Podrska Arhivu alternativnog filma i videa sign now

Arhiv alternativnog filma i videa Doma kulture вStudentski gradвв je prestao da postoji kao redakcija Doma kulture вStudentski gradв. Institucija koja je bila jedinstvena u regionu bivЕe Jugoslavije, otvorena za prikupljanje, Дuvanje i istraЕivanje jedne znaДajne tradicije i kulturnog nasleДa jugoslovenskog kinoamaterizma, eksperimentalnog, avangardnog, alternativnog filma, videa i novih medija, degradirana je u lokalni arhiv Akademskog kino kluba, Дime joj se odrekao znaДaj i buduДnost regionalne i meДunarodne saradnje.

Arhiv alternativnog filma i videa bio je jedinstven po tome Еto je zalaganjem njegovog osnivaДa Ivka ЕeЕiДa, posle decenija borbe da se ova tradicija tretira kao vaЕno i vredno kulturno nasleДe, uspostavio tehniДku i institucionalnu infrastrukturu, i Еto je najvaЕnije, obezbedio zvaniДno priznanje drЕavnog kulturnog sistema ovoj izuzetnoj tradiciji. Upravo je njegova otvorenost ka celokupnoj istoriji ove produkcije omoguДavala da se na regionalnom nivou ostvari saradnja u procesu istorijske kontekstualizacije zajedniДkog kulturnog seДanja jedne produkcije zasnovane na entuzijazmu. Njegova vaЕnost potvrДena je i Дinjenicom da su brojni istraЕivaДi, studenti, istoriДari filma i umetnosti, kao i umetnici iz zemlje i sveta upravo ovaj Arhiv proteklih godina koristili kao dragocen resurs u svojim istraЕivanjima i produkciji.

Arhiv alternativnog filma i videa je stekao kredibilitet i ugled u celom regionu zahvaljujuДi svojoj u radu dokazanoj teЕnji da sa autorima i institucijama ostvari uzorni centar arhivske prakse i primerom pokaЕe znaДaj i moguДnosti institucije memorije kulture. Samovoljnom promenom statusa Arhiva od strane aktulenog direktora Doma kulture Arhiv alternativnog filma i videa blokiran je veД suviЕe dugo u aktivnostima i daljem razvoju, u Дekanju da Ministarstvo prosvete ispravi ovu greЕku. Ovo je porazni primer zatvaranja jednog velikog potencijala u autistiДni krug sitnih interesa koji Дe spreДiti i obeshrabriti zapoДetu regionalnu i meДunarodnu saradnju Дime su na najveДem gubitku Dom kulture вStudentski gradв, grad Beograd i kulturna politika Srbije koja za cilj upravo proklamuje izlazak iz takvog zatvorenog kruga.

Degradacijom u deo jednog kino kluba: u Arhiv akademskog kino kluba, u Еta je pretvoren promenom sistematizacije Doma kulture вStudentski gradв, odriДe se pravo i moguДnost Arhiva da ponudi svim umetnicima, centrima produkcije i saradnicima iz regiona i sveta Еansu da povere svoja dela i kolekcije instituciji koja Дe ih tretirati pod naДelom ukupne tradicije alternativnog filmai videa, veД se ograniДava na produkciju jednog lokalnog kino kluba i time spreДava interes bilo koga van te produkcije da u njemu uДestvuje.

Dokaz tome je povlaДenje arhiva Low-Fi Video pokreta, koji je 2006. godine svoj arhiv i dokumentaciju poverio Ivku ЕeЕiДu i Arhivu alternativnog filma i videa, sa zadovoljstvom Еto Дe imati pravi tretman, moguДnost digitalizacije i biti u kontekstu tradicije na koju se nadovezao u svojim aktivnostima. Ukidanjem ovog Arhiva, Low-Fi Video izgubio je tu moguДnost, i buduДi da ne spada u produkciju Akademskog kino kuba, svoj arhiv iselio iz Doma kulture вStudentski gradв 6. juna 2010. godine, sa nadom da Дe se Arhivu alternativnog filma i videa vratiti status, i da Дe se Low-Fi Video arhiv ponovo naДi u njegovom pravom kontekstu.

Smatramo da je olako uniЕtavanje tekovina decenijske borbe za instituciju koja bi pokazala sitemsku brigu i priznanje ovoj tradiciji ne sme proДi bez borbe za njeno oДuvanje. Apelujemo na Ministarstvo prosvete da se o tome izjasni i hitno reaguje vraДanjem statusa Arhivu alternativnog filma i videa, kako se ne bi ispostavilo da kulturna i obrazovna politika u ovoj zemlji ne prepoznaju i ne mogu da zaЕtite sopstvene resurse.

Tim Low-Fi Video: MiloЕ KukuriД, Aleksandar GubaЕ

Grupa Kosmoplovci

Tim projekta Medijska arheologija: Aleksandra SekuliД, BoЕko Prostran, Jovan BaДkulja, NebojЕa PetroviД, Ivica ДorДeviД

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Claudine MurilloBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets