PETITIE privind marirea taxei de studiu pentru anul II MRU - ID sign now

Catre,

Conducerea SNSPA Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

In atentia D-nei. Rector Prof. univ. dr. Mihaela Vlasceanu si Dl. Decan Conf. Univ. dr. Remus PricopieStudentii in cadrul programului de Masterat in Comunicare Manageriala si Resurse Umane, forma de invatamant ID, anul II, identificati in cadrul listei anexate prezentei, in baza dispozitiilor art. 12 din contractul de studii incheiat intre parti in cursul anului universitar 2005 2006 la momentul inmatricularii in anul I de studiu in cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii publice David Ogilvy" din cadrul SNSPA, formulam urmatoarea petitie:Consideram abuziva si neavenita majorarea unilaterala a cuantumului taxei de scolarizare pentru anul II de studii, in speta suma de 300 de Euro (in lei la cursul BNR) stabilita clar in contractul incheiat intre parti, cu circa 50\%, pana la suma de 1600RON, actiune care contravine flagrant dispozitiilor art. 13 din contractul incheiat intre parti la momentul inmatricularii.

Aceasta majorare a taxei de scolarizare nu poate avea loc in lipsa unui mutuum consensus intre partile contractante iar o eventuala actualizare a acestei taxe functie de rata inflatiei aferenta anului scolar 2005-2006 nu este aplicabila, si ca atare nici justificata, in contextul in care aceasta taxa este stabilita in echivalent lei (moneda de plata) la cursul BNR a 300 de Euro (moneda de cont), fiind deci in prezenta unei clauze monovalutare de protectie a pretului stabilita de comun acord de partile contractante.

Majorarea taxei de scolarizare cu aproximativ 50 \% nu este justificata nici macar in conditiile in care modificarea ratei inflatiei aferente anului scolar 2005-2006 nu a depasit 7\% (informatie preluata de la Institutul National de Statistica).

Mai mult contractul de studii incheiat intre parti in cursul anului universitar 2005 2006, fiind un veritabil contract sinalagmatic cu executare succesiva, cuprinde toate elementele necesare si suficiente derularii in bune conditiuni a programului de masterat mai sus specificat.

Majorarea taxei de scolarizare pentru anul II de studiu, prevazuta la art. 13 din contract, de la echivalentul in lei la cursul BNR a sumei de 300 de euro pana la aberanta suma de 1.600RON nu se justifica atat timp cat in cadrul acestui an universitar activitatile didactice desfasurate de SNSPA sunt de cel mult jumatate fata de cele desfasurate in cursul anului universitar 2005 2006 (in speta in anul I programa cuprindea 8 materii de studiu cu examenele aferente lor in timp ce in anul II programa scolara cuprinde doar 4 materii de studiu cu examenele aferente lor) sens in care stabilirea unei taxe de scolarizare egala cu cea platita in cursul anului I de studiu este cu adevarat lipsita de orice motivatie serioasa si reala.

In cursul anului II du studii, mai trebuie platita in plus fata de taxa de scolarizare aferenta si taxa pentru sustinerea examenului de disertatie in suma de 200 RON, ceea ce reprezinta un efort financiar suplimentar.

Art. 969 Cod civil instituie principiul conform caruia:Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Ele se pot revoca (implicit si modifica n.n.) doar prin consimtamantul mutual al ambelor parti sau din cauze autorizate de lege". Ca atare, orice modificare a contractului de studii valabil incheiat intre cele 2 parti nu poate sa aiba loc decat printr-un act aditional incheiat in forma scrisa si liber consimtit de partile contractante si in nici un caz prin impunerea unilaterala de catre Conducerea universitatii a acestei modificari.

Abuzul constatat este amplificat si de faptul ca noua taxa de studii a fost stabilita si anuntata abia la jumatatea lunii octombrie 2006, dupa inceperea anului universitar 2006 2007. Prin necomunicarea initiala, la momentul inscrierii si semnarii contractului de studii aferent anului 2005 2006, a posibilei modificari a cuantumului taxei aferente anului II de studii, ne aflam in prezenta nerespectarii de catre SNSPA, cu caracter culpabil, a obligatiei de informare in ceea ce priveste una dintre clauzele esentiale ale contractului dintre parti, in speta cuantumul obligatiei de plata aferenta anului II, nerespectare susceptibila a atrage nulitatea relativa sau chiar absoluta a acestui contract.

Mai mult prin semnarea de catre SNSPA a acestui contract suntem practic in prezenta unui veritabil contract cu executare succesiva care trebuie sa stea la baza contractului de studii aferent acestui an universitar care din punctul meu de vedere nu este necesar si/sau oportun atat timp cat contractul aferent anului universitar anterior cuprinde toate clauzele (inclusiv clauza privitoare la cuantumul taxei de studiu aferenta anului II de studiu) necesare derularii in bune conditiuni a programului de masterat mai sus specificat.

Aceasta initiativa a universitatii poate fi considerata ca fiind neloiala si neprincipiala fata de studentii aflati in anul II de studii deoarece este o actiune in forta, de punere in fata faptului implinit, in urma careia nici unul dintre studentii afectati nu isi va putea permite sa nu plateasca noua taxa fara ca, in mod contrar, sa renunte la finalizarea acestui masterat, la taxa de scolarizare deja platita pentru anul I de studii precum si la intreaga activitate de studiu desfasurata in anul universitar 2005 2006.

Conform art.4, al.(2) din Regulamentul de functionare al Departamentului de Invatamant la Distanta (DID) Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (FCRP) organizeaza invatamant la distanta (ID) pentru studiile universitare de tip masterat, cu o durata de 2 ani. Pe parcursul anului II va fi elaborata si sustinuta lucrarea de disertatie. Curriculum-ul ID respecta planurile de invatamant corespunzatoare formei de invatamant la zi. Daca programa scolara trebuie sa fie identica intre cele doua departamente, prin analogie si nivelul taxelor de studii ar trebui sa fie echivalent. Facand comparatie intre conditiile de invatamant aferente programelor de masterat, in functie de forma de invatamant - cursuri de zi si invatamant la distanta mai exact intre programele de invatamant aplicabile acestor doua departamente si nivelul taxelor de studii, se poate constata o discrepanta majora, taxa se scolarizare pentru anul II aplicabila studentilor la zi fiind de 900 RON in timp ce taxa aplicabila studentilor din cadrul departamentului ID al aceluiasi program de masterat este de 1.600 RON, conform taxelor de studiu 2006-2007 afisate pe site-ul www.comunicare.ro. Se poate vorbi de o favorizare a studentilor din anul II zi, in detrimentul celor din anul II ID, atata timp cat taxa de studii care trebuie platita de primii este net inferioara celei pe care trebuie sa o plateasca studentii aflati la forma ID, desi cheltuielile aferente departamentului de studiu la forma cu frecventa la zi sunt implicit mai mari, avandu-se in vedere ca organizarea acestor cursuri presupune consumarea unor resurse materiale si umane net superioare.

Practicarea unui asemenea abuz al pozitiei dominante pe care o detine SNSPA atat pe piata relevanta a studiilor post universitare in domeniul resurselor umane cat si fata de actualii studenti in anul 2 de studii este profund ilegala sens in care, in situatia in care nu se revine asupra acestei practici, vom sesiza Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Consiliul Concurentei si mass-media.

Fata de aceasa situatie va rugam sa reflectati asupra aspectelor mai sus mentionate si sa luati masurile legale care se impun in cel mai scurt timp posibil, astfel incat sa fim informati asupra hotararii adoptate de Conducerea universitatii in aceasta problema, pana la data scadentei obligatiei de plata a taxei de studiu, respectiv 31 octombrie 2006 .

Cu respect,

Studentii ID la Masterat in comunicare manageriala si resurse umane, Anul II

23/10/2006

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
100 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets