Barmskб vэzva sign now

Vбenб panн velvyslankyně ČLR v ČR J.E. pн. Huo YUZHEN
Vбenэ pan Wen Jiabao, předseda vlбdy

Vбenэ pan Tan Jiaxuan, stбtnн rada
Vбenэ pan Yang Jiechi, ministr zahraničnнch věcн

Vlбda Čнnskй lidovй republiky


Praha, 2. řнjna 2007

Vae Excelence,

obracнme se na Vбs v souvislosti s poslednнm vэvojem udбlostн v Barmě, dnes oficiбlně nazэvanй Myanmar. V poslednнch tэdnech se pozornost světa obrбtila k statisнcovэm pokojnэm demonstracнm, jejich prostřednictvнm se občanй tйto země domбhali prбva podнlet se demokraticky na sprбvě svй země. Situace v tйto zemi je kritickб z politickйho i ekonomickйho hlediska. Vojenskэ reim, kterэ zde vlбdne ji několik desнtek let, přivedl zemi na pokraj ekonomickйho a společenskйho kolapsu. Lidй na ulicнch se doadujн monosti zlepenн svэch ivotnнch podmнnek.

Přes pokojnэ průběh demonstracн vedenэch buddhistickэmi mnichy, zasбhly na pokyn vlбdy pořбdkovй sнly proti demonstrantům velmi brutбlnнm způsobem. Oficiбlně přiznanэ počet obětн na lidskэch ivotech je devět. Počty obětн jsou vak pravděpodobně mnohem vyн.

Vyzэvбme proto Vai vlбdu, aby se rozhodnэm způsobem zapojila do řeenн kritickй situace, kterб dnes v Barmě panuje. бdбme, aby přispěla k vytvořenн takovй atmosfйry v rбmci Rady bezpečnosti OSN, kterб by umonila přijetн rezoluce odsuzujнcн vojenskэ reim za brutбlnн postup proti demonstrantům a uvalenн tvrdнch ekonomickэch sankcн vůči němu. Domnнvбme se, e tato opatřenн přispějн k zahбjenн skutečnйho dialogu mezi vlбdnн mocн a vemi opozičnнmi skupinami.

Nбsilnй potlačenн pokojnэch protestů vyjadřujнcнch poadavky větiny obyvatel země, nenн způsob, kterэ by zajistil trvalй usmнřenн a prosperitu. Tнm je pouze zahбjenн ji zmiňovanйho skutečnйho dialogu mezi vlбdnoucн mocн a demokratickou opozicн zahrnujнcн vechny skupiny obyvatel. Věřнme, e Vae země disponuje prostředky nutnэmi k dosaenн tohoto cнle, a doufбme, e je rovně ve Vaem zбjmu i s ohledem na blннcн se olympijskй hry je plně vyuнt.

S pozdravem

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
200 / 1000

Latest Signatures

 • 24 December 2015200. Jan S
  I support this petition
 • 16 December 2015199. Petr P
  I support this petition
 • 11 November 2015198. Helena H
  I support this petition
 • 31 October 2015197. Andrea S
  I support this petition
 • 30 October 2015196. Petr S
  I support this petition
 • 18 October 2015195. Kalecky M
  I support this petition
 • 14 October 2015194. Jiri K
  I support this petition
 • 03 October 2015193. Jitka D
  I support this petition
 • 30 September 2015192. Vratislav K
  I support this petition
 • 19 September 2015191. Vojta H
  I support this petition
 • 03 September 2015190. Pavel A
  I support this petition
 • 02 July 2015189. Gordon Macdonaldt
  I support this petition
 • 17 June 2015188. Iva G
  I support this petition
 • 28 May 2015187. Sylvie K
  I support this petition
 • 24 May 2015186. Tomas S
  I support this petition
 • 06 May 2015185. Michael K
  I support this petition
 • 13 April 2015184. Pavel S
  I support this petition
 • 19 March 2015183. Romana
  I support this petition
 • 24 February 2015182. Martin P
  I support this petition
 • 24 February 2015181. Daniela F
  I support this petition
 • 22 February 2015180. Eva R
  I support this petition
 • 19 February 2015179. Kristyna H
  I support this petition
 • 02 February 2015178. Ladislav B
  I support this petition
 • 31 January 2015177. Jaromr B
  I support this petition
 • 13 January 2015176. Eva J
  I support this petition
 • 11 January 2015175. Hannah M
  I support this petition
 • 10 January 2015174. Petra S
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Polly ReynoldsBy:
HealthIn:
Petition target:
Čнnskб lidovб republika

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets