Deiseb Ysgolion Bach Cymru / Petition for Small Schools in Wales sign now

DEISEB / PETITION (Please scroll down for English version)

Yr ydym ni sydd wedi arwyddo isod yn galw ar Weinidog Addysg y Cynulliad i gydnabod yr argyfwng sy'n wynebu ysgolion pentrefol Cymru ac i gyhoeddi canllawiau cadarnhaol newydd i'w datblygu'n addysgol ac yn gymdeithasol"
Trwy gyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer Awdurdodau lleol, byddai'n gorfod cydanbod methiant y drefn bresennol a danfon cyfarwyddyd at Awdurdodau i newid eu safbwynt.

Yr ydym am ddarpariaeth o gefnogaeth a gwybodaeth i gymunedau yng Nghymru gydag ysgolion bychain er mwyn datblygu ac ehangu eu cyfleoedd cymunedol cynaliadwy.
I amlygu cyfleoedd datblygiad cymunedol a fydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio adeilad a chyfleusteraur ysgol gymunedol yn ystod cyfnodau addysg nad ydynt yn statudol.
Hefyd i gynnig cyfleoedd ehangiad ar gyfer gwasanaethau cymunedol wedi eu seilio ar fenter cymdeithasol a modelau cwmni cydweithredol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We that have signed this petition call on the Education Secretary to acknowledge the crisis facing rural village schools and to publish new positive guidelines to be developed on a community level. By publishing these guidelines for local Authorities the Welsh Assembly Government will be acknowledging the failure of the current system and will send a message to Local Authorities to change their view on closing small village schools.

We wish you to highlight the need for support and information to communities in Wales with small schools in order to develop and expand their sustainable community opportunities.
To also highlight sustainable community development opportunities that will focus on utilising the community school building and facilities during non-statutory education periods.
To also offer expansion opportunities for community services based on social enterprise and cooperative company models

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
100 / 100

Latest Signatures

 • 15 September 2015100. Ffred F
  Eich cymuned chi / Your Community? Llanfihangel-ar-arth Sylwadau / Ers cau ysgol y pentre y mae'r gymuned o blant wedi'i chwalu i bob cyfeiriad ac nid oes unrhyw ffocws i'w tynnu ynghyd a'u Cymreigio.
 • 12 September 201599. Louise W
  Eich cymuned chi / Your Community? Fishguard Sylwadau / I went to a small school and felt it was a great benefit to my education
 • 11 August 201598. Asd Knox
  Eich cymuned chi / Your Community? ds Sylwadau / ds
 • 27 January 201597. Manon W
  I support this petition
 • 21 January 201596. Ffion Woodward
  I support this petition
 • 03 January 201595. Huw F
  I support this petition
 • 22 October 201494. Mari Gwenllianj
  I support this petition
 • 28 August 201493. Esyllt D
  I support this petition
 • 13 July 201492. Robin B
  Eich cymuned chi / Your Community? llawhaden Sylwadau / closing schools closes culture
 • 06 June 201491. Caroline F
  I support this petition
 • 16 April 201490. Elin R
  I support this petition
 • 01 April 201489. Menna M
  I support this petition
 • 06 February 201488. Jo H
  I support this petition
 • 24 January 201487. S J
  I support this petition
 • 09 January 201486. Gerallt H
  Eich cymuned chi / Your Community? Llangefni Sylwadau / Bydd sicrhau dyfodol Ysgolion yn sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg
 • 15 October 201385. Deb W
  Eich cymuned chi / Your Community? Trefeglwys, Powys Sylwadau / stand up and be counted!
 • 27 September 201384. Enfys H
  I support this petition
 • 07 July 201383. Gareth Rhunj
  I support this petition
 • 14 June 201382. Leila Ramirez
  Eich cymuned chi / Your Community? Myrddin Sylwadau / В
 • 27 May 201381. Fleur D
  I support this petition
 • 25 April 201380. Sian M
  I support this petition
 • 07 February 201379. David D
  I support this petition
 • 29 January 201378. Elaine E
  I support this petition
 • 19 November 201277. Gwenno D
  I support this petition
 • 09 October 201276. Trystan T
  I support this petition
 • 09 October 201275. John P
  I support this petition
 • 29 September 201274. Hawys T
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Ernestine MullinsBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Pawb / Everyone

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets