List protestacyjny w sprawie usuniкcia audycji Masala z anteny Bis Polskiego Radia sign now

Wyraїamy gікbok dezaprobatк oraz oburzenie z powodu zdjкcia z anteny Bis Polskiego Radia audycji Masala prowadzonej przez Maxa Cegielskiego i Rafaіa Koіaciсskiego.

Audycja cieszyіa siк duї popularnoci szczegуlnie wrуd mіodych ludzi, w przystкpny sposуb przybliїajc im wiedzк na temat innych kultur i obyczajуw oraz innych zagadnieс, takich jak choжby Europa wielokulturowa. Dziкki wiadomociom i komentarzom prezentowanym przez sіuchaczy na їywo Masala stawaіa siк cenn, pluralistyczn platform wymiany opinii.

Pozytywny wymiar dziaіalnoci kolektywu jest bezsprzeczny! Dwa lata temu zostaі on odznaczony tytuіem "Antyfaszysty roku 2004". Program Masala, ktуrego hasіem byіo "Pokojowe zderzenie dwiкkуw i kultur" umoїliwiaі mіodemu pokoleniu przyswojenie idei tolerancji i wzajemnego szacunku, mimo wzrostu rasistowskich, szczegуlnie antyarabskich tendencji w ostatnim czasie.

Jednoczenie okolicznoci usuniкcia Masali przez nowego dyrektora Bis Polskiego Radia Jacka Sobala nosz oczywiste znamiona cenzury niewygodnych dla obecnej wіadzy treci na antenie publicznej rozgіoni..

Dlatego domagamy siк bezzwіocznego przywrуcenia audycji Masala na antenк w dotychczasowym wymiarze. Nowy dyrektor radia, ktуrego decyzj zostaіa zakoсczona wspуіpraca z Masal stwierdziі, їe na takie pogldy i tak audycjк nie ma miejsca w "nowej formule programowej radia Bis". Domagamy siк zaprowadzenia zapewniajcej rzeczywisty pluralizm formuіy programowej w Polskim Radiu Bis, obecne cenzurowanie pogldуw niewygodnych dla polskich wіadz uznajc za skandaliczne.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
1000 / 5000

Latest Signatures

 • 06 January 20161000. Pawe K
  I support this petition
 • 05 January 2016999. Damian K
  I support this petition
 • 02 January 2016998. Korniq Mccall
  I support this petition
 • 30 December 2015997. Joanna M
  I support this petition
 • 27 December 2015996. Bartek M
  I support this petition
 • 25 December 2015995. Dl Avery
  I support this petition
 • 21 December 2015994. Rafa G
  I support this petition
 • 21 December 2015993. Aleksandra L
  I support this petition
 • 19 December 2015992. Tomasz G
  I support this petition
 • 19 December 2015991. Piotr R
  I support this petition
 • 17 December 2015990. Joanna K
  I support this petition
 • 08 December 2015989. Rafa J
  I support this petition
 • 06 December 2015988. Mateusz E
  I support this petition
 • 04 December 2015987. Zuzanna M
  I support this petition
 • 01 December 2015986. Kozowski Floyd
  I support this petition
 • 18 November 2015985. Agata
  I support this petition
 • 10 November 2015984. Marcin G
  I support this petition
 • 03 November 2015983. Piotr Carney
  I support this petition
 • 29 October 2015982. Jakub P
  I support this petition
 • 27 October 2015981. Agnieszka S
  I support this petition
 • 25 October 2015980. Mika Villarreal
  I support this petition
 • 25 October 2015979. Martyna N
  I support this petition
 • 24 October 2015978. Marek S
  I support this petition
 • 24 October 2015977. Szpieg Zkrainyd
  I support this petition
 • 19 October 2015976. Janusz J
  I support this petition
 • 18 October 2015975. Kazimierz K
  I support this petition
 • 17 October 2015974. Magda Z
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Regina MonroeBy:
LGTBIn:
Petition target:
Wіadze Polskiego Radia SA

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets