MANIFESTO FOR A NON VIOLENT EDUCTAION sign now

MANIFESTO FOR A NON VIOLENT EDUCTAION

Er zijn 2 mogelijke houdingen hoe we elke dag met elkaar omgaan. Destructief dwz. gewelddadig of constructief dwz. niet gewelddadig.
- Dag na dag gebruiken we het M-m, Meerdere-mindere model. Dit model werkt met argumentaties. We trachten altijd gelijk te hebben of te halen, en dit vaak ten koste van de medemens. Weze deze een partner, een collega op de werkvloer, een kind of ouder, een reisgenoot etc.
- In de plaats daarvan kunnen we omschakelen naar het E-model, Evenwaardigheidsmodel gefundeerd op medemenselijk contact. Het woord spreekt voor zich: de empathie of medemenselijkheid brengt de standpunten van partijen onder in ййn geheel: gevoelens, redeneringen, motivaties, belangen, normen en waarden zijn menselijk tout court.
Het M-m model werkt vooral met beweringen en het E-model met empathie en respect. Omdat ik toch gelijk heb OF waarom zou ik gelijk hebben? De keuze tussen vernederen of evenwaardig behandelen.
Deze 2 modellen zijn operationeel op vele niveaus: binnen een familie of vriendenkring, en ook in internationale en/of bilaterale onderhandelingen. Vermits in ons denken en handelen het M-m model quasi werd ingelepeld met de moedermelk heeft onze maatschapij vaak een gewelddadige keerzijde.

De ondertekenaars van dit manifest willen daar iets aan doen. Op lange termijn, voor de generaties die zullen komen. Zij vragen daarom aan de onderwijsverantwoordelijken in dit land om vanaf het basisonderwijs een cursus in te schrijven in geweldloos omgaan met anderen. Deze cursus (van 3 dagen per leerjaar) omvat een paar theoretische lessen en praktijktoetsen, aangepast worden aan de leeftijdscategoriлn van de leerlingen en studenten met alle creatieve en technologische middelen die ter beschikking zijn. De weinige budgettaire middelen zullen moeten verstrekt worden door de verschillende overheden.

De ondertekenaars die in deze training van actieve geweldloosheid ervaring hebben, kunnen ingeschakeld worden in de startopleidingen. De ondertekenaars zijn echt overtuigd dat geweldloos leren denken en handelen vanaf jongsaf een zeer grondige mentaliteitswijziging kan teweegbrengen en zichtbare resultaten opleveren in onze manier van samen werken en samen leven.

De ondertekenaars schakelen zich natuurlijk in de principes van het huidig wereldmanifest van de UN international decade for a culture of non violence for children of the world (2001-2010)

Respecteer elk leven en ook niet leven.
Verwerp geweld.
Deel met mens йn natuur.
Luister om te begrijpen.
Red de planeet.
Herontdek hoe solidair worden.


Hendrik Pinxten en Rйginald Moreels - initiatiefnemers.juni 2006.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Rene MarquezBy:
MusicIn:
Petition target:
Ministerie van Onderwijs

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets