Peticija za reЕavanje pitanja prostora za buduДi rad knjiЕare Beopolis sign now

Povodom naloga za iseljenje knjiЕare Beopolis iz prostora Doma omladine, koji je radnicima ove nezavisne knjiЕare uruДen 30. decembra 2009., sa rokom za iseljenje 4.januara 2010., bez ikakve naznake o moguДnosti obezbeДivanja alternativnog prostora i sa obrazloЕenjem da je iseljenje neophodno zbog renoviranja Doma omladine koje Дe trajati godinu dana, zahtevamo od SkupЕtine grada Beograda:
da se hitno obezbedi adekvatno reЕenje za nastavak rada knjiЕare Beopolis, kako njenim iseljenjem ne bi doЕlo do prestanka rada ovog vaЕnog punkta beogradske kulturne scene.

KnjiЕara Beopolis, jedan od najznaДajnijih punktova ne samo izdavaДke i knjiЕarske, veД i Еire kulturne aktivnosti, vaЕi za najbolje snabdevenu i izuzetno profilisanu knjiЕaru, koja je u svojih deset godina kontinuiranog rada u prostoru Doma omladine ostvarila jedinstven status na kulturnoj mapi grada i postala centar okupljanja i razmene, Дime je nastavila ovu prekinutu knjiЕarsku tradiciju u Beogradu. BuduДi da je to dragocen I redak primer uspeЕnog delovanja nezavisne inicijative sa izuzetnom reputacijom kojom se ovaj grad moЕe ponositi, smatramo da je njeno delovanje vaЕno podrЕati i od strane nadleЕnih gradskih institucija. Ova knjiЕara je postala primer odgovornog i posveДenog rada na promociji izdavaДkih i knjiЕarskih standarda i etike, a doЕivela je da drugi put u poslednjih par godina bude grubo "pregaЕena" zahtevom da "nestane" iz svog prostora. Ovaj drugi nalog, uruДen 30. decembra 2009. zajedno sa Дestitkom za novogodiЕnje praznike, sa rokom za iseljenje do 4. januara 2010., i sa obrazloЕenjem da je iseljenje (ponovo) neophodno zbog renoviranja, svedoДanstvo je bezobzirnosti pred dragocenim kulturnim potencijalom. Ovaj Дin predstavlja grubo krЕenje osnovnih principa oДekivane kulturne politike Grada, buduДi da ovog puta knjiЕara Beopolis nije dobila nikakav alternativni prostor, a isterivanje na godinu dana iz Doma omladine bez obezbeДenog adekvatnog alternativnog prostora moЕe dovesti do ugroЕavanja njene buduДe egzistencije.
Smatramo da je ugroЕavanje rada knjiЕare Beopolis na ovakav naДin joЕ jedna nedopustiva manifestacija stihijskog pristupa Еiroj kulturnoj politici Grada, Дiji izgovori se veД redovno pronalaze u beskonaДnom "ruЕenju i renoviranju", a kroz koju se zapravo uruЕavaju dragoceni kontinuiteti kulturnih aktivnosti, delovanje nezavisnih inicijativa i proklamovani principi prioriteta kulturne politike. Smatramo da Дe se u daljem razvoju dogaДaja i reЕavanju ovog pitanja pokazati da li su i u kojoj meri oni koji predstavljaju kulturnu politiku Beograda spremni da prepoznaju i zaЕtite osnovne kulturne vrednosti ovog grada.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 06 January 20161000. Mirjana Ochoa
  I support this petition
 • 06 January 2016999. Sandra Murray
  I support this petition
 • 05 January 2016998. Aleksandra Coffey
  I support this petition
 • 31 December 2015997. Dubravka V
  I support this petition
 • 30 December 2015996. Tamara K
  I support this petition
 • 30 December 2015995. Danijela R
  I support this petition
 • 28 December 2015994. Vladimir T
  I support this petition
 • 25 December 2015993. Kristina A
  I support this petition
 • 25 December 2015992. Nikola J
  I support this petition
 • 24 December 2015991. Jana D
  I support this petition
 • 23 December 2015990. Svetlana S
  I support this petition
 • 20 December 2015989. Aleksandra Mayo
  I support this petition
 • 20 December 2015988. Nenad P
  I support this petition
 • 19 December 2015987. Nikola V
  I support this petition
 • 18 December 2015986. Milica C
  I support this petition
 • 16 December 2015985. Ivan Soto
  I support this petition
 • 15 December 2015984. Kristina K
  I support this petition
 • 12 December 2015983. Milan M
  I support this petition
 • 12 December 2015982. Milena Vance
  I support this petition
 • 09 December 2015981. Marija N
  I support this petition
 • 09 December 2015980. Dragan R
  I support this petition
 • 08 December 2015979. Andjelka C
  I support this petition
 • 08 December 2015978. Milan M
  I support this petition
 • 05 December 2015977. Ana D
  I support this petition
 • 04 December 2015976. Sabina J
  I support this petition
 • 30 November 2015975. Maja P
  I support this petition
 • 21 November 2015974. Kornelija Marks
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Joyce FergusonBy:
ReligionIn:
Petition target:
SkupЕtini grada Beograda, Gradskoj upravi Grada Beograda, Sekretarijatu za kulturu Beograda

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets