Nyнlt levйl a Gameforge vezetхinek a magyarorszбgi Gates of Andaron jбtйkban tцrtйnt esemйnyekrхl sign now

Az elmъlt napok esemйnyei alapjбn, mбr nem hiszem, hogy bбrmi pozitнv kцvetkezmйnye is lesz a levйlnek, valуszнnыbb hogy negatнv, fхleg nekem, de mivel olyan sokan hбborodtak fel йs szeretnйk, hogy megнrjam, hбt megteszem. Kйszьl a fordнtбs, akkor kйt nyelven lesz kitйve.
Nyнlt levйl a Gameforge vezetхinek a magyarorszбgi Gates of Andaron jбtйkban tцrtйnt esemйnyekrхl
Tisztelt nйmetorszбgi Vezetхsйg!Az elmъlt hуnapok, йs fхleg az utуbbi pбr nap esemйnyei vбltottбk ki azt a felhбborodбst, aminek ez a levйl, valamint a Valorian oldali jбtйkosok bojkottja a jбtйk ellen lett a kцvetkezmйnye. Megprуbбlom цsszefoglalni a hozzбm eljutott problйmбk, йs lehetsйges visszaйlйsek sokasбgбt, hogy ne legyen regйny mйretы a levйl. Tisztelettel kцzlцm, hogy a levelet nem a magam, hanem a lent felsorolt jбtйkosok nevйben нrom, akik mind elolvastбk, szerkesztettйk, йs jуvбhagytбk annak tartalmбt. Kis utбnajбrбssal kiderнthetх a karakter nevek alapjбn, hogy хk teszik ki a Valorian oldali fizetх karakterek 90\%-бt, akik egy tisztessйges jбtйk remйnyйben fizettek be ezer йs ezer eurot, йs most csalуdottan fordulnak el a jбtйktуl, йs nem hajlandуak rйszt venni az esti csatбban, valamint nem fizetnek be mindaddig, mнg valami vбlaszt nem kapnak a lenti problйmбik megoldбsбra.GM-ek munkбja, йs hozzббllбsuk a jбtйkosokhoz:

Szбmtalan alkalommal fordul elх, hogy a jбtйk chat-ben nekik feltett kйrdйsekre lenйzх, sйrtх, vagy a jбtйkost megalбzу vбlaszokat adnak. Erre nйhбny pйlda nevek nйlkьl: Jбtйkos: GM meghaltam, mit kell tennem ilyenkor? Vбlasz: Majd viszek virбgot a sнrodra. Jбtйkos: GM megцlnek a vйdett terьleten folyamatosan csinбlj valamit! GM: Ha nem tetszik menj Lego-zni! Jбtйkos: GM megцlnek a vйdett terьleten folyamatosan csinбlj valamit! GM: Menj onnan, majd nem цlnek meg. Mйg hosszasan lehetne sorolni a hasonlу vбlaszokat, de gondolom нgy is йrthetх a lйnyeg.

GM Jбtйkos karaktere/karakterei: Mivel minden GM-nek van jбtйkos karaktere amivel aktнvan rйszt vesz a mindennapi harcokban, esetenkйnt eventekben, csetepatйkban, Cйhes (Guild) ьgyekben, elkerьlhetetlen barбtsбgok, йs йrdek viszonyok kialakulбsa jбtйkos йs GM kцzцtt. Ebbхl adуdуan gyakran sйrьl a pбrtatlansбg йs igazsбgossбg vitбs esetekben, sхt kifejezetten un. Bannolбsra jбtszбs GM-el egyьttmыkцdve is elхfordul. Mivel mindeddig a GM-ek tцbbsйge Derion oldalon volt, нgy Valorian jбtйkosok kбrбra tцrtйntek gyakrabban ezek az esetek. Olyan is elхfordult amikor Gm kцvetett el egyйrtelmы szabбlytalansбgot jбtйkos karakterrel, йs hiбba nyъjtottak be ellene bizonyнtйkokat, azokat hiбnyosnak mondtбk, нgy a vбrt kцvetkezmйny is elmaradt. (a felsorolt eseteket levelezйssel, Printscreen -ekkel is tudjuk bizonyнtani)

Minхsнthetetlen нrбsok: A jбtйk fуrumбn, IRC Chat-йn egyre gyakrabban fordul elх, hogy a GM-ek, йs ismert Derioni jбtйkosok a GA (DaN) jelenlйtйben olyan jelzхket нrnak mбs jбtйkosokra amik rasszistбk, йs rendkнvьl sйrtхek. Ilyenek pl. Skinhead, cigбny, IQ hiбnyos, fogyatйkos, stb. Termйszetesen amennyiben egy jбtйkos tennй mindezt, nem maradna kцvetkezmйnyek nйlkьl az ilyen eset, mнg a felsorolt pйldбknбl elmaradtak a szankciуk. Ez vйlemйnyьnk szerint egyrйszt emberi jogokat sйrt, mбsrйszt a szabбlyzat szerint is tilos.

Йrtelmetlen, йs hetente vбltozу GM-ek бltal hozott szabбlyok: A jбtйk fejlesztхi йs a mбshol bevбlt gyakorlat is azt mutatja, hogy ahol nem szeretnйk, hogy цljenek, ott maga a program akadбlyozza ezt meg. Minden mбs helyen engedi a program, йs felesleges minden utуlagos szabбlyozбs ez ьgyben. Nem kцvethetх, йs szabadon йrtelmezhetхek a szabбlyok, amik szintйn visszaйlйsekre adnak lehetхsйget. PL: Aki ьl azt nem йr цlni, portalbol kilйpve nem йr цlni, aki 100\% ban „szьrke”, nem йr цlni. A jбtйk cйljaival sem egyeztethetх цssze ez a fajta szabбlyozбs.
Ha magasabb szintы ellenfйl цli meg, az fejlхdйsre kйszteti a megцlt jбtйkost = tцbb jбtйkуra.
Ha azonos szintы vagy kisebb цli meg, az a tбrgyak fejlesztйsйre = tцbb befizetett eurу.
Ha egyszerre tцbben цlik meg, segнtsйgkйrйssel megoldhatу = kцzцssйg йpнtйs.
Ez egy hбborъs jбtйk, aki itt jбtszik az elfogadja ezt a tйnyt, mint a mбr 2 йves global server pйldбja is mutatja, ott semmilyen korlбtozбs nincs az цlйsre.

Nyilvбnvalу hogy nem kцnnyы egy ilyen цnkйnt vбllalt GM munka, йs sok tьrelmet, йs egyьttйrzйst igйnyel, de akik vбllaltбk ezzel egyьtt tettйk. Az is tйny, hogy 9-10 йves gyerekek buta kйrdйseivel van tele a chat legtцbbszцr, de a jбtйk lehetхvй teszi nekik is a regisztrбciуt, йs a kйrdezйst is a GM-ektхl. Tehбt ez nem lehet mentsйg a minхsнthetetlen vбlaszokra.Utolsу csepp a pohбrban: Ibйria Kincsei eventA tцrtйnet eleje a 3.3 patch бltal a jбtйkba kerьlх ъj lehetхsйgek, йs megszerezhetх eszkцzцkkel kezdхdцtt. A mбr mбshol korбbban a jбtйkkal jбtszу karakterek (global, йs UK server) tisztбban voltak vele, hogy ъj fegyver gyбrtбsбra nyнlik lehetхsйgьk, нgy elkezdtйk gyыjteni mindkйt oldalon a szьksйges alapanyagokat. Mindkйt oldal stratйgiбkat eszelt ki, hogyan szerezheti majd meg a jogot a kastйlyharcban nyerhetх „Menedйk” (guild hause)-be bejutбshoz. Mert az ъj fegyver csak az ott gyбrthatу цsszetevхvel kйszнthetх el (God's Treasures). Nyilvбnvalуan ъj lцkйst adott a jбtйknak, йs nцvelte a jбtйkйlmйnyt mindkйt oldalon az a cйl, hogy bejuthasson az adott kastйlyba, vagy megakadбlyozza az „ellensйg” bejutбsбt. Eltelt 4 hйt a 3.3 bevezetйse utбn, йs a Valorian oldali cйhek йs jбtйkosok цsszefogбsбval sikerьlt megakadбlyozni, hogy a Derioni cйhek bбrmelyike bejuthasson egy Йszaki kastйlyba, ezzel lehetetlennй vбlt szбmukra az ъj fegyverek legyбrtбsa. Az цtцdik hйt elejйn (07.10.) megdцbbenve hallottuk, hogy 4 Derioni karakter ilyen gyбrtott lvl38-as fegyverhez jutott. Hamar kiderьlt az is hogyan: Ibйria Kincsei event.

Nйhбny szу az eventrхl:

Valorian oldalon nem, vagy csak kevйs alkalommal reklбmoztбk, hogy van egy ъj event. Gyakorlatilag szinte senki nem tudott rуla.

A fуrumon nem kцzцltйk mik a nyeremйnyek. Ezйrt sokkal kevesebben indultak, mint amennyien akkor indultak volna ha tisztбban vannak a nyeremйnyek йrtйkйvel. Aki viszont nem indult az elejйn, utуlag mбr nem volt erre lehetхsйge. A nyeremйnyek egйszen azok kiosztбsбig nem voltak ismertek a jбtйkosok szбmбra.

Az 5 dнjbуl nйgyet Derioni karakter nyert meg, йs nem kis szintы jбtйkosokhoz kerьlt, hanem olyan magas szintы karakterekhez akik meghatбrozуak a mindennapi harcokban. Holott a vйletlenszerы eloszlбs lett volna termйszetes, mind nemzet, mind karakter szint tekintetйben.

A fenti karakterek talбn mйg sokбig nem jutottak volna ilyen eszkцzцkhцz, vagy csak komoly harcok, йs talбn az egйsz Derioni Nemzet цsszefogбsa бltal. Ezek a harcok nagyban hozzбjбrultak a jбtйkйlmйnyhez mindkйt oldalon, йs cйlt adott az esti harcoknak.

A Jutalmak йrtйkйrхl:

Egy ilyen fegyver elхбllнtбsбhoz rendkнvьl sok alapanyagot kell цsszegyыjteni. Pontosan 33.691 db tбrgy (fьvek, italok, fegyverek, stb). Ezek цsszegyыjtйsйhez rengeteg jбtйkуra, йs kitartбs szьksйges.

Ha minden alapanyagot sikerьlt is a jбtйkosnak цsszeszedni, mйg szьksйge van arra hogy bejusson a megadott „menedйkek” -be, amit cйhe (guild) szerez meg magбnak a kastйlyharcok sorбn. Ami akбr hуnapokig is eltarthat, mivel egy fegyverhez 2 kastйly elfoglalбsa szьksйges.

A global serveren a 3.3 patch bevezetйsйt kцvetх 6 hуnapon belьl sem volt lehetхsйge a jбtйkosoknak ilyen fegyvert nyerni semmilyen mуdon, ezzel is motivбlva a jбtйkosokat annak harc, йs jбtйkуra бltali megszerzйsйre. Jelenleg is 200 уra jбtйk 30nap alatt, valamin 200$ befizetйsйhez kцtцtt egy ilyen йrtйkы nyeremйny a global serveren.

Az hogy egy furcsбn kiнrt eventen juthassanak ilyen йrtйkekhez felhбborнtotta az цsszes Valorian jбtйkost. A jutalmak йs a feladatok arбnytalan йrtйke ami bбntу, ehhez mйg hozzбjцn a jutalmazottak (jogos gyхztesek?) szemйlye, valamint az event kiнrбs hiбnyossбgai.Nyilvбnvalу a jбtйk fejlesztхinek, йs a Gameforge-nak is az volt a cйlja az ъj pach bevezetйsйvel, hogy a sikeres harc йrdekйben a jбtйkosok tovбbbi befizetйsekkel fejlesszйk felszerelйseiket. Valamint a rendkнvьli mennyisйgы alapanyag цsszegyыjtйsйre sok-sok jбtйkуrбt fordнtsanak. Ez egy profit cйlъ vбllalkozбs esetйben йrthetх, йs elfogadott. Az Ibйria kincsei event mindezek ellen vйtett, йs sok jбtйkos szуrakozбsбt vette el.Mi akik ezt a levelet megfogalmaztбk, йs alбнrtбk, szeretjьk ezt a jбtйkot, йs szeretnйnk tovбbbra is jбtszani, harcolni, fejleszteni, kцzцssйgeinket йpнteni. Ezйrt az alбbbi javaslataink lennйnek a visszaйlйsek megszьntetйse, йs a felhбborodott jбtйkosok, йs jбtйktуl elfordulуk megnyugtatбsбra.A GM, SGM, GA, stb. beosztбsъ szemйlyeknek ne legyen aktнv jбtйkos karaktere a jбtйkban. A tapasztalatszerzйsre hasznбljon jуl megkьlцnbцztethetх karaktert, amivel vйgigviheti a kьldetйseket, йs fejlхdhet tetszхleges szintig. Lehetne pl. [GameTester] guild -ban mindegyik. Ne vehessenek rйszt az esti harcokban, valamint a PvP jellegы csatбkban sem.

Legyen a jбtйk fуrumбn egy olyan lehetхsйg, ahol a sйrtх, vagy megalбzу GM megnyilvбnulбsok belinkelhetхek Printscreen formбjбban. Elkerьlhetх lenne ez бltal hogy az a GM bнrбlja el a panaszlevelьnket, akit maga a panasz йrint. Ez kellх visszatartу erх lehetne a GM-ek szбmбra, valamint kiszыrnй a feladatra alkalmatlan GM-eket is.

Tцrцljenek el minden цlйsre irбnyulу, utуlag megнrt tiltу szabбlyt. Majd a jбtйkosok megvйdik a kцzцssйgeik tagjait, ezzel is szуrakozбst nyъjtva mind maguknak, mind az ellenfeleknek. Vagy sajбt magukat vйdik meg tovбbbi eurу befizetйsekkel, vagy fejlхdйssel tцltцtt jбtйkуrбval.

Vegyйk vissza a jutalmul kiosztott arбnytalanul nagy jutalmakat, az egyйbkйnt is gyanъs kцrьlmйnyek kцzцtt hozzбjutottaktуl, tovбbbiakban mйrlegeljйk a jutalmak йs a feladat arбnyбt kцrьltekintхbben az elkцvetkezх eventek sorбn.Remйlem a fent leнrtakbуl is kitыnik, hogy nem rombolу szбndйk vezette e levйl нrуit, йs alбнrуit. Szeretnйnk ha a Gates Of Andaron tovбbbra is nйpszerы, egyre tцbb jбtйkost megmozgatу online jбtйk maradna. Bнzunk abban, hogy a Gameforge nem ellene irбnyulу tбmadбsnak йrtelmezi a megnyilvбnulбsunkat. A jelenlegi helyzet, hogy a Valorian jбtйkosok jelentхs rйsze nem vesz rйszt a harcokban, йs nem fizet be a jбtйkra, csak a figyelem felhнvбsбra йs a problйmбk megoldбsбra irбnyul. Termйszetesen a tehetetlen dьh is kцzrejбtszik ebben a bojkottban, de ha csak az ebben rйszvevх a jбtйkosok szбmбt nйzzьk, akkor is figyelmet йrdemel az ьzemeltetхk rйszйrхl.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 100

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets