PETICIJA ZA RAZGLASITEV KRAJINSKEGA PARKA SVIBNO sign now

P E T I C I J A

ZA RAZGLASITEV KRAJINSKEGA PARKA SVIBNO
in zavarovanje ravninskih gozdov pod Svibnom


SPODAJ PODPISANI OBИANI ZAHTEVAMO OD OBИINE LITIJA, DA SPREJME ODLOK O KRAJINSKEM PARKU SVIBNO IN ZAVAROVANJU RAVNINSKIH GOZDOV POD SVIBNOM TER S TEM TO NARAVNO OBMOИJE ZAVARUJE PRED UNIИENJEM S POZIDAVO IN DRUGIMI POSEGI.

Krajinski park Svibno bi obsegal naslednje obmoиje:
http://www.litijanka.si/skica-krajinski-park-svibno.pdf

Zahtevamo, da obиina to stori zaradi kakovosti ivljenja ljudi. V Litiji ni urejenih pogojev za prostoиasno in rekreativno dejavnost v naravi. Ni parka, niti ni zavarovanih in namenskih obmoиij za rekreacijo in oddih. Obmoиje Svibna je v Litiji edino, ki ga ljudje e sedaj mnoiиno uporabljajo za rekreacijo. Tu prostor najdejo tako stareji ljudje, invalidi, otroci, sprehajalci, kot portniki, kjer se varno in zadovoljivo sprostijo. Zato je potrebno ravninske gozdove Svibna na Graki Dobravi urediti v naravni krajinski park.

Na tem obmoиju naj se dovoli vsa strokovna gozdarska dejavnost, nabiranje gozdnih sadeev, lovska dejavnost, rekreativna dejavnost ljudi, urejanje vodovodov, vodohramov, vzdrevanje komunalne infrastrukture in nadomestna gradnja na obstojeиih hiah.

Ne sme pa biti dovoljena novogradnja objektov in vnos umetnih materialov v gozd, ki bi kakorkoli prizadeli naravno okolje in na tem obmoиju uniиili naravne vedute ter poglede.

Od obиine zahtevamo, da nemudoma sprejme odlok o krajinskem parku Svibno, s katerim bo te zahteve realizirala in ljudem v Litiji ohranila naravno in zdravo okolje za kakovostno ivljenje.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
100 / 1000

Latest Signatures

 • 30 November 2015100. Nataa Summers
  I support this petition
 • 27 June 201599. Tadeja T
  I support this petition
 • 27 February 201598. Ana Nuaj
  I support this petition
 • 21 October 201497. Vera O
  I support this petition
 • 25 September 201496. Igor M
  I support this petition
 • 15 August 201495. Marko D
  I support this petition
 • 14 March 201494. Veronika V
  I support this petition
 • 13 February 201493. Anja A
  I support this petition
 • 11 December 201392. Tinka Jimenez
  I support this petition
 • 12 September 201391. Jasmina Decker
  I support this petition
 • 25 July 201390. Gordana K
  I support this petition
 • 19 July 201389. Matja T
  I support this petition
 • 10 May 201388. Nina M
  I support this petition
 • 03 May 201387. Boris Jacobs
  I support this petition
 • 10 January 201386. Andrej B
  I support this petition
 • 04 December 201285. Aleksandra K
  I support this petition
 • 30 November 201284. Maa V
  I support this petition
 • 09 November 201283. Petra Adkins
  I support this petition
 • 09 October 201282. Branka O
  I support this petition
 • 23 August 201281. Eva V
  I support this petition
 • 26 October 201180. Alja C
  I support this petition
 • 06 August 201179. Maja Grant
  I support this petition
 • 21 July 201178. Nevenka V
  I support this petition
 • 26 June 201177. Andra T
  I support this petition
 • 29 May 201176. Urka J
  I support this petition
 • 27 May 201175. Ura Marshall
  I support this petition
 • 13 February 201174. Maa S
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Ola HolmesBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Obиina Litija

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets