Kundлr rregulloreve dhe vendimeve tл institucioneve tл Republikлs sл Kosovлs qл synojnл tл ndalojnл mbajtjen e mbulesлs islame nл institucione arsimore tл Kosovлs sign now

Tл nderuar drejtues tл institucioneve tл Republikлs sл Kosovлs,

Marrл shkas nл rastet e fundit qл kanл ndodhur nл komuna tл ndryshme tл Kosovлs, pлrkatлsisht pлrjashtimi i femrave muslimane me mbulesл nga shkolla dhe mos lejimi i tyre tл vijojnл mлsimin, ka bлrл qл ne si qytetarл tл jemi shumл tл indinjuar. Me зrast ne protestojmл duke kлrkuar qл tл mos i mohohet e drejta pлr shkollim asnjл qytetareje tл Kosovлs.

Nл njл udhлzim Administrativ tл Ministrisл sл Arsimit Shkencлs dhe Teknologjisл, nr.7/2009, nenin 4, si dhe nл rregulloren e miratuar pak ditл mл parл nga KK i Prishtinлs, ndлr tл tjera ceket se ndalohen simbolet/uniformat fetare nл shkollat fillore dhe ato tл mesme. Shumл qartл njл ndalesл e tillл do t i vinte femrat muslimane nл mes tл njл zgjedhje shumл tл veshtirл, midis edukimit dhe besimit tл tyre, tл dyja kлto shumл tл rлndлsishme pлr jetлn e tyre. Duhet cekur se mbulesa e kokлs nuk лshtл simbol, por лshtл njл pjesл e identitetit te saj; akt i adhurimit nл Islam dhe muslimanet tл cilat e mbajnл atл, e bлjnл me qлllim tл pлrmbushjes sл urdhлrit tл Zotit. Duke i vлnл ato para kлsaj zgjedhjeje, shumica nga to do tл vendosnin ta linin shkollлn sesa tл vepronin nл kundлrshtim me fenл e tyre. Njл veprim i tillл do te зonte nл mohimin e tл drejtave tл femrave muslimane pлr edukim dhe punлsim, tл dyja kлto tл garantuara me shumл traktate e konventa ndлrkombлtare tл tл drejtave tл njeriut dhe poashtu me kushtetutлn e Republikлs sл Kosovлs.

Njл akt i tillл diskriminues do ti frustлronte jo vetлm komunitetin musliman nл Kosovл dhe jashtл saj, por tл gjithл ata qл proklamojnл mbrojtjen e tл drejtave tл njeriut.

Ajo qл ne po kerkojmл лshtл ti lejohet gjithsecilit ruajtja e identitetit tл tij dhe jo mbajtja e simboleve fetare dhe tл mos i mohohen askujt tл drejtat elementare tл njeriut.

Duke e nлnshkruar kлtл peticion ju po e forconi kлtл pлrpjekje pлr arritjen e respektimit tл tл drejtave dhe identitetit tл зdo qytetari tл Kosovлs.

Ky peticion do tл prezentohet edhe nл instanca ndлrkombлtare nлse nuk has nл mirлkuptimin e institucioneve tona.

Ju lutem nлnshkruani dhe dлrgojani edhe tл tjerлve.


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 5000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Adrienne ReevesBy:
Transport and infrastructureIn:
Petition target:
Institucionet e Republikлs sл Kosovлs

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets