Dock 1 sign now

Jien naqbel li jibda l-progett ta dock 1 u jsir kif jixraq lil belt ta Bormla . Bormla u l-Bormlizi jixraqilhom wara l kontribut kbir u tbatija li batew fejn bizzejed wiehed isemmi li fi zmien it tieni gwerra dinjija il Bormlizi kelhom jitilqu min belt twelidom bhala refugjati u jhallu djarhom minhajr ma jafu fejn kien se jispicaw ghalekk issa wara dak li taw ghal Malta xieraq li jiehdu xi haga lura.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Adele HardinBy:
ReligionIn:
Petition target:
Malta

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets