Owiadczenie JPC w sprawie wyniku apelacji sign now

Polscy kibice Juventusu Turyn nie akceptuj werdyktu sdu apelacyjnego Wіoskiej Federacji Piіki Noїnej w sprawie “Calciopoli”.

Dzisiejsze wyroki potwierdziіy, їe w caіej sprawie od pocztku chodziіo tylko i wyіcznie o zniszczenie Juventusu. Degradacja do Serie B, 17 punktуw karnych, odebrane dwa tytuіy mistrzowskie, utrata kluczowych zawodnikуw, strata ponad 150 milionуw euro w wyniku niemoїnoci gry w europejskich pucharach oraz redukcji kontraktуw dotyczcych praw do transmisji telewizyjnych.

Francesco Saverio Borrelli, ledczy FIGC prowadzcy dochodzenie, przekazujc dokumentacjк prokuratorowi Stefano Palazziemu powiedziaі, їe to Juve ma najwiкcej na sumieniu, ale niewiele mniej winny jest AC Milan. A jednak klub z mediolanu pozostaі w Serie A, bкdzie mуgі zagraж w Lidze Mistrzуw, a 8 punktуw karnych z pewnoci nie przeszkodzi mu w walce o tytuі mistrza Wіoch. Nic nie wskazuje rуwnieї na to, їe straci on najlepszych zawodnikуw.

Juventus zostaі zdegradowany za kontakty уwczesnych dyrektora sportowego Luciano Moggiego oraz administratora klubu Antonio Giraudo z osobami odpowiedzialnymi za przydzielanie arbitrуw, co jest naruszeniem artykuіu 1 kodeksu sportowego, mуwicego o lojalnoci sportowej. Prokurator uznaі, їe czyny dziaіaczy byіy tak czкste, iї w efekcie doprowadziіy do oszustwa sportowego, o ktуrym mуwi artykuі 6. Kar za zіamanie artykuіu 1 jest odjкcie punktуw, a artykuіu 6 – degradacja.

W jaki sposуb prokurator Palazzi doszukaі siк oszustwa sportowego? To pozostanie tajemnic, bowiem wrуd przedstawionych przez oskarїenie dowodуw nie ma ani jednej rozmowy, w ktуrej Moggi lub Giraudo їdaliby przysіugi od arbitrуw. Zdaniem prokuratora Moggi i Giraudo swoimi dziaіaniami sfaіszowali caіy sezon 2004/05, lecz w jaki sposуb to zrobili i z czyj pomoc?

Na pewno nie pomуgі im byіy prezydent FIGC Franco Carraro, ktуry zostaі praktycznie uniewinniony, a jedyn karк w postaci grzywny w wysokoci 80 tysiкcy euro dostaі za pomaganie rzymskiemu Lazio.

Aby ustawiaж mecze, potrzebni s sкdziowie. Sporуd omiu oskarїonych arbitrуw, piкciu zostaіo uniewinnionych przez sd pierwszej instancji. Sкdzia Gianluca Paparesta zostaі ukarany za to, їe nie opisaі w swoim raporcie incydentu po meczu Juve z Reggin, kiedy Moggi zamknі arbitra w szatni, gdyї ten popeіniі katastrofalne bікdy, w wyniku ktуrych turyсski zespуі przegraі spotkanie. Kolejny sкdzia Paolo Dondarini zostaі uniewinniony dzisiaj, a ostatni, уsmy arbiter Massimo De Santis zostaі ukarany za tylko jeden mecz – Lecce vs Parma, podczas ktуrego robiі wszystko, aby padі wynik 3:3, ratujcy Fiorentinк przed spadkiem.

Zatem jeїeli ani Carraro, ani sкdziowie nie zostali uznani winnymi pomagania Juventusowi, kim posіuїyli siк Moggi i Giraudo, aby sfaіszowaж rozgrywki? Co daіy oficjelom Juve kontakty z Paolo Bergamo i Pierluigim Pairetto, ktуrzy przydzielali sкdziуw? A moїe po prostu Juventus wywalczyі to wszystko na boisku, majc w skіadzie wspaniaіych piіkarzy, ktуrzy zdominowali finaі Mistrzostw wiata?

Niemaіy udziaі w stworzeniu obrazu Juventusu jako rуdіa wszelkiego zіa w calcio miaіy wіoskie gazety. Zwizany z prezydentem Milanu, a do niedawna premierem Wіoch Silvio Berlusconim dziennik “La Gazzetta dello Sport” celowo marginalizowaі rolк pozostaіych klubуw w aferze, nazywajc j nie “Calciopoli”, a “Moggiopoli”. Gazeta przodowaіa w publikacji rozmуw Moggiego, a jednoczenie prуbowaіa zdyskredytowaж turyсskie dzienniki “La Stampa” oraz “Tuttosport”, ktуre dla odmiany publikowaіy rozmowy dziaіacza Milanu Leandro Meaniego z szeregiem sкdziуw (notabene przedstawiciele Juve nigdy nie kontaktowali siк z arbitrami).

Sprawa zostaіa okrzykniкta najwiкkszym skandalem korupcyjnym w dziejach wіoskie piіki, a przecieї nie tak dawno, bo w latach 80., miaі miejsce skandal, w ktуrym prokuratura nie miaіa zapisуw rozmуw telefonicznych, a mimo to zostaіy zdegradowane dwa kluby, nie wspominajc o dyskwalifikacji wielu piіkarzy.

Proces w aferze “Calciopoli” miaі oczyciж wіosk piіkк, a tak naprawdк nic siк nie zmieniіo. Na czele Wіoskiej Federacji Piіki Noїnej stoi zdeklarowany kibic Interu Mediolan, niegdy czіonek konsylium administracyjnego tego klubu. Wіanie mianowaі szefem ligi prezydenta Interu Massimo Morattiego, ktуry zastpiі na tym stanowisku wice-prezydenta Milanu Adriano Gallianiego. Dzisiaj czіonek wіoskiego senatu, pani Burani, zapytaіa ministra sportu, czy prawd jest, їe wice-komisarz FIGC Paolo Nicoletti ma powizania z Interem, a dokіadnie czy Nicoletti, ktуry jest prawnikiem, pracuje dla firmy paliwowej Morattiego. Tak siк skіada, їe Nicoletti jest rуwnieї czіonkiem komisji FIGC, ktуra ma przyznaж Interowi tytuі mistrzowski za sezon 2005/06.

Jak widaж problemy wіoskiej piіki wcale nie zostaіy rozwizane, wprost przeciwnie – jeszcze bardziej siк pogікbiіy. Urzdzono proces pokazowy, ktуry pod pozorem oczyszczenia calcio miaі na celu zabicie Juventusu. Jednak nie tak іatwo jest zniszczyж najbardziej utytuіowany wіoski klub z niemal 110-letni tradycj. Nowy prezydent Giovanni Cobolli Gigli juї zapowiedziaі, їe Zarzd bкdzie walczyі do ostatniej instytucji, do ktуrej mog siк odwoіaж. A my, kibice Juve bкdziemy do koсca wierzyж, їe we Wіoszech, wrуd powszechnej nienawici do “Starej Damy” i jej sukcesуw, moїliwa jest sprawiedliwoж. I zawsze bкdziemy z Juve, na dobre i na zіe.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Mable MullinsBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets