Per un dret constitucional efectiu a escollir l'educació dels nostres fills sign now

Sr conseller d'Educació:

Segons l'avantprojecte de llei d'educació que ara està en rang de decret, el dret a escollir el centre que volem, i en consequència, l'educació que volem donar als nostres fills, resta determinada per una sèrie de factors, entre ells la sort en un sorteig, que vulneren greument el nostre dret constitucional establert per la Constitució.

El fet de restringir els centres on podem inscriure als nostres fills segons unes consideracions de districte, fa que no tinguem cap possibilitat d'accedir a un'altre centre fora de la nostre demarcació, i facilita la massificació de sol.licituds en certs col.legis i zones.

La proximitat al lloc de treball o de residència és important, però qualsevoil pare o mare farà els kilòmetres que calgui per tal de no portar al seus fills a certs col.legis que no li són de la seva convicció.

Per aixó us demanem:

1) Fer efectiu el dret constitucional recollit a l'article 27 de la Constitució Espanyola per tal de què la Generalitat, com a poder públic, garanteixi el dret dels pares per a escollir la formació religiosa, social i moral que estigui d'acord amb les conviccions familiars.

2) Garantir la lliure el·lecció de centre educatiu, sense disposicions arbitràries de districtes o de zones.

3) Abolir el sistema de sorteig. No pot estar condicionat un dret constitucional al caprici d'un número aleatori.

4) Garantir l'el·lecció de centre educatiu dintre de la llista de centres escollits, i abolir l'assignació de centre indiscriminada que es produeix actualment quant el fill no ha entrat dintre de les primeres places de la primera opció que dóna el número de tall.

5) Permetre els mateixos drets a les famílies amb besons, doncs actualment es força a números correlatius, sense poder gaudir de dos oportunitats com tindria una familia amb dos fills de diferenta edat.

6) Facilitar al màxim la sol·lució de conflictes d'interessos, creant una comissió d'estudi que atengui i analitzi les necesitats de cada família, i que pugui tenir poder executiu en la decisió presa, sense anular el procediment administratiu de reclamació al qual totes les persones tindriem que tenir dret.

I això un ho demanem de forma i caràcter urgent, per tal de solventar els conflictes existents actualment abans de l'inici de curs escolar 2008-2009.

Catalunya, 16 de Maig de 2008


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Alisa GayBy:
LGTBIn:
Petition target:
Generalitat de Catalunya - Conselleria d'Educació

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets