Breng Harry Bout terug naar huis / Bring Harry Bout back home sign now

Scroll down for English...

Aan: de Nederlandse regering, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland - Van: Free Harry Bout Supportgroep en ondertekenaars

Breng Harry Bout terug naar huis!

Wie is Harry Bout?

Harry Bout (Zeist, 1958) is als kind met zijn ouders verhuisd naar Michigan (Verenigde Staten). Harry heeft altijd zijn Nederlandse nationaliteit behouden, en hij heeft zich altijd een Nederlander gevoeld. Zijn ouders spraken thuis in Michigan Nederlands. Er werd ook veel Hollandse (en Indische) pot op tafel gezet en de Nederlandse cultuur werd doorgegeven. Harry, ver van huis opgesloten, is lang een vergeten Nederlander geweest.

In 1985 is Harry veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor een moord die hij niet heeft kunnen plegen.
Er is een getuige, maar tijdens het вgerechtelijkв onderzoek verandert de politie het bewijs, zodat de officier van justitie de jury kan overtuigen dat deze hem moet geloven en niet Harry en zijn getuige. De getuigenis wordt door de rechter afgedaan als ongeloofwaardig, omdat deze niet strookt met de versie van de politie. De advocaat, Mr James Sterling Lawrence, heeft later de bewijzen tevoorschijn weten te halen maar de rechter staat ze niet toe in de rechtzaak. Bewijs is te vinden op freeharrybout.org, de site van de supportgroep.

Schending van internationaal verdrag: de Weense Conventie

Na zijn arrestatie mag Harry zijn consulaat niet op de hoogte brengen en vragen om bijstand. Hiermee schenden de Verenigde Staten het Verdrag van Wenen, waarin staat dat buitenlandse ingezetenen recht hebben op bijstand van hun consulaat als ze gevangengenomen worden in het buitenland.

Wat willen de ondertekenaars van deze petitie bereiken?

Harry terugbrengen naar zijn geboorteland, Nederland
Wij willen dat Harry terugkeert naar zijn eigen land, bijvoorbeeld door middel van het WOTS-verdrag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier een belangrijke functie in. Het ministerie zou in gesprek moeten met de staat Michigan om Harry terug naar Nederland te krijgen. Mr. G.G.J. Knoops staat Harry bij met de WOTS-procedure.

Waarom?

Harry Bout zit voor een moord die hij niet gepleegd heeft, en er zijn meer fouten gemaakt tijdens de rechtzaak. 21 jaar zit hij al vast, terwijl de echte moordenaar vrij rondloopt. Zelfs als men gelooft dat hij vastzit voor waar hij schuldig aan verklaard is, zou Michigan na 21 jaar de geboden gastvrijheid kunnen overdragen aan Harryвs eigen land, waar hij zelfs in gevangenschap in de VS nog stemrecht heeft.

WOTS-aanvraag tot terugkeer: Harryвs familie in Nederland wil hem terug

Harry heeft familie in Nederland die achter hem staat. Wanneer Harry terug kan keren naar Nederland dan kan hij tenminste wat verloren tijd compenseren met hen. Zij willen hem ook ondersteunen als hij in Nederland is. Mensen om hem heen zijn hem ontvallen zonder dat hij afscheid van ze heeft kunnen nemen.

Door alle stress die voortkomt uit het onrecht dat hem aangedaan is en door het gevangenisleven gaat het niet goed met Harryвs gezondheid. We moeten niet te lang wachten: het kan toch niet dat we dadelijk niet moeten zeggen: We zijn te laat!

Breng Harry Bout terug naar huis!

- - -

To: the Government of The Netherlands, in particular the Ministry of Foreign Affairs
From: Free Harry Bout Supportgroup and undersigned

Bring Harry Bout back home!

Who is Harry Bout?

Harry Bout (Zeist, 1958) moved to the United States with his parents when he was two years old. He has always maintained his Dutch nationality, and he has always felt he is a Dutch citizen. His parents used Dutch language at home and they always had Dutch food and Dutch culture in the house. Harry has since long been a forgotten Dutchman, locked up far away from home.

In 1985 Harry Bout was arrested and condemned to Life Without Parole for a murder he could not have committed. There is a witness, but during the investigation, the police change the evidence, thus the prosecutor could convince the jury to believe them rather than the defendant. The testimony of the witness is then discarded by the judge.
Harry Boutвs attorney, Mr James Sterling Lawrence, later on manages to retrieve evidence and witness accounts, but the judge does not allow the photo evidence in the motion for appeal. The evidence can be seen on freeharrybout.org, the site of the Supportgroup.

Violation of International Treaty: the Vienna Convention

After being arrested, Harry Bout was not allowed to contact his consulate to ask for assistance. In denying this, the United States of America violate the Treaty of Vienna, in which is stated that foreign inhabitants are entitled to assistance of their consulate when arrested in a foreign country.

What do the undersigned of this petition want to achieve?

To bring Harry Bout back to The Netherlands, his native country
What we want is that Harry is returned to his own country, by way of the вWOTSв-deportation agreements for example. The Ministry of Foreign Affairs plays an important role in accomplishing this: it should enter into discussion with the State of Michigan in order to have Harry returned. Attorney G.G.J. Knoops represents Harry with the WOTS-procedure.

Why?

Harry Bout is being punished for a murder he did not commit, and a lot more mistakes have been made during the trial. He has been in prison for more than 21 years, while the real murderer is still on the loose. Even if one does believe that he is detained for what he has been charged with, it is high time that Michigan hand over the вhospitalityв offered in a prison cell to Harryвs home country, relieving US taxpayers. Harry even has voting rights in The Netherlands!

WOTS-deportation back home: Harryвs family wants him back!

Harryвs family in The Netherlands supports him too. On his return to The Netherlands he can at least make up lost time with his relatives here. They will also support him in The Netherlands. Several family members of Harry have died since he was in prison, and he never got the time to say goodbye to them.

Please note that Harryвs health is not the very best, due to the amount of stress suffered because of the injustice created in the trial and the appeals afterwards, and because of prison life. We hope to attain Harryвs return on time. We do not want to be sorry for not acting sooner.

Bring Harry Bout back home!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
500 / 100

Latest Signatures

 • 05 January 2016500. Gert B
  I support this petition
 • 02 January 2016499. Connie M
  I support this petition
 • 21 December 2015498. Wouter S
  I support this petition
 • 06 December 2015497. Sonia Warren
  I support this petition
 • 21 November 2015496. Mahmoud Chaney
  I support this petition
 • 13 November 2015495. Jean A
  I support this petition
 • 05 November 2015494. Sabine Cz
  I support this petition
 • 04 November 2015493. Marjean Burton
  I support this petition
 • 29 October 2015492. Andre R
  I support this petition
 • 17 October 2015491. Boris D
  I support this petition
 • 16 October 2015490. Kenneth L
  I support this petition
 • 13 October 2015489. Shiann B
  I support this petition
 • 10 October 2015488. Leonora Dev
  I support this petition
 • 09 October 2015487. Linsey Mejia
  I support this petition
 • 05 October 2015486. Ingvild King
  I support this petition
 • 02 October 2015485. Pascal K
  I support this petition
 • 15 September 2015484. Harry B
  I support this petition
 • 02 September 2015483. Thijs B
  I support this petition
 • 23 August 2015482. Martijn D
  I support this petition
 • 22 August 2015481. Maarten Vanl
  I support this petition
 • 16 August 2015480. Tricia B
  I support this petition
 • 16 August 2015479. Mw Der
  I support this petition
 • 15 August 2015478. L R
  I support this petition
 • 15 August 2015477. Peter K
  I support this petition
 • 14 August 2015476. Dirk Vanv
  I support this petition
 • 09 August 2015475. Cw H
  I support this petition
 • 01 August 2015474. Renate C
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Myrtle BallardBy:
School and EducationIn:
Petition target:
De Nederlandse regering, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets