Gwrthwynebiad Cydwybodol y Saith Heddychwr Treth i Dalu Treth at Ddibenion Milwrol sign now

Yr ydym ni sydd в'n henwau isod:

1. Yn erbyn cael ein gorfodi i dalu cyfran o'n trethi tuag at ddibenion milwrol.
2. Yn sefyll dros hawl gwrthwynebwyr cydwybodol i dalu eu trethi'n llawn heb gyfrannu at baratoadau rhyfel.
3. Yn credu bod hyn yn deg, yn gyfiawn ac yn ymarferol bosibl.
4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i drefnu'n unol в hyn.


Nodyn i egluro: (Mae'r SAITH HEDDYCHWR TRETH yn grŵp o saith o ddinasyddion a threthdalwyr y DU sydd am wneud cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas wrth dalu eu trethi'n llawn. Maent yn gwrthwynebu'n gydwybodol dalu i eraill ladd ar eu rhan, ond nid yw polisпau treth cyfredol yn caniatбu iddynt wneud hynny. Mae pob un ohonynt wedi ceisio dargyfeirio y canran o'u treth incwm sy'n cael ei wario ar ryfel at ddibenion heddwch. Ym mhob achos gwadwyd iddynt yr hawl i wneud hyn, ac maent felly'n wynebu cyfyng gyngor: naill ai talu'r trethi'n llawn a thrwy hynny gyfrannu at ladd, neu ddilyn eu cydwybod ac atal rhan o'u trethi a thrwy hynny dorri'r gyfraith. Mae eu safiad wedi eu rhoi o flaen eu gwell neu fygythiad o hynny. Gwrthwynebant yn gydwybodol yr orfodaeth filwrol ariannol yma ac yn credu bod ei sail gyfreithiol yn amheus. Oherwydd hyn maent yn ceisio arolwg barnwrol o polisi treth cyfredol y DU ar y mater yma)

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Christine GarnerBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Llywodraeth y DU

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets