Odprto pismo slovenski javnosti in ministrstvu za zdravje sign now

Spotovani! elim, da nas s svojimi komentarji podprete. Sedaj imamo skupno prilonost, da naa prizadevanja postanejo tudi del blogerskega gibanja, ki se ne strinja s sedanjim načinom in odnosom dela oblasti do nas bolnikov in podprite naa prizadevanja za reitev poloaja v katerem se sedaj nahajajo zboleli za rakom, njihovi svojci in pa del strokovnih sodelavcev in osebja, katerim smo dolni, da opozorimo tudi na njihove teave. Pokaimo jim da nas ni samo pečica in da lahko tudi na taken način ustvarimo pritisk na institucije sistema, da se bodo stvari hitreje premaknile iz sedanje mrtve točke. Za vse vae komentarje, podporo in pa objavo na svoji straneh se vam e v naprej zahvaljujem.Vsebino odprtega pisma objavljam v celoti.Na nai 4. seji Komisije nevladnih organizacij Za Onkoloki intitut smo podrobno ocenili naa prizadevanja, da pospeimo načrtovane aktivnosti, ki izhajajo iz naih obvez in sklepov e ob prvih naih zahtevah, ki smo jih naslovili na Ministrstvo za zdravje in njegovega ministra.

Ob oceni dosedanjih razmer in poloaja v katerem se nahajamo smo seznanili naega predstavnika, ki naj bi sodeloval v Komisiji, ki jo je pred kratkim imenoval minister, obenem pa izoblikovali in sprejeli vsebino naega odprtega pisma, ki ga naslavljamo ministrstvu za zdravje in iri slovenski javnosti.Odprto pismo slovenski javnosti in ministrstvu za zdravjeDne 11. 6. 2007 je Ministrstvo za zdravje znova dokazalo, da nima posluha za dialog s predstavniki onkolokih drutev. Nae pričakovanje, da nam do tega dne sporoči terminski načrt dela komisije, ki jo je imenovalo, je ministrstvo enostavno ignoriralo brez vsakega pojasnila. Da gre le za manjo nerodnost s strani ministrstva, bi veliko laje verjeli, če bi ministrstvo bolj energično reevalo teave onkolokih bolnikov in se mu takni spodrsljaji ne bi dogajali tako pogosto in ravno v dialogu s civilno drubo.Naj malo spomnimo. Na peticijo onkolokih drutev Zahtevamo dejanja z dne 15. 3 .2007 je ministrstvo odgovorilo dne 15. 4. 2007 takole: da ima jasen načrt ukrepov za identificiranje in odpravo morebitnih napak. Hkrati onkolokim drutvom sporoča: da ni potrebe za imenovanjem kriznega tima na nivoju vlade, temveč predlagamo ustanovitev stalne skupine, ki jo imenuje minister in v kateri bi bili zastopani tudi predstavniki civilne drube. Naloga delovne skupine bi bila svetovanje in reevanje odprtih vpraanj na področju onkologije.Po treh mesecih smo naredili pregled, kaj je storilo ministrstvo na osnovi svojega jasnega načrta:- s strani ministrstva imenovana komisija je pričela z delom v torek, 12. junija. V komisijo je bil imenovan tudi predstavnik civilne drube. Med člani komisije pa pogreamo predstavnike Onkolokega intituta. Ti namreč dobro poznajo problematiko nove zgradbe, predvsem pa probleme bolnikov.- minister za zdravje je obljubil zaključke supernadzora do 20. 5. 2007. Izvajalcu supernadzora podjetju Loka ineniring pa je ministrstvo dokumentacijo izročilo ele po prvomajskih praznikih in to ob dejstvu, da dokumentacija obsega 1600 strani. Minister je neodgovorno in nestrokovno definiral naloge supernadzora in jih kasneje dopolnjeval.Predstavniki onkolokih bolnikov se spraujemo, ali je v taknih okoličinah dialog z ministrstvom e smiseln. Ne elimo si, da bi se nit potrpljenja civilne drube pretrgala med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji in da bi se dialog med civilno drubo in vlado moral preseliti na cesto.Zato se obračamo na slovensko javnost, da nas podpre v nameri, da ministrstvo svoje ukrepe pospei ter začne bolj odgovorno in strokovno izvajati aktivnosti na področju onkologije. Ministru za zdravje pa sporočamo, da se civilna druba ne bo umaknila od zastavljenih ciljev, to je izboljati pogoje za zdravljenje onkolokih bolnikov.

[Dodaj na del.icio.us]

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
100 / 1000

Latest Signatures

 • 13 December 2015100. Katja Hardin
  I support this petition
 • 10 December 201599. Barbara L
  I support this petition
 • 28 September 201598. Grison Knapp
  I support this petition
 • 16 August 201597. Snow Cuevas
  I support this petition
 • 30 July 201596. Robert E
  I support this petition
 • 29 July 201595. Majek Hester
  I support this petition
 • 26 July 201594. Janja D
  I support this petition
 • 13 July 201593. Bla D
  I support this petition
 • 09 April 201592. Sabina D
  I support this petition
 • 19 March 201591. David Ware
  I support this petition
 • 26 February 201590. Simon Peterson
  I support this petition
 • 19 February 201589. Simona Chang
  I support this petition
 • 15 January 201588. Jaka T
  I support this petition
 • 11 December 201487. Sanja Palmer
  I support this petition
 • 28 November 201486. Klavdij Walter
  I support this petition
 • 18 November 201485. Glavca Cowan
  I support this petition
 • 09 September 201484. Luka S
  I support this petition
 • 03 August 201483. Nena Odom
  I support this petition
 • 10 July 201482. Barbara K
  I support this petition
 • 30 June 201481. Lijana M
  I support this petition
 • 08 June 201480. Pika K
  I support this petition
 • 02 June 201479. Jakob B
  I support this petition
 • 28 May 201478. Dijana Archer
  I support this petition
 • 21 May 201477. Roman
  I support this petition
 • 18 May 201476. Cerko Fernandez
  I support this petition
 • 18 April 201475. Jan F
  I support this petition
 • 01 March 201474. Janja P
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets