин.
Мы понимаем, что сейчас поменять ситуацию уже практически невозможно, но мы надеемся на то, что впредь вы будите сотрудничать с более надежными, ответственными и квалифицированными партнерами.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
500 / 1000

Latest Signatures

 • 04 January 2016500. Alexandr L
  I support this petition
 • 04 January 2016499. Yan Berger
  I support this petition
 • 03 January 2016498. Varvara Wheeler
  I support this petition
 • 29 December 2015497. Kaerm Pena
  I support this petition
 • 29 December 2015496. Sanyus Lutz
  I support this petition
 • 27 December 2015495. Mikhail V
  I support this petition
 • 09 December 2015494. Numad Morgan
  I support this petition
 • 03 December 2015493. Ivan Cain
  I support this petition
 • 30 November 2015492. Tony Mckay
  | Komentarze | Комментарии "Witcher", а не "Wither". Исправьте, пожалуйста, заголовок.
 • 25 November 2015491. Nikola Hester
  I support this petition
 • 21 November 2015490. Pyton Suarez
  | Komentarze | Комментарии без Зайцева Геральт не Геральт
 • 15 November 2015489. Semen Benjamin
  | Komentarze | Комментарии с
 • 26 October 2015488. Peter Hudson
  I support this petition
 • 17 October 2015487. Carey Dean
  I support this petition
 • 11 October 2015486. Michail V
  I support this petition
 • 04 October 2015485. Crimson Mckee
  I support this petition
 • 30 September 2015484. Sergey Klein
  | Komentarze | Комментарии Agree/Поддерживаю
 • 26 September 2015483. Eugen Jenkins
  | Komentarze | Комментарии agree
 • 23 September 2015482. Busychild Bell
  I support this petition
 • 15 September 2015481. Atredis Stafford
  | Komentarze | Комментарии Only Zaycev!
 • 06 September 2015480. Ase Barr
  I support this petition
 • 03 September 2015479. Allan Glover
  | Komentarze | Комментарии Озвучка в 1 части была идеальна, хотелось бы такую же и во 2 части
 • 30 August 2015478. Nikita Huynh
  I support this petition
 • 29 August 2015477. Michael Jackson
  I support this petition
 • 22 August 2015476. Dmitrii Mullen
  I support this petition
 • 20 August 2015475. Valera Mccann
  I support this petition
 • 19 August 2015474. Kyle Atkins
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Arlene RiosBy:
FoodIn:
Petition target:
CD Project Red, Tomasz Gop

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets