Ne! devastaciji cvjetnog trga! sign now

NE beskrupuloznoj devastaciji Zagreba!
Projekt Hoto grupe, pod nazivom Life Style Centar, u donjogradskom bloku od Cvjetnog trga do Gunduliжeve ulice predlae stvaranje ekskluzivnog komercijalnog, stambenog i poslovnog prostora sa velikom javnom garaom u postojeжoj pjeaиkoj zoni. Taj se projekt temelji na ruenju i devastaciji donjogradske zatiжene povijesne jezgre i direktno utjeиe na smanjenje kvalitete ivljenja u gradu: enormno poveжava zagaрenja od dodatnog prometa, djelomiиno ukida veж postojeжu pjeaиku zona i onemoguжuje njeno proirenje, drastiиno mijenja siluetu Cvjetnog trga izgradnjom novih sedmerokatnih objekata, smanjuje nebo nad Zagrebom!

Usprkos tome to u projektu nema nikakva javnog interesa, dozvolu za ruenje zgrada na Cvjetnom trgu i u Preobraenskoj ulici dao je gradski Zavod za zatitu spomenika.

Iako taj projekt ne postoji ni u jednom slubenom gradskom programu, brane ga i zagovaraju gradski иelnici, ponaosob gradonaиelnik Milan Bandiж i gradski strateg Slavko Dakiж, obeжavajuжi sve potrebne promjene u Generalnom urbanistiиkom planu.

Gradska uprava, umjesto da u suradnji s graрanima i civilnim drutvom radi na artikulaciji javnoga interesa, priprema promjene Generalnog urbanistiиkog plana kojima жe pogodovati usko privatnim i iskljuиivo profitabilnim interesima.

Projekt Hoto grupe pod nazivom Life Style Centar neprihvatljiv je jer:

1) Nije utemeljen na GUP-u ni na zakonskoj regulativi

2) Nije napravljen na temelju irih nezavisnih studija koje podrazumijevaju najmanje: socioloku studiju, prometnu studiju te studiju utjecaja na okoli.

3) Predviрa ruenje dviju kuжa na Cvjetnom trgu - rodne kuжe Vladimira Vidriжa i kuжe Granitz arhitekta Hermanna Bollea

4) Sastav irija koji je izabrao projekt pokazuje sukob interesa, manipulaciju strukom i maskiranje privatne koristi «javnim interesom».U razvojnom smislu, taj je projekt sporan jer dovodi u pitanje propisnu zatitu donjogradske zatiжene cijeline, jednu od najsaиuvanijih urbanistiиkih jezgri na podruиju Srednje i Jugoistoиne Europe. Pritom je vano naglasiti da pokuaj privatnog investitora nije sam po sebi problematiиan – poslovna je misija svakog investitora da pokuava – investirati i privatni kapital je neophodan za razvoj grada. Ali problem je kako i na koji naиin izvrna vlast, izabrani predstavnici graрana, raspolau gradskim prostorom te planiraju i usmjeravaju gradski razvoj.


Planirati gradski razvoj tako da se o troku poreznih obveznika, u viestruko zakonski spornim okolnostima, brani projekt koji ne zadovoljava ni najosnovnije javne gradske interese u samom srcu Zagreba, politiиki je problem prvoga ranga.


Umjesto da gradske vlasti odgovaraju za takve postupke, one ih podupiru i brane nevjerojatnom autokratskom bahatoжu.
Traimo zaustavljanje privatizacije javnih prostora grada!

Traimo spreиavanje devastacije Donjeg grada!


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Socorro HarrisonBy:
FoodIn:
Petition target:
Zagrebaиko poglavarstvo

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets