Peticija 2007 sign now

1) Kviečiame Lietuvos visuomenę, iniasklaidą, nevyriausybines organizacijas ir valstybės institucijas atkreipti dėmesį į vieną pagrindinių Lietuvos problemų - gyventojų skaičiaus maėjimą, kurį spartina menkas gimstamumas ir emigracija.

2) Siūlome Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms ir valstybės institucijoms dar 2006 m. parengti atsako demografiniams ir migraciniams iūkiams strategiją iki 2015, 2025 ir 2050 metų.

3) Raginame Lietuvos Respublikos Seimą 2007 m. biudete numatyti veiksmingas programas, kurios skatintų gimstamumą ir stabdytų emigraciją.
Tam galima panaudoti pajamų ar Sodros mokesčių lengvatas, mėnesines imokas vaikams iki 18 metų, kokybikesnes darelių ar mokyklų paslaugas, paskolas siekiantiesiems auktojo mokslo.

Pastaba: Jei artimiausiu metu nebus imtasi rytingų priemonių ir iliks dabartinės gimstamumo tendencijos, tai netgi dvigubai sumaėjus emigracijos tempams, pagal Jungtinių Tautų Organizacijos prognozę Lietuvoje 2050 m. teliks apie 2,56 milijono gyventojų, kurių didelė dalis bus vyresni nei 50 metų. Būtina pasiekti, kad artimiausiu metu gimstamumas vienai moteriai padidėtų nuo 1,2 iki 2 vaikų, o metinis Lietuvos gimstamumas padidėtų nuo 30 iki 50 tūkst. kūdikių.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Robyn RileyBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Lietuvos Visuomenei ir Valdios Institucijoms

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets