Peticija proti spremembi pogojev za napredovanje na FDV! sign now

Senat Fakultete za druЕbene vede je na seji 11.1. 2010 sprejel sklep, ki Еtudentom, ki nimajo opravljenih vseh izpitov iz pred-prejЕnjih letnikov onemogoДa napredovanje v viЕje letnike.

Дeprav omenjeni sklep, ki doloДa pogoje za vpis v viЕje letnike stopi v veljavo Еele prihodnje Еtudijsko leto, morajo Еtudentje pogoje za vpis v naslednji letnik opraviti v Дasu tega Еtudijskega leta, zaradi Дesar so Еtudentje masovno oЕkodovani, saj so za sprejeti sklep izvedeli Еele na sredini tekoДega Еtudijskega leta.

Sklep je bil s strani veДine profesorjev v senatu, brez resnih razmislekov o posledicah, ki jih implementacija sklepa prinaЕa, avtoritarno sprejet navkljub izrecnemu nasprotovanju predstavnikov Еtudentov in brez vednosti celotne populacije Еtudentov, ki jih sklep neposredno zadeva.

Ker so prakse, s katerimi skuЕate nekateri senatorji z oЕkodovanjem in discipliniranjem Еtudentov samovoljno doseДi Вdvig akademskeih standardovВ, v vseh pogledih nesprejemljive, podpisniki peticije zahtevamo, ne le da se implementacija sklepa prestavi na naslednje leto, temveД da se sklep v celoti razveljavi.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Everett BairdBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Senat Fakultete za druЕbene vede univerze v Ljubljani

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets