Politiek carnaval sign now

Wij, studenten, worden wel eens en niet altijd geheel onterecht gekarikaturiseerd als levend op koste van de maatschappij of ongeпnteresseerd voor al wat er rond ons gebeurt zeker op een dag als St.-V. Het is net die positie die ons als studenten van de Vrije Universiteiten van Brussel in staat stelt en in zekere mate ook verplicht om kritisch te analyseren wat er fout loopt en die mening ook te uiten.Het was voor ons, als leden van de vrijzinnige gemeenschap, niet gemakkelijk om de uitslag van de verkiezingen in juni 2007 te aanvaarden. Immers haalden CD&V en NV-A een grote overwinning op basis van een onrealistisch programma. Hoe dan ook aanvaarden wij de uitslag toch (daar het algemeen goed partijen transcendeert), desondanks ons kenmerkend anti-klerikalisme, anti-dogmatisme en zelfs het anti-katholicisme, dat te pas en te onpas met het vrije denken geassocieerd wordt. Echter na anderhalf jaar wanbestuur, is het voor ons geen kwestie meer van politieke kleur, maar veeleer van politieke onwil.Niet alleen kenden we de langste periode in de Belgische geschiedenis om een regering te vormen, maar bovendien hebben onze politieke leiders onder het mom van het communautair conflict hun volledig gebrek aan besluitname inzake sociale en economische kwesties kunnen verantwoorden en dit ten koste van de minst bedeelden.Wanneer bleek dat vooral de armere lagen van de Belgische bevolking leden onder de politieke crisis; wanneer bleek dat de koopkracht van de gemiddelde Belg daalde; toen zelfs het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) waarschuwde dat de crisis de economie van het land hypothekeerde, kregen wij van De Crem te horen dat 'een regering die slechts socio-economische dossiers behandelt niet bestaat in Belgiл'! Toen er een akkoord moest komen voor de sans-papiers, anders gezegd, voor mensen die in een zeer ongemakkelijke en onstabiele positie verkeren (om het zacht uit te drukken), ging dezelfde regering op vakantie omdat het wegens het gebrek aan overeenkomsten tussen partijen niet tot een besluit was kunnen komen. Elk besluit werd tot in september uitgesteld. Terwijl onze vertegenwoordigers rustig op vakantie gingen, wisten deze in de illegaliteit gedreven mensen niet wat er met hen moest gebeuren. Wat voor een buitenaardse moeite had het gekost om deze mensen een sluitend antwoord te geven, zodat ze op zn minst wisten waar ze stonden? En de lijst is nog niet af...Ondertussen is de koopkracht nog steeds niet verbeterd en worden onder het mom van de economische crisis massale ontslagen doorgevoerd... Waar zijn onze vertegenwoordigers? Men zou denken dat onder een dergelijke communautair regime het land tot stilstand is gekomen. Echter wanneer de banken en verzekeringmaatschappijen failliet gaan, duurt het geen oogwenk of miljarden euros worden vrijgemaakt om van deze grote economische belangen nog te redden wat men redden kan.Is er echter wel sprake van een reлel conflict? In hoe verre wordt dit conflict door de mensen als werkelijk ervaren? Hoeveel mensen hebben een йcht probleem met de andere taalgemeenschap? Sinds wanneer zijn Vlamingen en Walen zo verschillend van elkaar dat ze niet meer overeen kunnen komen? Wie een beetje rondkijkt en met gezond verstand door het leven wandelt, weet dat dit conflict niet veel meer is dan een politiek (machts)spelletje dat opgeblazen wordt door de media. Met deze open brief, een gezamenlijk initiatief van de beide (nederlands- en franstalige) Vrije Universiteiten van Brussel, proberen we deze stelling kracht bij te zetten.

Kortom, de belangen van de bevolking zijn al anderhalf jaar naar de achtergrond verwezen, zoniet verdwenen. Wanneer er sprake was van een minieme tussenkomst om ze te helpen heeft de regering zijn handen, net als Pilatus ooit, in onschuld gewassen alsof zij niets kon veranderen aan dit alles. Bij deze kunnen we enkel besluiten dat de Belgische bevolking niet meer democratisch vertegenwoordigd is.Ergo dienen wij, de studenten van de Vrije Universiteiten van Brussel, bezield door het principe van het Vrij Onderzoek waarop onze Alma Mater berust, een motie van wantrouwen in jegens de regering.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Margarita SilvaBy:
HealthIn:
Petition target:
Belgie

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets