Medborgarinkomst fцr Sverige och Norden sign now


Vi som skriver under denna namninsamling gцr det fцr att vi цnskar att Sverige (och helst дven цvriga nordiska lдnder) infцr en medborgarinkomst istдllet fцr dagens djungel av olika bidrag. Frеgan har diskuterats i Europa, men ocksе i USA, Kanada, Sydafrika, Brasilien med flera lдnder under lеng tid. Inte mindre дn sju nobelpristagare i ekonomi har stдllt sig positiva till idйn om en ovillkorlig grundinkomst.

Vi tycker dдrfцr att det дr pе tiden att Sverige (och Norden) visar handlingskraft och pеbцrjar utfasningen av det gamla rostiga systemet och infцr ett nytt, som baseras pе idйn om jдmlikt medborgarskap. Det nuvarande systemet anser vi producerar sociala problem samt att det дr en reflektion av att makthavarna vill utцva kontroll цver medborgarna.

Fцrutom att medborgarinkomst дr en frihetsreform, som vi ser som den stцrsta fцrdelen, ser vi дven fцljande fцrtjдnster med reformen: Mindre byrеkrati, bдttre integration, bдttre socialt klimat, fler smеfцretag, flexibilitet fцr individ och familj samt att det ger alla individer en nцdvдndig bastrygghet.

Medborgarinkomst ger vidare mцjligheter att reflektera цver hur arbetsbegreppet skulle kunna vidgas, alternativ till konsumtionsstress, rдntans eventuella negativa eller positiva effekter, varfцr det finns fattiga och rika, hur arbetet kan organiseras, nцdvдndig ekologisk omstдllning, den egna hдlsan osv. Reformen mцjliggцr ocksе, mer дn idag, att dessa reflektioner kan omsдttas i konkret handling.

Vi ser att det finns olika mцjligheter till finansiering, men grunden skapas alltid genom att de nuvarande bidragen fasas ut. Utцver det finns en rad kдllor som kan anvдndas. T.ex. att kompensera med en nеgot hцgre inkomstskatt och/eller andra skatter, att subventionerna till den offentliga sektorn bantas nеgot samt eventuellt nеgon form av penningreform (fцresprеkas i Sverige av Per Almgren, Mp).

Medborgarinkomst lцser visserligen inte alla problem och i synnerhet inte automatiskt och omedelbart. Men reformen дr ett steg pе vдgen mot ett friare och mer humant samhдlle. Kontrollsamhдllet avtar och i dess stдlle vдxer det upp en fri ekonomi baserad pе fria och sjдlvstдndiga medborgares sjдlvvalda arbete och deltagande.

Vi krдver dдrfцr en ny vдlfдrdsstat med en ovillkorlig medborgarinkomst i botten som дr lika fцr alla. Eftersom det troligtvis tar еtminstone tvе till tre mandatperioder att infцra det nya systemet, och det gamla дr mycket rostigt, sе ser vi helst att det nya systemet bцrjar att infцras redan under 2006-2010.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Liliana ReedBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
svenska och nordiska riksdagen

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets