PETITION SIGNING LABAN SA CON-ASS AT CHA-CHA! sign now

PETITION SIGNING LABAN SA CON-ASS AT CHA-CHA!

Sa pagkilos ng sambayanan, nakikipagkaisa ang migranteng Pilipino at pamilya, buhos-lakas para hadlangan ang Con-Ass

5 KASALANAN NI GLORIA SA MIGRANTENG PILIPINO
At ang mga Dahilan kung bakit dapat TUTOL sa CON-ASS!

Parang AH1N1 virus na nasa limang daliri ng kamay ni GMA na pilit na hinuhugasan, at pinagtatakpan ng isinusulong nitong CHA-CHA.

1.)Gusto naming wakasan na ang pananalasa ni Gloria sa kabuhayan at karapatan ng sambayanan!
-Dahil palalawigin pa ng pakanang Con-Ass ang siyam na taon nang paglulunoy sa kapangyarihan ni Gloria, kanyang pamilya at mga kroni. Pahahabain pa nito ang ating kalbaryo ng pagdarahop at pagsikil sa ating karapatan. Magbubukas din ito ng pinto para sa diktaduryang Arroyo gaya ng kay Marcos.

2.)Gusto naming managot si Gloria sa lahat ng krimen laban sa mamamayan na kanyang ginawa!
-Dahil palulusutin ng Con-Ass si Gloria, kanyang pamilya at mga kroni sa kriminal na pananagutan sa patung-patong na kaso ng korupsyon, pandaraya, pagkainutil sa serbisyo at pamamaslang.

3.)Ayaw naming tumindi pa ang pangangalakal ni Gloria sa OFWs sa ibayong dagat!
-Dahil patitindihin pa ng pagtagal ni Gloria sa poder ang lansakang pag-eksport ng manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, lumiliit ang remitans at patuloy na panghuhuthot ng mga bayarin ng mga OFWs, garapalang nagbabandila ng labor export program sa halip na harapin ang paglikha ng trabaho sa sariling bayan.

4.)Ayaw naming lumala pa ang panloloko at pang-aalipin sa mga OFWs!
-Dahil pararamihin at palalalain pa ng pagtagal ni Gloria sa pwesto ang mga kaso ng paglabag sa karapatan ng OFWs. Pinakamasahol ang rekord ng rehimeng Arroyo sa kriminal na pagpapabaya sa mga OFWs na biktima ng iligal na rekrutment, pang-aabuso, pagpatay at iba pa.

5.)Tutol kami sa lansakang pagbenta ng likas na yaman at pagsasamantala sa soberanya ng bansa!
-Dahil magpapahintulot ang Con-Ass sa paglalagay ng probisyon sa konstitusyon sa 100\% pag-aari ng dayuhan sa negosyo, sa lupain at likas na yaman ng bansa. Kahulugan nitoy ibayong kahirapan at lalong paglayo ng bansa sa minimithing ng mamamayan sa tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon.

Walang batas na kinikilala, walang katwirang tinatanggap ang mga tutang alipores ni Gloria sa loob ng Kongreso. Tanging pagbabangon ng mamamayang nagmamartsa sa lansangan ang makabibigo sa maitim na balaking baguhin ang konstitusyon para sa kapakinabangan ni Gloria. Sama-sama tayo, CON-ASS at Gloria, IBASURA!

Sa pagkilos ng sambayanan, nakikipagkaisa ang migranteng Pilipino at pamilya, buhos-lakas para hadlangan ang Con-Ass at CHA-CHA!

Sama-sama tayo, CON-ASS at Gloria, IBASURA!
Singilin si Gloria sa lahat ng kanyang mga kasalanan!
Hadlangan ang CON-ASS at isinusulong nitong CHA-CHA!

ZERO REMITTANCE DAY! HINDI AKO MAGPAPADALA, SA UNANG ARAW NG CON-ASS!
CHA-CHA NI GLORIA, IBASURA!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Sophia YuBy:
Technology and the InternetIn:
Petition target:
Philippine Government

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets