Extradite Maksim Bakiev to Kyrgyz Republic sign now

We, undersigned, request the government of the United Kingdom to extradite international criminal Maksim Bakiev to Kyrgyz Republic to stand trial on charges of following crimes:

1. Swindle, money laundering

2. Organizing mass murder of citizens of Kyrgyz Republic in April 2010

3. Political corruption, embezzlement of the state funds

4. Organizing terrorist attacks in Osh and Jalal-Abad since 11th of June that have killed hundreds of innocent people

Sincerely,Биз, төмөнкүдө кол койгондор, Улуу Британия өкмөтүнөн эл аралык кылмышкер Максим Бакиевди Кыргыз Республикасына кайтарып берүүсүн суранабыз. Максим Бакиев төмөнкү кылмыш иштери үчүн соттун алдында жоопко тартылыш керек:

1. Алдамчылык, акчанын изин жашыруу

2. 2010-жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын жараандарын массалык түрдө өлтүрүүнү уюштуруу

3. Саясий коррупция, мамлекеттик каражаттарды менчиктеп алуу

4. 2010-жылдын июнь айындагы Ош жана Жалал-Абад шаарларында бир нече катар террористтик аракеттерин жүзгө ашыруу. Анын кесепетинде жүздөгөн күнөөсүз адамадар курман болду.

Урматтоо менен,


Мы, нижеподписавшиеся, просим Правительство Соединенного Королевства Великой Британии о выдаче международного преступника Максима Бакиева, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, Правительством Кыргызской Республики. Максим Бакиев должен предстать перед судом по обвинению в следующих преступлениях:

1. Мошенничество, отмывание денег

2. Организация массового убийства граждан Кыргызской Республики в апреле 2010 г.

3. Политическая коррупция, хищение государственных средств в особо крупных размерах

4. Подозрение в организации ряда террористических актов в городах Ош и Джалал-Абад Кыргызской Республики повлекшее за собой гибель сотен невинных людей с 11 июня 2010.

С уважением,

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Saundra CannonBy:
ReligionIn:
Petition target:
The United Kingdom Government

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets