Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) sign now

Scrisoare deschisă adresată domnului Silvio Berlusconi,
Preşedintele Consilului Miniştrilor din Italia

Roma, 20 februarie 2009
În atenţia
Domnului Silvio Berlusconi
Preşedintele Consiliului Miniştrilor din Italia
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma


Noi, studenţii români din Italia, dorim să ne exprimăm pe această cale profunda îngrijorare faţă de actele de discriminare şi xenofobie la care asistăm în prezent, atât faţă de poporul român cât şi faţă de cetăţenii români rezidenţi în Italia, din partea presei şi a unor grupuri politice italiene. Prin aceasta nu justificăm actele de violenţă, în care au fost implicaţi cetăţeni români, şi dorim să ne exprimăm deplina solidaritate faţă de victimele acestor acte regretabile.

Suntem de acord ca acei cetăţeni români, care au încălcat legea pe teritoriul italian şi au dus la săvârşirea acelor infracţiuni, să răspundă întocmai pentru faptele lor şi să fie pedepsiţi aşa cum legea prevede, însă nu acceptăm ca imaginea tuturor românilor şi a ţării noastre să fie denigrată şi condamnată pentru faptele câtorva persoane.

În acest fel, vă rugăm să ţineţi seama că majoritatea cetăţenilor români care se află pe teritoriul Italiei sunt persoane oneste, paşnice, muncitoare, care sunt foarte bine integrate şi contribuie la creşterea economică şi culturală a acestei ţări.

Noi, studenţii români din Italia alături de ceilalţi cetăţeni români de aici, nu acceptăm să fim victimele discriminării şi a xenofobiei din cauza acestor cazuri, consecinţă a campaniilor mediatice din ultimele luni. Imaginea reflectată de acestea nu poate fi benefică integrării cetăţenilor români şi nici nu poate duce la o cunoaştere obiectivă a poporului român din partea cetăţenilor italieni. În schimb, considerăm că realităţile istorice care unesc popoarele noastre sunt mai presus şi mai relevante decât orice diferende temporare.

Ca urmare a motivelor prezentate, noi, Liga Studenţilor Români din Străinătate, vă rugăm să luaţi în considerare apelul nostru şi să ne susţineţi luând atitudine în ceea ce priveşte discriminarea românilor. Totodata invităm presa să prezinte o imagine corectă şi reală a populaţiei române din Italia.

Prin această scrisoare dorim să subliniem efortul şi dorinţa noastră de a facilita integrarea românilor prezenţi în Italia, cu respectarea Constituţiei şi a legilor italiene în vigoare cât şi a legislaţiei internaţionale.

Conştienţi de faptul că problemele prezentate în această scrisoare nu pot avea o soluţie imediată, dar încrezători în eforturile domniei voastre în aceste privinţe, vă mulţumim pentru atenţia pe care o veţi acorda acestui demers şi vă prezentăm cu respect, salutările noastre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi
23 Febbraio 2009

All attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma


Noi, studenti romeni in Italia, desideriamo esprimere la nostra profonda preoccupazione in merito allattuale situazione discriminatoria e xenofoba cui stiamo assistendo in questo momento, nei confronti sia del nostro popolo che dei cittadini romeni residenti in Italia, da parte di alcuni media e alcuni schieramenti politici italiani.

Con questa nostra lettera non giustifichiamo gli atti di violenza nei quali sono implicati i cittadini romeni, e, anzi, desideriamo esprimere la nostra profonda solidarietà e il nostro enorme dispiacere nei confronti delle vittime di questi atti ignobili.

Siamo pienamente daccordo sul fatto che i cittadini romeni che hanno violato la legge sul territorio italiano, commettendo reati , debbano rispondere delle loro azioni e debbano essere puniti così come prevede la legge, ma non possiamo ad accettare che limmagine di tutti i romeni e limmagine del nostro paese sia diffamata e condannata per gli atti commessi da alcune persone irresponsabili.

In questo senso, vi preghiamo di tener conto che la maggioranza dei cittadini romeni che si trovano sul territorio italiano sono persone oneste, pacifiche, lavoratrici e molto bene integrate e contribuiscono alla crescita economica e culturale di questo paese.

Noi, studenti romeni in Italia, insieme agli altri cittadini romeni che sono qui, non accettiamo di essere vittime della discriminazione xenofoba generata da questi eventi e rafforzata dalle campagne mediatiche di questi ultimi mesi.

Limmagine creata da queste campagne non può, in alcun modo, essere benefica per lintegrazione dei cittadini romeni e tanto meno può condurre alla conoscenza obiettiva del popolo romeno da parte dei cittadini italiani. Invece dobbiamo considerare che la storia che unisce i nostri popoli è molto più rilevante di qualunque controversia temporanea.

A seguito delle motivazioni riportate, noi, Lega degli Studenti Romeni allEstero, vi preghiamo di prendere in considerazione il nostro appello e di sostenerci nel combattere gli atteggiamenti discrimantori nei confronti dei romeni. Nello stesso tempo invitiamo la stampa a presentare unimmagine corretta e reale della popolazione romena che si trova in Italia.

Con la presente vogliamo sottolineare il nostro impegno e il nostro desiderio di facilitare lintegrazione dei cittadini romeni presenti in Italia, nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane vigenti nonchè di quelle internazionali.

Nella consapevolezza che i problemi presentati in questa lettera non possano avere una soluzione immediata, siamo tuttavia fiduciosi di ottenere un Vostro intervento in merito a queste nostre difficoltà.

La ringraziamo per lattenzione con la quale ci auguriamo possa essere considerata questa comunicazione e Vi porgiamo i nostri saluti più cordiali.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
450 / 1000

Latest Signatures

 • 13 January 2016450. Oana Pierce
  Profesia / Professione student  
 • 09 January 2016449. Ona Deleon
  I support this petition
 • 06 January 2016448. Edoardo B
  I support this petition
 • 06 January 2016447. Sava Santos
  I support this petition
 • 31 December 2015446. Claudiu Dorinc
  I support this petition
 • 27 December 2015445. Simona D
  I support this petition
 • 22 December 2015444. Bianca B
  I support this petition
 • 27 November 2015443. Patras M
  Profesia / Professione student power to the people
 • 23 November 2015442. Gabor Cristianv
  I support this petition
 • 20 November 2015441. Florin F
  I support this petition
 • 09 November 2015440. Liliana V
  I support this petition
 • 23 October 2015439. Cristina B
  Profesia / Professione Consultant  
 • 20 October 2015438. Andrei Mckay
  Profesia / Professione Monitoring Technician We shouldn't pay for other people's mistakes.
 • 14 October 2015437. Gheorghita E
  I support this petition
 • 09 October 2015436. Iacob L
  I support this petition
 • 02 October 2015435. Ungur C
  I support this petition
 • 28 September 2015434. Georgeta L
  I support this petition
 • 28 September 2015433. Chira Ligiam
  I support this petition
 • 26 September 2015432. Mihaela B
  I support this petition
 • 20 September 2015431. Marius V
  Profesia / Professione photographer congrats for the initiative !
 • 20 September 2015430. Mircea Zhang
  Profesia / Professione student tiganii sunt vinovati ,nu romanii!!
 • 07 September 2015429. I R
  I support this petition
 • 29 August 2015428. Tanase G
  I support this petition
 • 28 August 2015427. Cornelia A
  I support this petition
 • 21 August 2015426. Silaghi C
  I support this petition
 • 15 August 2015425. Adrian M
  I support this petition
 • 19 July 2015424. Preda Andrews
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Coleen GouldBy:
LGTBIn:
Petition target:
Sig. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri - Italia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets