"Mondj nemet az AKH 12-re!" sign now

Az alбbbi kiбltvбny majdnem megegyezik a Facebook hasonlу tбrgyъ csoportjбnak oldalбn olvashatуval.

Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsбga tervezi a Magyar Helyesнrбs Szabбlyainak (AKH) 12-ik kiadбsбt. Ennek rйszleteiről szбmol be Zsadon Bйla itt: http://index.hu/kultur/korrektor/akh12/ (ezt jу lenne elolvasni, mielőtt Цn alбнrja a petнciуt). Ъgy tudjuk, Zsadon нrбsa уta a helyzet csak romlott, a bizottsбg ъjabb ad hoc vбltoztatбsok bevezetйsйt tervezi, mikцzben mereven elzбrkуzik a szabбlyzat teljes ъjraszerkesztйsйtől.

Бllбspontunk szerint alapvető szьksйg lenne a kцvetkezőkre:
1. Kivenni a helyesнrбsbуl a nem helyesнrбsi kйrdйsek szabбlyozбsбt (pl. hogy mely szуalak нrhatу le).
2. A helyesнrбsi szabбlyzat csak minimбlis esetben hivatkozzon nyelvtani kategуriбkra, ezekre is adjon laikusok szбmбra is jуl alkalmazhatу meghatбrozбsi teszteket. Semmikйppen se hivatkozzon olyan nyelvtani kategуriбkra, mely kйpzett nyelvйszek szбmбra sem vilбgosak, ill. el nem fogadhatуk.
3. Vбltozzon meg a szabбlyzat szerkezete. Szьksйg van egy preambulumra, mely tisztбzza a helyesнrбs hatбskцrйt. Szьksйg van a helyesнrбs elveinek kimondбsбra, hierarchiбjuk tisztбzбsбra йs a konkrйt szabбlyok ezekből valу levezetйsйre.
4. A szabбlyzat legyen hбrom szintű: iskolai, бltalбnos йs szakmai (tipogrбfusok, szerkesztők szбmбra). Az iskolai helyesнrбs-oktatбs cйlja a kommunikбciуs kompetencia fejlesztйse, ne a szabбlyok bebiflбztatбsa legyen. Az iskolai szabбlyzat megfogalmazбsa feleljen meg egy iskolбs gyerek szintjйnek.
5. A szabбlyzat engedjen meg alternatнv нrбsmуdokat a kommunikбciуs szбndйk egyйrtelműbb kifejezйsйre, ill. az olvashatуsбg megkцnnyнtйsйre.
6. A szabбlyzatot nyelvйszek йs valуdi kutatбsi eredmйnyekre йpнtve kйszнtsйk.
7. A szabбlyzat elfogadбsбt szйleskцrű, nyilvбnos vita előzze meg.

A jelenlegi helyesнrбsi szabбlyzat toldozgatбsa-foldozgatбsa nem йrdeke a magyar tбrsadalomnak. Az ъj szabбlyok bevezetйse megnehezнti a korбbbi szabбlyokat jуl ismerők dolgбt, ugyanakkor nem kцnnyнti meg a helyesнrбs elsajбtнtбsбt a nehйzsйgekkel kьzkцdők szбmбra.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 1000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Angelica HoustonBy:
School and EducationIn:
Petition target:
MTA Magyar Nyelvi Bizottsбga

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets