Barbarous dogpound in Cadiz, Spain sign now

A BARBAROUS DOGPOUND - SIGN THE PETITION!

** at the bottom you will find the petition text in Dutch and German **


INTRODUCTION

For years now, the dogpound in Puerto Real, near the animal shelter Kimba, has been accused of malpractice. Never before has there been proof of what really happens behind the gates of this place. But now there's finally proof and a legal suit has been filed against the dogpound.

The authorities in Cбdiz, a southern province of Spain, have for many years dealt with homeless animals in a very disrespectful and dishonourable manner. Animal protectionists have tried to change the situation but have to date been powerless to change the status quo. We need your help: please sign the petition!

Just how awful the current practices are was made clear to the public at large this past week. A few weeks ago, an Italian couple had asked the local Spanish police for the address of a local boarding kennel. They were informed of the local dogpound as it also functions as a boarding kennel. When, three days later, the couple came to collect their dogs, they were informed that all three of their dogs had been killed. One of the bodies was in the freezer, the other two had been cremated.

ILLEGAL SUBSTANCE

The couple had an autopsy peformed on the frozen dog and evidence was found that the dog had been klled using an illegal substance that causes muscle paralysis and asphyxiation. In collaboration with an organisation in Madrid a legal suit was submitted with the Spanish police. The police raided the dogpound and found that this substance had been in use for many years; tens of thousands of animals had been killed in this manner. The case is in the process of being brought to court.

MUNICIPALITIES

As a result of the ensuing commotion many former employees have come forward. Photos and videos are now available showing piles of dogs and cats slowly dying. Eye witness accounts tell of animals being randomly injected with random doses. The municipalities have known about these practices for a long time but nevertheless continue to financially support the dogpound. They have done this in the dave of the recent law on animal welfare that clearly stipulates that municipalities are responsible for the humane care and disposal of homeless animals.

DEFINITIVE CHANGE

The time has come for a definitive change in the Spanish policies concerning homeless animals. Together with Spanish animal rights organisations we see this as THE moment to convince the municipalities to review their policy. This dogpound is financed by 15 municipalities in the province of Cбdiz!

The problem of stray animals requires an approach worthy of a modern, developed nation. Let your voice be heard; sign the petition against the inhumane practices dealing with homeless animals and demand structural improvements in the manners of dealing with homeless animals in Spain. Pressure from foreign countries will most certainly help!

The full story, including photos and videos showing the inhumane practices of la perrera de Puerto Real, can be found on this website . Be warned, as the images can be shocking.

Please forward this message to friends!


PETITION:

I protest against the way the authorities of the province of Cбdiz treat the animals and totally neglect animal wellfare.

I demand not only that the authorities break all contracts existing with la perrera de Puerto Real but also change their policies with respect to animal welfare and in particular the way the homeless animals of the province are treated.

To achieve this we need:

- educational projects.
- citizen awareness campaigns aiming to achieve a change in attitudes towards companion animals.
- castration/sterilization campaigns.
- the application of the Andalusian Law for the Protection of Animals.
- abandonment of the indiscriminative application of euthanisation.
- help to and collaboration with the local Organizations for the Protection of Animals


**

BARBAARS DODINGSSTATION VOOR HONDEN - TEKEN DE PETITIE!

INTRODUCTIE

Al jaren ligt het dodingsstation Puerto Real nabij Kimba onder vuur vanwege wanpraktijken. Nooit eerder is er bewijs geweest van het dierenleed dat zich daar achter de deuren van dit station voltrok. Echter is er nu bewijs en er loopt een proces tegen het dodingsstation.

Hoe afschuwelijk de praktijken in Cбdiz zijn werd deze week ook voor een groter publiek duidelijk. Enkele weken geleden vroeg een Italiaans echtpaar op vakantie in Spanje de gemeentepolitie om het adres van een dierenpension. Ze kregen het adres van het dodingsstation "la perrera de Puerto Real" aangezien daar ook een soort pension is. Toen het echtpaar drie dagen later hun drie honden op ging halen, kregen ze te horen dat de honden afgemaakt waren. Eйn van de drie konden ze terugkrijgen, uit de vriezer, de andere twee waren al gecremeerd.

VERBODEN MIDDEL

Het echtpaar heeft autopsie laten verrichten op de hond. Hieruit bleek dat hun hond afgemaakt was met een verboden middel dat spierverlamming en dus de verstikkingsdood veroorzaakt. In samenwerking met een organisatie uit Madrid hebben ze aangifte gedaan bij de Spaanse politie. Deze heeft een inval gedaan en geconstateerd dat het gebruik van dit verboden middel al jaren de dagelijkse gang van zaken is; tienduizenden dieren zijn de vreselijke verstikkingsdood ingejaagd. Een strafproces tegen het dodingsstation is in volle gang.

GEMEENTES

Door de commotie die is ontstaan, treden voormalig medewerkers naar buiten. Fotos en videos laten zien hoe stikkende honden en katten op een hoop langzaam liggen te sterven. Ook meldden deze getuigen dat de dieren op willekeurige plaatsen willekeurige doseringen krijgen toegediend. De gemeentes zijn al jaren op de hoogte van de wantoestanden, maar blijven het dodingsstation financieel ondersteunen. En dat terwijl de recent ingevoerde Dierenwelzijnswet duidelijk stelt dat gemeentes de plicht hebben zorg te dragen voor een fatsoenlijke opvang en afvoer van zwerfdieren.

Wij zien samen met de dierenbeschermingsorganisaties in Spanje hйt moment om de gemeenten in Cadiz onder druk te zetten om hun beleid te herzien. Immers wordt dit dodingsstation onderhouden door 15 gemeenten in de provincie. Teken de petitie! Het zwerfdierenprobleem vraagt om een aanpak die een modern, ontwikkeld land waardig is.

Laat nu je stem horen: teken de petitie tegen de wanpraktijken in dodingsstations en eis een structurele dierwaardige oplossing voor de zwerfdieren in Spanje! Druk vanuit het buitenland heeft wel degelijk nut!

Het complete verhaal, inclusief foto's en videobeelden, kan worden gevonden en gevolgd op de website van de Stichting Dierenhulp Cбdiz. Waarschuwing: de foto's en videobeelden kunnen als schokkend worden ervaren.


PETITIE:

Ik protesteer tegen de manier waarop door de overheden in de provincie Cбdiz wordt omgegaan met dieren en dierenwelzijn.

Ook verzoek ik u dringend om niet alleen de contrakten met la perrera de Puerto Real" te verbreken maar ook om uw hele beleid inzake de behandeling van zwerfdieren te herzien.

Dit probleem dient bij de bron aangepakt te worden.

Hiervoor zijn nodig:
- educatieve projecten gericht op een mentaliteitsverandering van de bevolking.
- castratie/sterilisatiecampagnes
- bevordering van adoptie uit een asiel i.p.v. aanschaf van een dier uit een winkel
- strikte controle op het naleven van de Dierenwelzijnswet.
- een einde aan het ongecontroleerd afmaken van gezonde dieren.
- daadwerkelijke steun aan de diverse dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse

**

Ich protestiere hiermit gegen die Art und Weise mit der die Behцrden der Provinz Cбdiz mit Tieren und dem Tierschutzrecht umgehen.

Auch ersuche ich Sie dringend, nicht allein alle Vertrдge mit "la perrera de Puerto Real" zu kьndigen, sondern auch Ihre gesamte Politik betreffend den Umgang mit herrenlosen Tieren zu ьberdenken.

Dieses Problem muss an der Wurzel angepackt werden.

Dazu sind volgende Dinge nцtig:
- edukative Projekte zur Mentalitдtsverдnderung der Bevцlkerung.
- Kastrationskampagnen
- fцrderung von Adoption statt vom Kaufen von Welpen
- strenge Kontrolle der getreuen Handhabung des Tierschutzrechtes.
- das Beenden der unkontrollierten Tцtung gesunder Tiere
- echte Unterstьtzung diverser Tierschutzorganisationen vor Ort


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Ken AndrewsBy:
MusicIn:
Petition target:
Municipalities of Cadiz

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets