Het voortbestaan van grote fondvluchten sign now

Open Brief

Betreft het voortbestaan van grote fondvluchten met jaarduiven


Hiermede betreuren wij ten zeerste de beslissing van de KBDB om het fondspel met jaarduiven aan banden te leggen.

Het is onbegrijpelijk dat onze bestuurders een vlucht uit St.Vincent met verlate lossing zo maar afschaffen. Aan deze vlucht namen de laatste jaren telkens meer dan 10.000 duiven deel. Ook onze jaarduiven-vlucht uit Biarritz dient te verdwijnen. Dit alles omdat het hier vluchten van meer dan 750km betreffen, die naar beweerd niet meer gewild worden door het Ministerie van Dierenwelzijn.

De mening van de inrichter van deze vluchten Cureghem-Centre werd hierover niet gevraagd. Onze geлerde bestuurders achten zichzelf wijs genoeg om deze problematiek met het bevoegde ministerie af te handelen en zij beweren dat een private-club Cureghem-Centre op het minsiterie niet welkom is. Wat denken de 2000 duivenvrienden er over die dit jaar deelnamen aan St.Vincent?

Wij wensen hier vooreerst te verduidelijken dat wij een aantal jaren geleden de deelname van jaarduiven aan onze Barcelona-vlucht vrijwillig hebben afgeschaft.

Door voor een verlate lossing te kiezen hebben wij ook de vluchten uit St.Vincent en Biarritz, zeker voor wat betreft de jaarduiven, een meer dan diervriendelijk karakter gegeven. Onze jaarduiven leggen immers deze trajecten af gespreid over 2 dagen.

De moeilijkheidsgraad wordt aldus gehalveerd en op geen enkele vluchtdag dienen onze duifjes meer dan 600km af te leggen.

De nachtelijke rust is heilzaam voor onze gevleugelde vrienden en vermits zij de tweede vluchtdag individueel vertrekken oriлnteren zij zich beter in een rechte lijn naar hun hok. Bewijzen daarvan zijn de spreiding van de vroege duiven over alle deelnemende regios. Ook werden bij genoemde vluchten geen noemenswaardige verliezen genoteerd.

Cureghem-Centre kiest bewust voor een vluchtlijn uit Zuid-West Frankrijk met lossingsplaatsen voor de Pyreneeлn en aan de verfrissende Atlantische Oceaan. Onderweg hebben de duifjes geen noemenswaardige hindernissen te overwinnen, geen gebergte een vlak parcours.

De afstand van 900km en meer en het verlate lossingsuur sluiten ook de nachtelijke thuiskomst der duiven uit.

In 2004 kwamen de duiven uit Angoulкme in Nederland wel s nachts thuis.

Op onze St.Vincent 200km verder gelost maar slechts om 15 uur op dezelfde dag was dat niet het geval.

Wij durven ook te stellen dat onze jaarduiven met de overnachtingsvluchten op de grote fond een gepaste voorbereiding krijgen om later met succes een vlucht zoals Barcelona af te werken.

Onze Nederlandse fondvrienden hebben reeds jaren hun duifjes aldus voorbereid en hun resultaten liegen er niet om.

In de voetbalsport spreekt men van jeugdwerking. Wil men de internationale uitstraling van de Belgische duivensport handhaven vragen wij onze bestuurders onze vluchten der jaarlingen niet te hypothekeren en goed voor ogen te houden dat het ook duifvriendelijk is voor onze oude duiven als zij als jaarling reeds een gepaste lange afstand opleiding krijgen.

Al onze sympathie voor een vlucht van jaarlingen op de grote fond met morgenlossing zoals ondermeer Narbonne.

Laat de duivenliefhebbers hier ook een vrijheid van keuze. Dwing hen voor hun hobby niet in een keurslijf van reglementen en verplichtingen.

Maar wij stellen aan alle bevoegde instanties voor om een vergelijkende studie te maken gedurende een aantal jaren over de resultaten en gevolgen van jaarlingenvluchten op de grote fond met morgen- en verlate lossingen. In die zin richten wij ons vooral tot de bevoegde minister en zijn diensten. Wij rekenen op hun wijsheid en objectiviteit.

Aan onze bestuurders vragen wij dat zij zich niet steeds verschuilen achter het ministerie en er zich zeker niet meer op beroemen een aantal moeilijkheden te hebben afgewimpeld. als dit ten koste is van bepaalde inrichters en gans fondminnend Belgiл.

Heren bestuurders der KBDB, Heer Voorzitter van het Sportcomitй wij wensen verder met U samen te werken in een constructieve geest.

Maar wij rekenen er op dat U samen met ons en vele anderen bij de bevoegde minister bepleit dat, zoals hierboven reeds vermeld, enkel een doorgedreven vergelijkende studie gedurende de volgende jaren een uitsluitsel kan bieden over de al dan niet wenselijkheid van bepaalde fondvluchten voor jaarlingen.

Fondliefhebbers, organisatoren, die bekommerd zijt met het verder voortbestaan van de fondsport in Belgiл betuig ons uw steun.

U bent het waard dat wij er voor vechten.

De gezondheid van mens en dier noopt ons thans in bepaalde gebieden onze duiven in het hok te houden.

Maar als men aan onze vluchten zelf wil raken zullen onze hokken binnen een aantal jaren leeg staan.

Zo ver mogen wij het niet laten komen

Voorzitter
Ere-Notaris Jan Dons

Onder-Voorzitter
Richard Parmentier

Secretaris
Luc De Geest

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
601 / 100

Latest Signatures

 • 05 January 2016601. Vandepoel Benjamin
  I support this petition
 • 04 January 2016600. Geert V
  als toekomstig duivenmelker uit sympatie en toekomstige noodzaak.
 • 18 December 2015599. Art V
  Alhoewel ik geen fondspeler ben, ben ik het toch eens met de mening van de fondliefhebbers.
 • 05 December 2015598. Eddy F
  Men mag deze fondvluchten voor jaarlingen met middaglossing zeker niet afschaffen. Ze zijn een ideale voorbereiding voor de latere fondvluchten als oude duif
 • 04 December 2015597. Gyselbrecht T
  I support this petition
 • 28 November 2015596. Van Derlindenn
  I support this petition
 • 26 November 2015595. Peeters B
  I support this petition
 • 25 November 2015594. Loos J
  I support this petition
 • 23 November 2015593. Van Buggenhoutm
  I support this petition
 • 16 November 2015592. Vandenbosch C
  I support this petition
 • 04 November 2015591. Herbert M
  I support this petition
 • 25 October 2015590. Adrijan H
  I support this petition
 • 24 October 2015589. Borlon J
  pays dйmocratodictatorial !!!!
 • 19 October 2015588. Cogniot V
  I support this petition
 • 06 October 2015587. Beckers B
  I support this petition
 • 12 August 2015586. Marc R
  Akkoord met de stelling van Notaris Dons
 • 10 August 2015585. Hermans J
  I support this petition
 • 02 August 2015584. Leemans R
  onverantwoorde beslissing tegenover andere landen waardoor onze jaarduiven terug een achterstand van ervaring zullen hebben
 • 16 July 2015583. Jespers H
  I support this petition
 • 15 July 2015582. Villain Jeanf
  I support this petition
 • 08 July 2015581. Dhondt M
  I support this petition
 • 02 July 2015580. Richard B
  I support this petition
 • 01 July 2015579. Vanspauwen J
  I support this petition
 • 27 June 2015578. Chris Des
  I support this petition
 • 25 June 2015577. Geert Dec
  I support this petition
 • 21 June 2015576. Vanlaervan D
  meer verlate lossingen op vrijdag, zoals in Nederland op vaste uren.
 • 04 June 2015575. Kaddes Huffman
  В

browse all the signatures

Information

Lynette StephensBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Duivenmelkers

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets