NASPROTUJEMO OLNINAM! NASPROTUJEMO OMEJEVANJU DOSTOPNOSTI TUDIJA! sign now

NASPROTUJEMO OLNINAM! NASPROTUJEMO OMEJEVANJU DOSTOPNOSTI TUDIJA!

Vиeraj, 18. aprila 2011, je Upravni odbor Filozofske fakultete kljub nasprotnemu staliиu Senata potrdil cenik za leto 2011/12. V njem je predviden 30\% dvig olnin za tudij na tretji stopnji z 8.100 € na 10.500 €! UO je obenem ustanovil komisijo za prouиitev zahteve Oddelka za prevajalstvo, ki eli z izgovorom, da gre za nadstandardni program, uvesti olnino na drugi stopnji rednega tudija tolmaиenja. Sprejetje predloga bi bilo precedens, ki lahko sproi plaz podobnih zahtev na drugih oddelkih!

Odloиitve, ki se obetajo, so le del ukrepov, ki e omejujejo dostop do tudija na tretji stopnji. Vse tri javne univerze so na podlagi predpisov, sprejetih na MVZT, uveljavile »Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega tudija«. S tem so pristojni odpravili sistem, ki je omejeval finanиne apetite fakultet in vsem tudentom omogoиal enak dele sofinanciranja. Nadomestili so ga z ureditvijo, ki prejemnike subvencije selekcionira po ideolokih merilih, fakultete pa spodbuja k "zaokroevanju" olnin navzgor.

Na Filozofski fakulteti e иutimo posledice. Vpis tudentov na tretji stopnji je v letu 2010/2011 drastiиno upadel. Zmanjan vpis skua univerza izkoristiti e za administrativno omejevanje tudija: rektorat je 16. marca fakulteto z dopisom pozval, naj tevilo vpisnih mest za prihodnje leto uskladi z letonjim stanjem. To zahtevo je Senat FF za zdaj zavrnil.

Organi univerze in fakultete niso neposredno odgovorni za kodljive
spremembe, ki se obetajo v visokem olstvu. Odgovorni pa so za svoje avtonomne ukrepe, ki lahko vplivajo na njegovo stanje.

PODPISANI ZATO POZIVAMO PRISTOJNE ORGANE UNIVERZE IN FAKULTETE, DA:

1. ZAVRNEJO DVIG OLNIN ZA TUDIJ NA TRETJI STOPNJI IN ZAHTEVO ZA UVEDBO OLNIN NA DRUGI STOPNJI TUDIJA!

2. OD MINISTRSTVA ZA VISOKO OLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO ZAHTEVAJO, NAJ ZAGOTOVI ENOTNO FINANCIRANJE UNIVERZ IN BREZPLAИEN TUDIJ NA VSEH STOPNJAH!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
200 / 100

Latest Signatures

 • 21 December 2015200. Duan K
  I support this petition
 • 13 December 2015199. Andrej S
  I support this petition
 • 10 December 2015198. Tea Patrick
  I support this petition
 • 06 December 2015197. Anja Winters
  I support this petition
 • 30 November 2015196. Eva Myers
  I support this petition
 • 29 November 2015195. Matej R
  I support this petition
 • 18 November 2015194. Dejan M
  I support this petition
 • 12 November 2015193. Simona M
  I support this petition
 • 07 November 2015192. Laura Mahoney
  I support this petition
 • 05 November 2015191. Simon R
  I support this petition
 • 04 November 2015190. Ana K
  I support this petition
 • 01 November 2015189. Mirjana Franklin
  I support this petition
 • 29 October 2015188. Jelena T
  I support this petition
 • 22 October 2015187. Vasja S
  I support this petition
 • 06 October 2015186. Pela King
  I support this petition
 • 05 October 2015185. Nina Sosa
  I support this petition
 • 28 September 2015184. Tibor M
  I support this petition
 • 15 September 2015183. Magorzata B
  I support this petition
 • 12 September 2015182. Maja M
  I support this petition
 • 17 August 2015181. Matic U
  I support this petition
 • 01 August 2015180. Maa T
  I support this petition
 • 31 July 2015179. Anina L
  I support this petition
 • 26 July 2015178. Marko R
  I support this petition
 • 23 July 2015177. Pela P
  I support this petition
 • 22 July 2015176. Tadej S
  I support this petition
 • 22 June 2015175. Jurij S
  I support this petition
 • 20 June 2015174. Ane Z
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Jody MurphyBy:
LGTBIn:
Petition target:
tudenti&univerzitetni delavci

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets